podnalov.sk
dnes je streda,  6. júl 2022,  meniny má Patrik/Patrícia,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:57,  dnes západ slnka: 19:45
elektronická kniha revíru
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Poľovnícka organizácia a dva revíry - právna poradňa

autor: off Sager
pridané: 13.8.2015 17:52
Na inom slovenskom poľovníckom portály som sa dočítal, že poľovnícka spoločnosť môže mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie iba jedného poľovného revíru. Moja otázka znie: V ktorom paragrafe je to v zákone o poľovníctve ustanovené, prípadne v akom inom predpise je to uvedené?
počet zobrazení: 1 988
právnik radí:
Dobrý deň Sager, zákon o poľovníctve (v súčasnosti platnom a účinnom znení), ani iný právny predpis nezakazuje užívanie 2 a viacerých poľovných revírov jednou poľovníckou organizáciou. Takéto obmedzenie obsahoval len "starý" zákon o poľovníctve (zákon č. 23/1962 Zb.) a to konkrétne v ust. § 16 ods. 2.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
off Hekler, 14.9.2015 o 7:14

***** vítaj v klube 7.statočných

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off hunternh, 12.9.2015 o 9:34

win243, osobne mám zato, že PZ ako organizačná zložka SPZ nemôže nadobudnúť status užívateľa PR vôbec. Zákon o poľovníctve v ust. § 13 ods. 1 taxatívne vymenúva druhy subjektov spôsobilých nadobudnúť postavenie užívateľa poľovného revíru. Tu sa pod písm. b) hovorí len o poľovníckej organizácii, nie o jej organizačnej zložke. Ani zákon č. 115/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o poľovníctve toto ustanovenie neupravil. Ak niekto považuje novelizáciu ust. § 32 ods. 2 zákona o poľovníctve v tomto smere za rozhodujúcu, nemôžem s tým súhlasiť. Viem, že sa to na SVK týka mnohých subjektov a revírov a osvojením si môjho právneho názoru by zaniklo mnoho zmlúv o užívaní poľovných revírov a zrejme by to znamenalo v konečnom dôsledku sekundárne aj "otrasenie" SPZ vo svojich základoch, ale skutočne sa mi ust. § 13 ods. 1 zdá absolútne nesporné a neumožňujúce iný druh výkladu ako ten, ktorý tu teraz prezentujem. Navyše a nehľadajte v tom antikampaň voči SPZ považujem v dnešnej dobe za nezmysel vstupovať do postavenia užívateľa poľovného revíru ako organizačná zložka SPZ. Zatiaľ mi nik nedokázal vysvetliť ani jedinú z toho plynúcu výhodu. Ja naopak vidím množstvo argumentov, rizík a najmä už vyššie spomínanú zákonnú prekážku oprávňujúcich ma k tomu, aby som odporúčal nadobúdať postavenie užívateľa poľovného revíru ako poľovnícka organizácia (prípadne iný subjekt spĺňajúci definíciu podľa ust. § 13 ods. 1 zákona o poľovníctve).

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off win243, 11.9.2015 o 18:15

Citované ustanovenia sú jasné. Ale stále si myslím, že napr. PZ pod SPZ, nemôže vykonávať právo poľovníctva v dvoch revíroch. Ale SPZ je registrovanou poľ. organizáciou podľa § 32 a násl./ zákona o poľovníctve.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off hunternh, 10.9.2015 o 14:35

win243, doteraz sa naše právne názory zhodovali. Dokonca som vďačný aj za upozornenie na ustanovenie vyhlášky týkajúce sa hodnotiteľskej komisie, no v danom prípade absolútne súhlasím s Helkerom. Nehľadajme problémy tam, kde nie sú. Zákon o poľovníctve nezakazuje užívanie viacerých revírov jednou osobou, preto vychádzajúc aj z článku 2 Ústavy SR mám zato, že to je možné. Z pragmatického hľadiska naozaj nechápem, prečo by to nemohlo byť. Ak by takéto obmedzenie v zákone bolo obsiahnuté, zrejme by tým bolo porušované jedno z ústavných práv, a to vlastnícke právo. Čo sa týka Stanov SPK, tie sú úplne irelevantné a ak by aj obmedzenie v tomto smere obsahovali, boli by v tejto časti neplatné pre rozpor so zákonom.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hekler, 8.9.2015 o 11:03

ak ti to pripadá ako šité na mieru Lesom SR š.p. tak to len preto že vôbec nemáš záujem pochopiť znenie zákona ... stačí keď si pozrieš §§ 1 ods.1 písm e), 2 písm x) a 32 ods. 1 a písm a)... a zistíš že miešaš hrušky s jablkami a hľadáš nejasnosti v zákone tam kde nie sú ... tým nechcem povedať že v zákone nie sú nejasnosti a nepresnosti ...

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off win243, 8.9.2015 o 7:21

Právnická osoba - to mne pripadá šité na mieru Lesom SR, š.p.. Táto právnická osoba užíva viacero poľovných revírov.Zákon o poľovníctve túto otázku nerieši, ale z praxe je zrejmé, že užívanie viacerých poľovných revírov nie je doriešený. Cituje sa poľovnícka organizácia a právnická osoba, pričom aj poľovnícka organizácia je definovaná, ako právnicka osoba. Organizačné zložky SPZ - teda PZ, majú tento problém dorišený v stanovách. To je môj pohľad na vec, ale opakujem, nie je to vyriešené.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hekler, 8.9.2015 o 6:29

win243, ak by si aj mal pravdu tak také stanovy OPK by boli v rozpore so zákonom a vhodné tak na zakúrenie na poľ. chate. Ale nechápem kam sa v § 7 ods. 2 pozeráš, lebo ja tam vidím časť takéhoto znenia "Poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK, ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje práva a plnia svoje povinnosti okrem povinnosti uvedených v ods. 8 písm. b) a d) aj v tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť." Teda 2x je tam uvedený pojem o užívaní viacerých poľ. revíroch ... (teda množné číslo dva a viac) to preto lebo to zákon už od roku 2009 nezakazuje ako to správne uviedol hunternh.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off win243, 7.9.2015 o 14:34

O užívaní poľovných revírov sa dočítate v § 7 ods. 2) stanovov SPK. Tam je termín, že poľovnícka organizácia, ktorá užíva poľovný revír.. Podobne to riešia aj stanovy SPZ, PZ užívajú poľovný revír, nie poľovné revíry.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov