Všetko pre poľovníctvo, outdoor a prírodu banner
dnes je streda,  26. január 2022,  meniny má Tamara,  spln: ,  dnes východ slnka: 07:25,  dnes západ slnka: 16:32
elektronická kniha revíru

Značka na označovanie ulovenej zveri a povolenka - diskusia

autor: off Hegi25
pridané: 14.12.2017 20:00
Dobrý deň, rnZaujímal by ma názor poľovníkov na istú praktiku v jednom nemenovanom poľovnom združení. Poľovný hospodár svojim členom riadne vypíše povolenia na lov, ale nikomu k povoleniam nedá značky na označenie ulovenej zveri. Ako odôvodnenie používa, že si takto vie odkontrolovať kto čo strelil a keď niekto niečo strelí, tak on príde a značku založí. Moja otázka teda znie: ak takýto poľovník uloví napr. jeleňa, ktorého má v povolenke ale nemá značku na označenie ulovenej zveri, dopustí sa pytliactva alebo nie, resp. je to v súlade so zákonom alebo nie? Samozrejme predpokladajme, že ulovenú zver nechá na mieste a počká na príchod hospodára, ktorý značku založí. Ďakujem.
počet zobrazení: 6 940
počet hlasov: 0

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 15.12.2017 o 9:28

Ani z citovaného ustanovenia, ktoré použil lanus nevyplýva, že poľovník musí mať danú značku pri sebe v čase ulovenia, keďže značky na označenie ulovenej zveri nie sú ani povinnými náležitosťami pri vstupe do revíru- § 53 ods. 1 Zákona o poľovníctve-Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitným predpisom je zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. Avšak v zákone o poľovníctve je viac ustanovení, ktoré podporujú to, že značku by mal mať so sebou a mal ňou disponovať práve strelec ulovenej zveri- je to najmä ustanovenie § 55 ods. 10 podľa ktorého Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri je povinný oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak tento zákon neustanovuje inak. Treba si všimnúť slovíčko bezprostredne a použil, ktoré predpokladá, že poľovník má všetky vyššie uvedené náležitosti so sebou a po založení značky túto zapíše aj do povolenky a to bezprostredne, čiže nie po xy minútach po tom ako príde hospodár, keďže zapísaniu nebránili objektívne dôvody, ale svojvoľný postup a výklad zákona hospodárom. Naviac to potvrdzujú aj ustanovenia § 64, kontrétne ods. 6 a 7 kde- Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr do piatich dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri. (7) Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému okresnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel. Čiže nevidím dôvod v prípade ak hospodárovi podpíšete prevzatie značky, aby fyzicky ostávala ďalej u neho, pre potreby označenia zveri priamo ním, keďže za použitie značky je zodpovedná osoba, ktorej bola vydaná. V tomto ide hospodár nad ustanovenia zákona. Pokiaľ má problém s kontrolou, kľudne môže chodiť na miesto ulovenia a strelec ho tam môže čakať (aspoň mu hospodár pomôže naložiť zver :)), avšak značkami by po prevzatí od hospodára mal disponovať práve poľovník tak, aby mohol postupovať podľa § 55 ods. 10 Zákona o poľovníctve a teda bezprostredne po ulovení zveri okrem zápisu v povolenke aj založiť príslušnú značku..Konanie hospodára je v tomto prípade nad rámec zákona a blokuje splnenie povinnosti uvedených v § 55 ods. 10 Zákona o poľovníctve.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

komentáre

zoradiť
zobrazené 1-40 z 45 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off lubenko, 28.12.2017 o 19:02

goret o tom ma nemusíš poučat to dobre viem,ale prečo to určité združenia nedodržujú vid Hegiho výborníci a čo treba urobit aby sa zjednala naprava,ved vy čo mate bliššie ku vedeniu SPK by ste to mohli vediet a lebo??????????????? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 28.12.2017 o 17:09

Lubenko, tá smernica pojednáva o DR na všetkých úrovniach SPZ, a nie iba na úrovni DR PZ. Publikovaná je na stránke SPZ, odkaz , medzi internými predpismi spz.polovnictvo.sk/down.php?id=799 . Verím, že nevznikla len preto, že by sa niekto "tam hore" nudil a potreboval nejakým papierom zalepiť oči "tým dole". ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 28.12.2017 o 16:22

goret,to mu asi nepomôže ,pretože v daktorých združeniach to maju PH a predseda tak zabetonovane a členovia su radi že su vôbec v združeni,bolo by treba na vyročnu schôdzu poslat niekoho z ústredia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 28.12.2017 o 15:02

Hegi25, ak je vaše PZ organizačnou zložkou SPZ, pozri si Smernicu pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, napr. článok 2, bod 6.b) Veľa šťastia. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 28.12.2017 o 13:48

Hegi ,citulik tým určite nemyslel teba ,myslel tých čo tu davaju rady ako sa to robi to znamena ako sa nedodržuje zakon a určite nariadenie ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hegi25, 28.12.2017 o 13:36

Citulik, vyžiadať si od niekoho radu nie je vešanie na nos celému Slovensku a okrem toho som tu neuviedol žiadne podstatné informácie. Potreboval som len iný pohľad na veci, lebo si po každej schôdzi pripadám ako najviac neznalý a najneschopnejší poľovník v SR. Naše PZ bohužiaľ nefunguje, takže vo vlastnej kuchyni si to nevyriešime. Štatutár v tom ide tiež, kontrolná komisia sú len panáčkovia a členská základňa sa s tým bojí niečo spraviť, lebo akosi väčšina ľudí nechápe, že členská schôdza je najvyšší orgán a tak sa mohlo stať, že nám vládne menšina... 650525, bohužiaľ neuvažujete dobre, tých ktorí nevedia rozpoznať chovný kus od výradového sa tento problém netýka, oni si bohužiaľ môžu robiť čo chcú. A či to vyrieši členská základňa, to sa bojím, že nie. So zbohatlíkmi som sa nikoho nechcel dotknúť. Poznám veľmi dobrých poľovníkov aj z bohatších vrstiev a to nemyslím, len poľovníkov, ktorí dokážu strielať, ale nemajú problém ani so starostlivosťou o zver. Ľudí ktorých som myslel som však za poľovníkov označiť nechcel, lebo s poľovníctvom majú azda spoločné len to, že sú držiteľmi poľovného lístka a tam to končí... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 28.12.2017 o 12:53

Citulik, dnes o 11:01, presne tak. Veci sa majú riešiť tam, kde sa majú a aj dajú, teda mali by sa dať, t.j. na ČS. Škoda, že nie si členom našeho PZ. Všetkým diskutujúcim prajem veselého Silvestra a úspešný rok 2018. Nenechajte sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí sa potrebujú kade-tade hádať a presadzovať tú svoju "pravdu", hoci aj na Božie narodenie (Boží hod). Kto vám chce rozumieť, ten vám rozumie na 1. pokus. Poľovníctvu zdar. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 28.12.2017 o 12:12

citulik presne tak a dozorna rada je tam asi tiež len že je ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off citulik, 28.12.2017 o 11:01

Pokiaľ PZ normálne funguje, tak si to vyriešia vo vlastnej kuchyni nie to vešať na nos celému Slovensku na nete.Štatutár a poľovnícka stráž si v tomto prípade neplnia svoje povinnosti,len tak si môže poľovnícky hospodár robiť čo chce.Nefunguje vzájomná kontrola. Prajem pekné sviatky. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off lubenko, 28.12.2017 o 9:07

ale se založenim značky je to jednotné,myslim že tu nieje čo riešit malo by to byt vo všetkých združeniach člen by mal mat značku pri sebe ako sa dohodne s hospodarom sa tu vôbec nemôže riešit,napred založit a potom manipulovat,to ostatne je vec vnútornej dohody ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off 650525, 28.12.2017 o 8:56

Lubenko -nechcem hádzať všetkých do jedného vreca,ale poznám ,,otočím" poľovníkov všetkých vrstiev a veru je sa nad čím čudovať.Poznám aj zbohatlíkov poľovníkov perfektný ľudia,obetavý a s morálnymi zásadami.V niektorých PZ,PS po ulovení založia značku,zapíšu do povolenia na lov zveri, pošlú foto hospodárovi, štatutárnemu zástupcovi PZ,PS a zver prinesú na kontrolu určenému členovi PZ,PS. Každý to má zaužívané inak.Nechcem túto diskusiu otočiť iným smerom,ale v každom PZ,PS sa niečo rieši no členovia musia byť rozumný a problémy treba vyriešiť a posunúť sa dopredu. LOVU ZDAR!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off lubenko, 28.12.2017 o 8:19

čo mate stále s tými zbohatlíkmi,aké chovné kusy ,značku po strelení kusa musíš založiť hneď,čo s tým ma spoločne hospodár,keď chce kryt takéto kusy potom je to pytliactvo,hospodár v tomto prípade koná protiprávne ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off 650525, 28.12.2017 o 8:03

Uvažujem ,že ak v poľ.revíri poľujú zbohatlíci čo nevedia rozpoznať zver hospodár nechce,aby založili značku na ulovené chovné kusy.Príde pozrie a potom koná.Možno chce obmedziť to pytliactvo! Naše príspevky túto situáciu nevyriešia, ale členská základňa v danom PZ,PS.LOVU ZDAR!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hekler, 27.12.2017 o 22:45

... to som rád že aspoň vám sa mu podarilo pomôcť, keď už nie celému svetu ((: Značka na označovanie ulovenej zveri a povolenka - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on Lysec, 27.12.2017 o 19:01

Hegi 25- nemám dôvod neveriť tomu ako to u vás beží.My sme z toho vybrdli tak, že posledné voľby pred nežnou revolúciou sme v rámci Gorbačovovej "glasnosti" a "perestrojky" urobili tajné ,dvojkolové.Tajný spôsob voľby treba odhlasovať ešte pred voľbami .Môže sa tiež tajne.Potom v prvom kole každý člen mohol na každú funkciu tajne navrhnúť svojho kandidáta.A v druhom kole sa volilo tajne na každú funkciu už len z dvoch kandidátov,ktorí v rámci prvého kola dostali najviac hlasov.A takto to u nás beží doposiaľ.Samozrejme, že aj tak bude musieť ísť niekto s kožou na trh,ale inak to nejde.Dôležité je mať rozumných a čestných ľudí vo volebnej komisii, ktorí musia voľby zorganizovať , riadit a vyhlásiť výsledky a tieto zapracovať do uznesenia z CS. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hegi25, 26.12.2017 o 15:23

Lysec, u nás to bohužiaľ nie je vecou podozrievania ani buzerácie. Našej malej skupinky, ktorá poukázala na čiernotu a pytliactvo v našom združení sa chcú jednoducho zbaviť a tak sa o to snažia všemožnými spôsobmi. Všetko by sa dalo riešiť na členskej schôdzi ale ako som už písal, väčšina členov si len skloní hlavu a stav, ktorý u nás vznikol im evidentne vyhovuje alebo sa jednoducho boja ozvať, lebo sa nechcú hádať, nepoznajú svoje práva atď. Tak vznikla situácia, že hospodár a predseda si robia vlastne čo chcú. Vo výbore je 5 ľudí z ich skupiny a jeden z našej, takže škoda reči, kontrolná komisia je len na oko atď atď. Situácia nikdy nebola dokonalá u nás, ale zašla do krajností v posledných rokoch, keď u nás začali poľovať kadejakí novozbohatlíci, ktorí s poľovníctvom majú len veľmi málo spoločného. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on Lysec, 26.12.2017 o 10:46

Citulík : zabrdli ste do cudzieho problému,spodobnili ste si ho do úplne inej polohy (takej, ktorá Vám vyhovuje a ktorej rozumiete - ako keby sme my ostatní žrali seno) a teraz už neviete ako von.Preto to chcete zahladiť vysvetlením jednej -aj to veľmi pochybnej- formulácie. Radšej sa to takých debát nepúšťajte...Prajem Vám príjemné sviatky! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off citulik, 26.12.2017 o 10:31

Tým sluhom je myslené to,že člen výboru má rovnaké práva ako každý iný poľovník v PZ,ale naviac má povinnosti ktoré mu vyplývajú z funkcie člena výboru.Viem o čom píšem,bol som štatutárom PZ a tiež sme prešli podobnými cirkusmi. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on Lysec, 26.12.2017 o 10:09

Citulík : ste úplne ,ale úplne mimo.Pripadá mi to tak, ako keby ste silou mocou nechceli pochopiť to čo som napísal.Pre prípad,že ste sa len dali zneužiť opakujem: jedna vychádzka do jedného ľubovoľného poľovného okrsku - najviac traja poľovníci.Popoludní,alebo ďalší deň môže ísť každý,čiže hociktorý poľovník (poľovníci) do iného poľovného okrsku ,ale zase len najviac traja!Dôvody:ochrana zveri pred stresom z nadmerného loveckého tlaku,vyššia bezpečnosť pred streleckou nehodou a pod.Ale ak niekto nechce pochopiť ,tomu sa to vysvetliť naozaj nedá...Veľavravným je už Vaše presvedčenie o tom, že PH má byť sluhom (čiže držať hubu a krok)...Ved ,čo človek to iný názor Popritom iné naše príslovie hovorí ,že už "na dvoch stoličkách sa sedieť nedá"...My dvaja sa asi nedohodneme.Som len rád ,že nie ste našim členom ...Jeden nám stačí ! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off citulik, 26.12.2017 o 8:41

Rozdelenie poľovného revíru, ktorého hranice stanovuje lesný úrad není náhodou v rozpore so zákonom? Za použitie zbrane a bezpečnosť zodpovedá každý držiteľ zbrane a nie poľovný hospodár.Obmedzenie vstupu do časti revíru má schváliť ČS na návrh poľ. hospodára alebo štatutára PZ.Robí sa to obyčajne vtedy, keď PZ zabezpečuje poplatkový lov a nie za účelom vstupu poľovníkov.Všetci majú mať rovnaké práva a povinnosti,pokiaľ im ich ČS neobmedzila.Zákaz vstupu do niektorej častí revíru za účelom zabezpečenia kľudu v čase kladenia mláďat môže obec vo svojom VZN, ale Vás sa to netýka, nakoľko poľujete v NP.kde je pohyb turistov a zberačov lesných plodov zakázaný, mimo vyznačených chodníkov.Na zabezpečenie bezpečnosti slúži kniha návštev PR.Ak Vám jedna nestačí, tak si založte pre každú dolinu jednu, aby ste o sebe vedeli.Diktatúra poľovníckeho hospodára je neprípustná.Poľovnícky hospodár je sluhom poľovníkov, ktorý má robiť všetko preto aby mohli poľovníci poľovať a aby poľovali v súlade so zákonom.Je to dobrovoľná funkcia.Združenia ktoré mali také nezhody ako máte vy ,už nepoľujú, preto, že kde sa dvaja bijú,tam tretí zvíťazí.Viem o čom píšem a viem aj to čo je to VPN. Dohodnite sa,lebo ak sa nedohodnete, budú poľovať iný. Lysec,ak ešte niečo máš napíš správu.Rád Ti dám aj tel. číslo. PRAJEM PEKNÉ VIANOCE. LOVU ZDAR ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

on Lysec, 25.12.2017 o 20:15

Citulík: o tom ako to má v PZ fungovať ma nemusíte poučovať. Ale ak PH,(ktorý v revíri poľuje už 43 rokov) rozdelil 1.800 ha plochu lesného revíru na 18 poľovných okrskov a trvá na tom,že určitý okrsok (bočné dolinky) o veľkosti od cca 60 do 200 ha môžu za účelom lovu navštíviť na jednej vychádzke najviac 3 poľovníci, tak to je podľa Vás obmedzovanie členov ? Popritom sa jedná o horský revír v NP ,kde sú spoločné poľovačky výslovne zakázané , o vzájomnom rušení si zveri a ohrození pri streľbe ani nehovoriac.Ak aj Vy poľujete v horách a toto je podľa Vás obmedzovanie členov ,viem si živo predstaviť ako sa "poľuje" u vás.Ešte pamätáme doby, keď hlavným spôsobom lovu jelenej zveri mimo ruje bolo len prachsprosté durenie, a to o každom víkende! Alebo viete ešte o inom podobnom "obmedzovaní" práv členov v našom PZ ?Ak áno ,tak môžem len konštatovať, že ste sa nechali niekým len naivne zneužiť.V našom PZ sme volili tajne už dávno pred nežnou revolúciou a po nežnej sa hned našiel jeden (neskôr odsúdený pre pytliactvo!) ,ktorý chcel v našom PZ zakladať VPN (ak viete čo to vlastne bolo).A toto vyzerá byť podobný prípad - neukojené osobné ambície . Proti (Vášmu)gustu žiadny dišputát,lenže čo na to zákon a poľovnícka etika ?! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 25.12.2017 o 13:52

citulík ,spravná definicia tak by to malo fungovat ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off citulik, 25.12.2017 o 11:44

Lysec,každá Polovnícka organizácia alebo PZ majú mať aj svoje stanovy a svoj domáci poriadok ktorý má tieto činnosti čo popisuješ obsahovať.Právomoci jednotlivých funkcionárov sú definované vo vykonávacích vyhláškach k zákonu o polovníctve a v samotnom zákone.Čerpanie peňazí mimo schváleného rozpočtu VČS má schvaľovať ČS.Nevidím dôvod prečo by mal hospodár obmedzovať práva členov,pokiaľ to neschváli ČS. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

on Lysec, 25.12.2017 o 8:30

Uvedený PH zrejme vie čo si môže, s jeho "krytím" dovoliť ...Bohužiaľ !U nás si značku zakladá vždy strelec, a teda vždy pri vydaní povolenky musí poľovník obdržať aj viacero značiek.Značkovanie zveri len poľov.hospodárom považujem bud za výraz podozrievania ,alebo za prejav obyčajnej a primitívnej buzerácie!Zvlášť ak hrozí znehodnotenie diviny. Zas na druhej strane máme aj radových členv, ktorí by chceli prakticky každé rozhodnutie PH podmieniť odhlasovaním členskej schôdze. PH napr.môže bez hlasovania vypracovať rozdeľovník služieb na zimné prikrmovanie, či rozdeľovník členských podielov diviny ,alebo rozdeľovník dodávky krmiva,ale systém navštevovania revíru vypracovaný za účelom úmerného rozloženia stresu z loveckého tlaku v niektorých častiach revírov ,či z dôvodov osobnej bezpečnosti členov už by chceli schvaľovať hlasovaním CS, lebo sa im "niečo" na ňom nevidí.Podľa nich zrejme PH má len právo vydať povolenku,ale už nemá právo rozhodnúť o tom ako bude držiteľ povolenky poľovať.Podľa tohto názoru by si teda musel dať napr.aj finančný hospodár čl.schôdzou odsúhlasiť každú úhradu faktúry, či každý výber z banky! Ak by to takto malo byť naozaj ,tak potom načo je nám výbor a jeho volení členovia, ktorí boli predsa volení preto, lebo sa predpokladá,že im zverenú problematiku (predseda,podpredseda,tajomník,PH,FH ,brig.referent a pod.) dokážu zvládnuť , podotýkam zvládnuť SAMOSTATNE ?!Podľa nich zrejme výbor nemá právo rozhodovať, má len právo si všetko nechať odsúhlasiť CS.No za takýto výklad stanov veľmi pekne ďakujem...To by sme mohli schôdzovať každý týždeň , začať v piatok večer a možno v nedeľu dopoludnia by sme aj skončili,aj to len preto,lebo chlapi by boli radi už doma pri nedeľnom obede.A už by sme sa nemohli dočkať dalšieho piatku,pretože život by priniesol medzitým ďalšie "problémy", !Toto by nebola vnútroorganizačná demokracia, ale vnútroorganizačná deštrukcia!Bohužiaľ máme aj takých. Zatiaľ síce len jedného, ale človek nikdy nevie... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 21.12.2017 o 16:13

skus dat podnet na SPK,nech aspon dačo rieša,SPZ v mieste asi nič neporieši budu to tam mat podchytené ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hegi25, 21.12.2017 o 14:29

Zdravím páni, v našom združení nič nefunguje a po pravde domáci slušní poľovníci majú menšie práva ako hostia nášho panstva. Poľovnícka dokumentácia sa vyhotovuje len tak naoko a cez lesný úrad to všetko v pohode prechádza(ale to je iný príbeh). V žiadnom inom združení som sa s tým nestretol, ale u nás sa berie hospodár ako najvyšší, za ním je náš predseda, ktorý je vlastne jeho nohsled a povedal by som, že je nesvojprávny. Dozorná rada je u nás len pro-forma, zložená z ľudí, ktorí zákon o poľovníctve čítali ešte za komunizmu. Samozrejme na všetko by mala riešenie členská schôdza, ale to by sme museli mať členov, čo sa nepozerajú len do stola a nechajú sa roky ťahať za nos. Keď sedia v krčme, tak búchajú do stola, že im povedia na schôdzi a keď príde schôdza tak sklonia hlavu a sú ticho a tak sa bohužiaľ žiadna zmena pretlačiť nedá... Ale vaše názory mi aspoň poslúžia ako protiargumenty na ich postup. Ďakujem. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 21.12.2017 o 9:08

dozorná rada asi nefunguje ,lebo nexistuje tak potom je to volake divné združenie,dozorná rada by s nim mala urobit kratký proces ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off citulik, 21.12.2017 o 8:33

Pozdravujem Vás páni poľovníci,poľovný hospodár není bohom v polovníckej spoločnosti alebo v PZ. Môže si dovoliť to čo mu dovolí výbor a štatutár polovníckej spoločnosti alebo PZ.Predpokladám že je aj členom poľovnej stráže, je teda verejný činiteľ.Ako verejný činiteľ je povinný rešpektovať a dodržiavať zákon.Ale hlavné slovo má štatutár spoločnosti a členská schôdza.Výmena poľovného hospodára je jednoduchá záležitosť. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on goret, 21.12.2017 o 6:46

Vladoh1 píšeš: "Veľmi sa čudujem, že ho členská schôdza za takéto konanie zatiaľ neporiešila. Bohužiaľ máme medzi sebou veľa takých "odborníkov", členov aj hospodárov, ktorí si vykladajú zákon iba podľa svojich potrieb a predstáv!" Dal som ti za to hlas, ale radšej by som ti venoval :) Pretože si za to, že nám vládnu takýto "machri", môžeme sami. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Vladoh1, 20.12.2017 o 19:50

Váš hospodár určite nepostupuje správne a pozornosť by som upriamil samozrejme na v diskusii už spomenuté §§ zákona o poľovníctve a taktiež aj na vyhlášku č. 344/2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, konkrétne na znenie § 76 ods. 3 - Značku vydáva poľovnícky hospodár spolu s povolením na lov zveri. Keďže sa tam nachádza uvedené slovíčko spolu, musí poľovnícky hospodár vydať značku spolu s poľovným lístkom a nie inak!!! Zároveň poľovnícky hospodár je povinný viesť evidenciu vydaných značiek, § 76 ods. 4 - V evidencii o vydaných značkách sa eviduje číslo značky, dátum jej vydania, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a podpis osoby, ktorá značku prevzala. Ako vyzerá jeho evidencia, keďže absolútne obchádza aj odsek 4? Poľovnícky hospodár má dostatok iných možností, ako vykonávať kontrolu ulovenej zveri a jeho výhovorka, že nevydaním značky si skontroluje odlov je alibistická a vytvorená ním, pre jeho vlastnú potrebu, ktorá však nemá vôbec žiadnu oporu v zákone! Mám zato, že Váš poľovnícky hospodár koná protiprávne. Veľmi sa čudujem, že ho členská schôdza za takéto konanie zatiaľ neporiešila. Bohužiaľ máme medzi sebou veľa takých "odborníkov", členov aj hospodárov, ktorí si vykladajú zákon iba podľa svojich potrieb a predstáv! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off lubenko, 15.12.2017 o 17:49

ved daj toho fantastickeho ch..ja PH,nech sa necham pozvat na polovačku,ešte jedna kontrolná otázka koľko kusov čo podliehaju označenim značkou strielate v poľovnej sezone? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hegi25, 15.12.2017 o 17:20

Zdravím, Ďakujem za vaše reakcie. Pôvodne som vychádzal z paragrafu 64 a predpokladám, že aj náš hospodár, keďže jeho najčastejší argument je, že sa hocikedy môže označiť ako sprievodca a nikto mu to nevyvráti, že sprievodcom nebol. Paragraf 55 odsek 10 som akosi prehliadol, teda vlastne slovíčko "bezprostredne"... Aby som ešte stagstalkerovi upresnil. My hospodárovi žiadne prevzatie značky nepodpisujeme, lebo nám nič, okrem povolenky na podpisovanie nedáva. Teda my značkami nedisponujeme formálne ani fakticky. Dostaneme každoročne vypísanú povolenku, väčšinou prázdnu (teda len na škodnú) a keď sa aj z náhody niekomu ujde niečo iné, tak to má len v povolenke a bez značky. Z toho potom pramení morálna dilema, streliť a čakať, keď sa nedočkáme porušiť zákon prípadne nechať ulovenú zver na mieste, alebo nechcieť riskovať a aj keď máme v povolení napr. srnca, tak ho proste nestreliť. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Ondrik, 15.12.2017 o 13:49

to tam máte dobrého debila hospodára ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 15.12.2017 o 11:37

stagstalker,myslím si že paragraf 55 odstavec 10 hovorí o všetkom,čo ma ešte hospodár riešiť ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off 650525, 15.12.2017 o 9:58

Treba na takého slušne napísané ...... a ešte jedného štatutárneho zástupcu PZ,alebo PS podať podnet na PLO, že členom bránia vo výkone práva poľovníctva.Ak nepoznajú zákony o poľovníctve nech si aspoň prečítajú pokyny na vydávanie a vyplňovanie Povolenia na lov zveri. Čítam,že pohoršený sú aj ďalší no všetko si to musíte dať na poriadok vo vašej PS,PZ. Nech spravodlivosť ich dostihne! LOVU ZDAR!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jaro1, 15.12.2017 o 9:36

Ak niekto porusuje zakon v tomto konkretnom pripade, tak je to len a len hospodar.PS- asi sa ten cudny hospodar pridrza (v tomto pripade nespravne) §19 zak. o pol. odseku 9 pism."i" kde je uvedene, ze PH je povinny kontrolovat ulovenu zver. Nespravne v tom, ze strelec predsa MUSI podla zakona do 24 hod. od ulovenia raticovej zveri a velkej selmy tieto na vizualnu prehliadku polovnickemu hospodarovi, alebo nim poverenej osobe. Z uvedeneho vyplyva, ze uvedeny hospodar porusuje, prekracuje hranice svojich opravneni, za co je mozne ho odvolat = (7) Okresný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak a) si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10, ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stagstalker, 15.12.2017 o 9:28

Ani z citovaného ustanovenia, ktoré použil lanus nevyplýva, že poľovník musí mať danú značku pri sebe v čase ulovenia, keďže značky na označenie ulovenej zveri nie sú ani povinnými náležitosťami pri vstupe do revíru- § 53 ods. 1 Zákona o poľovníctve-Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitným predpisom je zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. Avšak v zákone o poľovníctve je viac ustanovení, ktoré podporujú to, že značku by mal mať so sebou a mal ňou disponovať práve strelec ulovenej zveri- je to najmä ustanovenie § 55 ods. 10 podľa ktorého Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie. Ulovenie zveri je povinný oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak tento zákon neustanovuje inak. Treba si všimnúť slovíčko bezprostredne a použil, ktoré predpokladá, že poľovník má všetky vyššie uvedené náležitosti so sebou a po založení značky túto zapíše aj do povolenky a to bezprostredne, čiže nie po xy minútach po tom ako príde hospodár, keďže zapísaniu nebránili objektívne dôvody, ale svojvoľný postup a výklad zákona hospodárom. Naviac to potvrdzujú aj ustanovenia § 64, kontrétne ods. 6 a 7 kde- Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr do piatich dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri. (7) Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému okresnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel. Čiže nevidím dôvod v prípade ak hospodárovi podpíšete prevzatie značky, aby fyzicky ostávala ďalej u neho, pre potreby označenia zveri priamo ním, keďže za použitie značky je zodpovedná osoba, ktorej bola vydaná. V tomto ide hospodár nad ustanovenia zákona. Pokiaľ má problém s kontrolou, kľudne môže chodiť na miesto ulovenia a strelec ho tam môže čakať (aspoň mu hospodár pomôže naložiť zver :)), avšak značkami by po prevzatí od hospodára mal disponovať práve poľovník tak, aby mohol postupovať podľa § 55 ods. 10 Zákona o poľovníctve a teda bezprostredne po ulovení zveri okrem zápisu v povolenke aj založiť príslušnú značku..Konanie hospodára je v tomto prípade nad rámec zákona a blokuje splnenie povinnosti uvedených v § 55 ods. 10 Zákona o poľovníctve. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off kaso79, 15.12.2017 o 7:48

Ale z vysvetlenia lanusa vyplýva, že neporušuje zákon, ak niekto zver len strelí a nechá tak. Ani sa jej nedotkne a počká do príchodu PH, ktorý riadne upravenú značku založí a potom sa začne vyvrhovať a manipulovať so zverou. Druhá vec je agenda okolo vydaných značiek, ktoré musia byť evidované na papieri na tlačive predpísanom LU, podpísané prebratie značiek členami a tak pod. Ak sa to robí ex post, to môže byť jediný problém. Samozrejme toto zvrátené nedôverčivé chovanie neschvaľujem, lebo tak ako príde založiť značku PH, môže vyžadovať, že mu každý kus prídu ukázať a tam uvidí, ktočo ulovil. Ak má dostatok času behať so značkami po revíry, mal by dostatok času čakať až niekto zazvoní u neho doma a ukáže mu kus, ktorý ulovil... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 14.12.2017 o 22:33

Lanus ma predbehol a týmto vysvetlenim hospodár porušuje zakon,a nevim kdo nad nim drži ochranu ruku,napiš o ktore združenie sa jedna,značku zaklada PH len na spoločnej polovačke ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on lanus, 14.12.2017 o 22:26

Hegi25 - V §64 je toto : "Označovanie, preukázanie pôvodu a preprava ulovenej a nájdenej zveri (1) Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou na označenie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania. (2) Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný a) založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri, b) zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej značky, c) predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri a veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. (3) Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť." .......................... Z textu jednoznačne vyplýva,že pri love musí mať strelec alebo sprievodca značku,lebo inak nemôže vykonať požadované úkony !!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 6

zobrazené 1-40 z 45 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie