navijaky offroad 4x4
dnes je nedeľa,  4. jún 2023,  meniny má Lenka,  spln: 4. jún 2023,  dnes východ slnka: 03:51,  dnes západ slnka: 19:37
Kniha návštev revíru - online manažér revíru
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

2/3 väčšina poľ. pozemkov vo vlastníctve štátu. - právna poradňa

autor: off Sager
pridané: 20.3.2016 23:06
Prosím o výklad k §13a zákona č.274/2009 Z.z.. Ako sa postupuje v prípade ak v revíri sú dve právnické osoby, ktoré majú v správe poľovné pozemky vo vlastníctve štátu a to štátne lesy a pozemkový fond. Samostatne ani jedna s týchto právnických osôb nemá v správe 2/3 väčšinu poľovných pozemkov, ale posudzované spolu majú v správe viac ako 2/3. Je povinnosť vypísať pre užívanie poľ. revíru obchodnú verejnú súťaž, keď zákon hovorí o právnickej osobe v jednotnom čísle? Ak je takáto povinnosť, tak ktorá právnická osoba ju má vypísať?
počet zobrazení: 1 434
právnik radí:
Dobrý deň Sager, nezvyknem to robiť, no vyjadrím sa v dvoch rovinách, najskôr de lege lata (ako to je) a potom de lege ferenda (ako by to malo byť). V názve dotknutého ustanovenia sa hovorí o pozemkoch vo vlastníctve štátu. Samotné znenie používa pojem správa. Už tu vidím problém aj keď samozrejme znenie ustanovenia má prednosť pred jeho názvom. Podstatné je, že text ustanovenia je naformulovaný v jednotnom čísle a preto je podľa môjho právneho názoru nutné predmetné ustanovenie aplikovať len v prípade ak jedna z organizácií má vo vlastníctve alebo v správe viac ako 2/3 výmery poľovného revíru. Akokoľvek to znie nepochopiteľne, ale zákon je naformulovaný takto. V tomto smere by si to mali vyčítať poslanci NR SR, ktorý za prijatie zákona v tomto znení hlasovali. Štát tak pripravili o jasný zdroj príjmu a umožnili Vami uvedeným inštitúciám, ale napr. aj SVP, š.p., či VV, š.p. alebo iným zneužívať svoje postavenie a hlasovať podľa toho, ako sa im to hodí a ......... Nechápem navyše prečo sa pri ostatnej novele zákona o poľovníctve nenovelizovalo aj predmetné ustanovenie aspoň v tom smere, že 2/3-ová väčšina by sa nahradila nadpolovičnou. Na Slovensku je veľa revírov, kde je pomer pozemkov vo vlastníctve štátu v rozpätí 1/2 - 2/3 vo vzťahu k celkovej výmere revíru. Chcem veriť tomu, že nová vláda neopomenie pri snahe o odbúranie korupcie a klientelizmu a v snahe dosiahnuť zvýšenie príjmov štátu aj na novelizáciu tohto z môjho pohľadu absolútne nepochopiteľného ustanovenia.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

reklama