Heming hunting
dnes je štvrtok,  25. apríl 2024,  meniny má Marek,  spln: 24. apríl 2024,  dnes východ slnka: 04:39,  dnes západ slnka: 18:48
poľovnícke sety poľovníctvo Terem
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

zmluvy vlastníkov a zmluvy o užívaní poľových revírov, témy právnej poradne

zobrazené 1-21 z 21 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
autor: off Peter61, pridané: 28.12. 2022
Dobrý deň, ako postupovať ak PZ mi nevyplatilo za 7 rokov náhradu za užívanie poľovného revíru. Má vyplácať do 15.12 každoročne no aj napriek opakovaným pís. výzvam tak nekoná. Sú vlastníci pozemkov čo im nevyplácajú, ale sú aj čo im vyplatili. V zmluve o užívaní PR nie sú žiadne sankcie. ...
počet príspevkov: 0
autor: off kristof24, pridané: 8.12. 2022
Dobrý deň, zaujímalo by ma, ktorá z možností je správna: platenie nájomného užívateľom poľovného revíru pre pozemkové spoločenstvá ( urbariáty.... ) sa platí za celé pozemkové spoločenstvo, alebo jednotlivým členom spoločenstva podľa výmery v pozemkovom spoločenstve? A na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, vystupuje pozemkové spoločenstvo ako jeden cel ...
počet príspevkov: 4 (posledný: 24.12.2022 o 9:38)
autor: off vilo72, pridané: 17.12. 2020
Dobrý deň, poľovnícke združenie má zámer na členskej schôdzi prerokovať možnosť vystúpenia z Slovenského poľovníckeho zväzu. Následne by PZ zostalo registrované iba v Poľovníckej komore. V spojitosti s daným krokom nám nie je zrejmé, či pre PZ vznikne povinnosť novej registrácie v poľovníckej komore a či bude nutné odznova žiadať o pridelenie nového IČO ako aj ...
počet príspevkov: 2 (posledný: 8.1.2021 o 18:14)
Dobrý deň p. Doktor, chcem sa spýtať či môže okresný úrad zaevidovať zmluvu poľovníckej spoločnosti, ktorá uzavrela zmluvu s vlastníkmi poľovných pozemkov, ale už 5 rokov neplatí poĺovníckej komore ročné odvody za členstvo v nej. Podotýkam že poľovnícka spoločnosť je riadne zaevidovaná v centrálnom registri poľovníckych organizácii. ...
počet príspevkov: 0
autor: off feko31, pridané: 20.11. 2019
PZ má uzatvorenú platnú a účinnú zvluvu o prenájme poľovných pozemkov s vlastníkmi pozemkov do 31.12.2021. Pod tlakom malej skupiny členov SPZ s vlastníkmi pozemkov bola uzavretá nová zmluva, ktorej obsah značne znevýhodnil doterajších členov, ktorí doteraz platili členské vo výške 150 €, podľa textu novej zmluvy členské stúpne na takmer 800 €. Zmluva bude predl ...
počet príspevkov: 0
Dobrý deň, pán JUDr. Horváth, Štátne lesy sa chvália tým, že zarobili niekoľkonásobne viac na prenájme revírov, že ako dobre hospodária, ale predražovaním nájomného, ktoré nazývajú predajom odstrelu (samozrejme v súlade so zákonom) podľa môjho názoru vôbec neprispejú k skvalitneniu genofondu zveri a starostlivosti o zver, (a z tohoto hľadiska je to kontraproduktívne) ...
počet príspevkov: 8 (posledný: 4.2.2019 o 6:51)
autor: off kapitanxxl, pridané: 24.6. 2017
Vážený pán doktor, prosím o Vašu radu ako postupovať. Naše PZ poľuje v PR s výmerou 2500 ha, podiel Lesov SR a SPF je menej ako 2/3. My ako vlastníci (či už ako FO a PO - pozemkové spoločenstvá, sro a pod.) nedokážeme zazmluviť 1/2 výmery t.j. 1251 ha. Jednu polovicu výmery PR vieme zazmluviť iba spolu s Lesmi alebo s SPF. Prosím o Vašu odbornú radu ako postupovať. ...
počet príspevkov: 0
autor: off Fogaras, pridané: 10.5. 2017
Ktorý subjekt má platiť nájom za užívanie poľovného revíru, ak PZ, ktoré má "Zmluvu o uživaní poľovného revíru" už aj zaevidovanú na organe štátnej správy po jej napadnutí na súde má pozastavený výkon práva poľovníctva do právoplatného rozhodnutia súdov a okresný úrad poveril výkonom ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver iný subjekt nezai ...
počet príspevkov: 0
autor: off Fogaras, pridané: 17.4. 2017
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či má PZ povinnosť platiť nájomné aj tým právnickým a fyzickým osobám, ktoré na zhromaždení vlastníkov svoje poľovné pozemky nedali v prospech PZ, nie sú uvedení ani v "zmluve". Ide o pozemky začlenené do výmery PR, ale ich majitelia ich chceli dať do nájmu inému subjektu, ktorý nedosiahol potrebnú %-nu výmeru na uzatvorenie zmluv ...
počet príspevkov: 1 (posledný: 17.4.2017 o 21:24)
autor: off roman2709, pridané: 5.4. 2017
Dobrý deň, v našom PZ sa zmenil výbor a ten zistil, že náš starý nevyplácal drobných vlastníkov po predĺžení najomnej zmluvy je to už 3 roky. Stáva sa táto zmluva neplatná ak je v jednom z bodov napísané že každý vlastník si musí o vyplatenie požiadať? Lebo sa domnievame ze nám chcú na základe nevyplatenia prebrať revír. Poprosil by som o radu ako postupovať. Ďaku ...
počet príspevkov: 0
Dobrý deň, je možné aby vačšinový vlastník pozemkov / cca 54%/ poľovného revíru vypovedal platnú nájomnú zmluvu z dôvodu opakovaného ulovenia "chovného" medailového jeleňa členmi PZ, za kt. boli poľovníckou komorou ako aj výborom PZ potrestaní. Prípadne aké reálne dôvody si môže nájsť takýto vlastník, ak mu jednoznačne ide o ide o predčasne vypoveda ...
počet príspevkov: 0
autor: off JurajOrava, pridané: 12.2. 2017
Dobry den Problem je nasledovny, druzstvo ma v najomnej zmluve: V zmysle § 7 ods. 3 zákona č.504/2003 Z. z. sa pozemky prenajímajú aj na vykonávanie práva poľovnictva. Nájomca je na základe tejto zmluvy oprávnený prenajímateľa zastupovať vo všetkych konaniach týkajúcich sa vykonu práva poľovnictva v zmysle platnych právnych predpisov, vrátane uzatvorenia zmlúv o postúpen ...
počet príspevkov: 1 (posledný: 13.2.2017 o 14:29)
autor: off Aries, pridané: 14.11. 2016
Dobrý deň pán doktor, Rád by som sa Vás opýtal či môže byť fyzická osoba (poľovník) členom dvoch poľovníckych organizácií a tým užívateľov dvoch poľovných revírov - teda či môže poľovať v dvoch revíroch. Ďakujem ...
počet príspevkov: 0
Prosím o výklad k §13a zákona č.274/2009 Z.z.. Ako sa postupuje v prípade ak v revíri sú dve právnické osoby, ktoré majú v správe poľovné pozemky vo vlastníctve štátu a to štátne lesy a pozemkový fond. Samostatne ani jedna s týchto právnických osôb nemá v správe 2/3 väčšinu poľovných pozemkov, ale posudzované spolu majú v správe viac ako 2/3. Je povinnosť vypís ...
počet príspevkov: 0
autor: off ms, pridané: 4.1. 2016
Dobrý deň, pán doktor, skúste nám poradiť ako technicky zabezpečiť výplatu nájomného pre vlastníkov poľ. pozemkov, keď ich je cca 800. Máme od nich splnomocnenia na zastupovanie na zhromaždení vlastníkov, výmery ich pozemkov. MŠ ...
počet príspevkov: 6 (posledný: 5.2.2016 o 12:10)
autor: off bando55, pridané: 24.1. 2016
Bola uzatvorena zmluva o najme polovneho reviru kde hlavnou zverou je srncia na 10 rokov. O niekolko tyzdnov pozdejsie ako zmluva nadobudla platnost bol revir preradeny do 1. kvalitativnej triedy kde hlavnou zverou je jelenia. Kedze v tychto reviroch sa uzatvaraju zmluvy na 15 rokov zvolalo sa nove valne zhromazdenie vlastnikov polovnych pozemkov kde 60% rozhodlo ze sa zmluva formou dodatku ku zml ...
počet príspevkov: 1 (posledný: 27.1.2016 o 15:57)
autor: off bando55, pridané: 26.1. 2016
Dakujem za odpoved ale mna zaujima ci je mozne zmluvu (akukolvek) predlzit dodatkom.dakujem ...
počet príspevkov: 0
Údajne zmysle zákona o pozemkových úpravách tento zákon po schválení projektu pozemkových úprav v dotknutom katastri zrušuje všetky zmluvy vrátane zmluvy o užívaní poľovného revíru. V zákone o pozemkových úpravách som však takéto ustanovenie nenašiel. V akom prípade môžu mať pozemkové úpravy vplyv na platnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru? ...
počet príspevkov: 3 (posledný: 20.1.2016 o 8:00)
autor: off ms, pridané: 16.12. 2015
Dobrý deň, na základe čoho sa platí nájomné jednotlivým vlastníkom poľ. pozemkov. Myslím, čo slúži ako podklad pre účtovníctvo? Ďakujem za odpoveď. Milan Šefčík ...
počet príspevkov: 1 (posledný: 18.12.2015 o 7:10)
autor: off ms, pridané: 14.12. 2015
Dobrý deň, ak má poľovnícke združenie uzatvorenú Zmluvu o užívaní poľ. revíru na základe výsledkov Zhromaždenia vlastníkov poľ. pozemkov, je potrebné uzatvoriť aj nájomné zmluvy so všetkými vlastníkmi poľ. pozemkov? V našom prípade je ich niekoľko stoviek. A čo v prípade vlastníkov, ktorí neboli prítomní na Zhromaždení vlastníkov, resp. nadobudli pozemky až ...
počet príspevkov: 1 (posledný: 15.12.2015 o 7:43)
autor: off Sager, pridané: 13.8. 2015
Na inom slovenskom poľovníckom portály som sa dočítal, že poľovnícka spoločnosť môže mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie iba jedného poľovného revíru. Moja otázka znie: V ktorom paragrafe je to v zákone o poľovníctve ustanovené, prípadne v akom inom predpise je to uvedené? ...
počet príspevkov: 8 (posledný: 14.9.2015 o 6:49)
zobrazené 1-21 z 21 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM