Heming hunting
dnes je utorok,  27. február 2024,  meniny má Alexander,  spln: ,  dnes východ slnka: 06:35,  dnes západ slnka: 17:23
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

KCHSK - Otvorený list DR SPZ - diskusia

autor: off jmatta
pridané: 12.12.2013 19:27

Otvorený list predsedníčke Dozornej rady SPZMy, dolu podpísaní členovia KCHSK, si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri riešení otázky zverejnenia menného zoznamu členov Klubu chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) pri SPZ.Od roku 2009 opakovane telefonicky aj písomne žiadame výbor KCHSK o zverejnenie menného zoznamu členov KCHSK. Do dnešného dňa sme ho neobdržali. A to aj napriek tomu, že právo na žiadanú informáciu nám priamo vyplýva z platných Stanov SPZ a podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Posledná odpoveď z dňa 03.04.2013 od pána Jozefa Majerského, ekonóma klubu KCHSK, bola v znení: „ Zároveň Vám dávam na vedomie, že zoznam členov KCHSK pri SPZ bude zverejnený na internetovej stránke klubu.“ Najčastejšia odpoveď zo strany výboru KCHSK, resp. niektorých jednotlivcov, počas takmer piatich rokov, bola v znení: „...nemáme funkčný softvér, nemôžeme zverejniť zoznam členov kvôli ochrane osobných údajov, atď.“ Jeden nezmysel za druhým... Vo výdavkoch KCHSK ,uvedených v Spravodaji klubu 2011, je suma 2380,00 € použitá v roku 2010 práve na tento „nefunkčný softvér“. Počas desaťročí fungovania KCHSK či jeho „predchodcu“ KCHD, nebolo problémom každoročne zverejňovať menný zoznam členov v klubovom Spravodaji . Týchto členov bolo napr. v KCHD 1680 a na spracovanie nebol potrebný žiaden softvér!Vážená pani predsedníčka DR SPZ!Celá kopoviarska obec Slovenska vie, že problémom nie je softvér, ale strach pána predsedu klubu. Strach, že po zverejnení menného zoznamu členov požiada jedna tretina členov KCHSK výbor klubu o zvolanie mimoriadnej konferencie s účasťou všetkých členov, ako je to bežné v iných kynologických kluboch na Slovensku (farbiarov, teriérov...). A to by znamenalo koniec kopancov a šľachtiteľských atrakcií, ktoré nemajú v histórii KCHSK či kynológie na Slovensku obdobu.Druhým závažným dôvodom, ktorý vedie pána predsedu „šľachtiteľa“ nezverejniť zoznam členov, je naťahovať čas do ďalšej konferencie, resp. do uzávierky zaplatenia členského na rok 2014, ktorý je zároveň rokom konania konferencie klubu. Je to úplne logické a dôvod je väčšine z nás jasný. V prípade každoročného zverejňovania zoznamu členov by „niekto“, napr. predseda „šľachtiteľ“, musel zaplatiť členské tzv. novým - mimoriadnym členom každý rok. Takto stačí zaplatiť členské za tzv. nových - mimoriadnych členov v roku konania konferencie a je vybavené. Na občerstvenie pamäti - pred mimoriadnou konferenciou klubu (ďalej len MKK)2009, doslova niekoľko hodín pred konaním konferencie, bolo „prijatých 102 nových – mimoriadnych členov“! Tým sa, samozrejme, náhle a významne zmenil pomer delegátov na MKK! Treba pripomenúť, že členské za už spomenutých 102 členov bolo zaplatené jednorazovou platbou! To už vôbec nepotrebuje komentár.V zozname členov, ktorý bol zo dňa 7. na 8.marca 2013 na niekoľko hodín zverejnený na webovej stránke klubu a následne ihneď stiahnutý, z týchto 102 „nových – mimoriadnych členov“, len 19 členov pokračovalo v členstve aj po roku 2009! Osem členov v zozname úplne chýba! Ostatných 75 „nových - mimoriadnych členov“ malo zaplatené členské len na jeden rok - 2009, na rok konania konferencie klubu! Len na okraj, 91 zo 102 „nových - mimoriadnych členov“ pochádzalo z okolia „šľachtiteľa“. Ďalšia veľká náhoda! Však?Vážená pani predsedníčka DR SPZ, tieto udalosti nás o to viac mrzia, že o tomto všetkom vedel bývalý pán prezident SKJ a neurobil vôbec nič. Lepšie povedané, tomuto konaniu naopak pomohol. Trápi nás a tiež zaráža reakcia pána Ing. Štefana Štefíka, bývalého reprezentanta slovenskej kynológie a exprezidenta SKJ, ktorý na argument pána Ľubomíra Renču, dlhoročného funkcionára KCHSK, že náhle prijatie „nových – mimoriadnych členov“ pred konferenciou je podvod a nič len podvod. Reakcia pána exprezidenta bola ohromujúca a skonštatoval toto: „Veď to isté s tzv.„novými - mimoriadnými či jednorazovými členmi“ ste mohli urobiť aj vy“!Zrejme mohli, pani predsedníčka DR SPZ , ale chválabohu nám to ani nenapadlo a ani nenapadá. Chováme naše národné plemeno desaťročia a sme na to hrdí. Nepárime ho hlava-nehlava a nevyrábame bastardov len preto, aby sme sa „preslávili“ . Pracujeme so slovenským kopovom a snažíme sa narábať s týmto dedičstvom našich otcov čo najzodpovednejšie. Jednoducho povedané, „nebastardíme“ prácu našich predchodcov, kolegov, prácu celých generácii kynológov na Slovensku. Žiť a pracovať so slovenským kopovom sa stalo naším životným štýlom a je jedno, či sme dlhoroční chovatelia alebo zapálení mladí kopoviari. Dnes už pozná plemeno slovenského kopova – perlu slovenskej kynológie celý poľovnícky svet. Klesnúť k tomu, aby sme kupovali hlasy alebo platili členské v klube poľovníkom, ktorí možno ani nevedia, kde ich to vlastne a hlavne za akým účelom prihlásili, tak to teda zásadne odmietame!Vážená pani predsedníčka DR SPZ, sme presvedčení, že ak nebude čo najskôr zverejnený zoznam členov , ktorý bol aktuálny k dátumu 1.marec 2013!, tak priebeh ďalšej konferencie by bola opäť len jedna veľká fraška. To ale nedopustíme! Máme naozaj čakať, kým nejaký dobrodruh zaplatí jednorazovou platbou členské za 102 „členov“ ako v minulosti alebo pre istotu radšej rovno za 200-300 „nových - mimoriadnych členov“? To v akej spoločnosti tu žijeme? Pri všetkej úcte, načo tu potom máme SPK, SPZ , SKJ so svojimi orgánmi ( Predsedníctva, Prezídia, DR SPZ, DR SKJ, Kynologickú radu a nevieme čo ešte)? Alebo tieto ústredné orgány sú len pre vzájomné služby medzi jednotlivcami? Stačilo tejto frašky! Netvárme sa už konečne, že sa nič nedeje a o ničom v Bratislave na ústredných orgánoch nikto nevie. Mladí ľudia- zapálení pre kynológiu- sa na nás všetkých bavia ako na osloch. Čo vlastne raz chceme odovzdať ďalším generáciám kynológov? Bordel, anarchiu, aroganciu, faloš, stupídnosť a bastardov? Je náš hlas, hlas poľovníkov a kynológov Slovenska, ktorí urobili kus práce preto , aby poľovníctvo a kynológia tejto krajiny patrili k najlepším vo svete len na to, aby ho raz za niekoľko rokov v takomto slušnom počte využil ten alebo onen jednotlivec napr. vo voľbách či na riešenie vlastnej kariéry v rôznych oblastiach života?!Spoliehať sa na to, že sa niečo zmení po budúcej konferencii klubu chovateľov slovenských kopovov, ak prebehne podľa scenára z roku 2009, je nielen naivné, ale priam hlúpe... Aké dôvody máme na tento názor? Úplne stačia príklady za posledný rok:
  • Zákaz štartovať členovi KCHSK na vrcholovej súťaži len preto, že si dovolil vysloviť kritiku na predsedu klubu. Pritom toto právo mu priamo vyplýva zo stanov klubu!

  • Šľachtenie bastarda najprv „Nízkonohého slovenského kopova“, potom „Malého slovenského kopova“ a nakoniec „Tatranského duriča“ aj napriek tomu, že výbor KCHSK v roku 2012 neodsúhlasil tento „ chovateľský zámer“ pána predsedu klubu (osem členov výboru hlasovalo proti návrhu predsedu klubu použiť slovenského kopova na šľachtenie kríženca a len dvaja členovia hlasovali za jeho „chovateľský“ zámer!

  • Odstúpenie tajomníka a hlavného výcvikára výboru KCHSK na protest proti nerešpektovaniu takmer jednohlasného výsledku hlasovania proti „chovateľskému“ zámeru pána predsedu

  • Očierňovanie týchto bývalých členov výboru na verejnosti po ich odstúpení z výboru

  • Odstúpenie tretieho člena výboru KCHSK na protest proti postupom predsedu klubu

  • Priebeh ŠSSK v Nižnom Petrovci 7.-8-sept. 2013

  • Priebeh KSD v Marikovej 26.-27.okt. 2013

  • Nedostatočné informovanie členov KCHSK o vrcholových akciách klubu, resp. informácie o akciách až niekoľko týždňov po ich uskutočnení na stránkach Spravodaja či webovej stránke klubu

  • Ustanovujúca schôdza „Klubu Tatranského duriča“ na konci októbra 2013 v Humennom pod vedením predsedu nášho KCHSK?!Toto je len niekoľko príkladov z tohto roku. Niektoré udalosti zo života klubu od poslednej konferencie nepovažujeme za vhodné uvádzať v tomto liste, nakoľko sú v príkrom rozpore s poľovníckou či kynologickou etikou a morálkou.Vážená pani predsedníčka DR SPZ!Dôrazne žiadame kompetentné orgány SPZ a SPK, aby bolo ukončené ťaženie proti nášmu najstaršiemu národnému plemenu - slovenskému kopovovi - prácou pána predsedu KCHSK. Žiadame Vás o spoluúčasť na zverejnení zoznamu riadnych členov KCHSK k dátumu 1.marec 2013 na webovej stránke KCHSK , prípadne žiadame poskytnúť zoznam členov KCHSK osobám podpísaným pod týmto listom pri zachovaní zákona o ochrane osobných údajov. Pripomíname, že podávať sťažnosť pre neriešenie našich oprávnených požiadaviek na niektorých členov výboru KCHSK prostredníctvom DR KCHSK je z našej strany zbytočným mrhaním času. Po rozhovore s predsedom DR KCHSK p. MVDr. Martinom Hirňákom nám bolo vysvetlené, že chápe a rešpektuje naše požiadavky, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu vo výbore klubu nám osobne nevie poskytnúť žiadnu relevantnú odpoveď.Za kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme.Kynológii a Slovenským kopovom zdar!MUDr.Jozef Matta v.r., Ing. Ján Pilát v.r., František Homola v.r.,Miroslav Gáfrik v.r., Ing. Miroslav Valaštík v.r., Ing. Ján Hudák v.r.
Dodatok k textu zo dňa 23.12.2013:


Prosíme členskú základňu KCHSK o zasielanie svojich dát o členstve v klube (meno, adresu) na email zriadený pre tento účel: kchsk.zoznamclenov2013@gmail.comNa vedomie:FCIJUDr. Ivan Gašparovič, Prezident Slovenskej republikyJUDr. Róbert Fico, Predseda vlády Slovenskej republikyIng. Tibor Lebocký, CSc., Prezident SPK a SPZ, BratislavaIng. Dana Vančurová, Predsedníčka DR SPZ, BratislavaIng. Jozef Jursa,CSc., Prezident SKJ, BratislavaIng. Jaroslav Kubaľa, Predseda DS KR SPZ, Bratislava


počet zobrazení: 15 785
počet hlasov: 28
okruh tém: poľovné psy
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Tapusik, 16.12.2013 o 21:29

Čo dodať priatelia? Z histórie vieme, že v 9 storočí kráľ Svätopluk, knieža Nitrianskeho kniežatstva a najvýznamnejší panovník Veľkej Moravy poľoval s kopovmi a sokolmi / kopov - pes využívaný na durenie zveri /. Kráľ Matej Korvín v 15. storočí poľoval v Karpatoch s čiernymi psami strednej veľkosti, s hnedým pálením na hlave a na hrudi. Mária Terézia - kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska vydala vo svojich dekrétoch v 18. storočí zákaz kríženia kopova - psa čiernej farby s hnedým pálením, strednej veľkosti s inými psami. Museli sme čakať dlhé stáročia, kým prišiel "panovník" z východného Slovenska, aby to " konečne dal do poriadku" a krížil ho hlava - nehlava. Zrejme chce písať novú históriu Európy. Bože, osvieť mu rozum, ako aj tým, ktorí ho " korunovali". Hanba a nič len hanba...

dať hlas príspevku | počet hlasov: 38

komentáre

zoradiť
zobrazené 1-40 z 86 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off peho7, 25.1.2019 o 16:45

A takto tu dole vodou ide aj polovnictvo na vychode tuto vyzera kto nema tataraka tak nemoze ani polovat ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off goret, 23.5.2014 o 13:54

Zajačisko, nikomu nemožno prikázať akým psom sa má venovať a už by to nemalo byť na úkor našich kopovov odkaz . ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off zajacisko, 23.5.2014 o 13:22

Celá snaha vytvoriť "tatranského duriča" mi pripadá ako prejav samoľúbosti niektorých jednotlivcov, ktorí nie aby udržiavali vysokú kvalitu chovu slovenského kopova, ale nelogicky chcú z jeho krížencov vytvoriť plemeno, ktoré bude v podstate identické s alpským jazvečíkovitým duričom, teda plemenom existujúcim už vyše 100 rokov (odhliadnuc od jeho uznania FCI v r. 1975). Navrhovaný štandard tatr. duriča i existujúci daxlov sú v podstate rovnaké, rovnaké je aj využitie i povaha týchto psov. Nechápem, prečo preboha vytvárať niečo, čo už existuje, či je to len snaha niekoho sa silou mocou zviditeľniť, ak už nedosiahol úspechu v chove nášho, medzinárodne uznávaného plemena?! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Edu, 17.2.2014 o 22:27

Česť :-D ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jmatta, 17.2.2014 o 20:42

Pacenko, budúci týždeň by mohlo byť stanovisko. Z tohto sa už nebude dať vyzuť. jmatta ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off pacenko, 16.2.2014 o 12:41

Aká bola odpoveď DR SPZ??? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off urssus, 4.2.2014 o 18:49

Osobne kopova nechovam, ani to nemam v plane. Ani "tatranskeho durica" chovat nechovam, ani nemienim. To, ze chce niekto krizit plemeno, ktore v podstate uz existuje mi prijde cudne, take panske huncutstvo. To, ze niekto dovoli bastardit svoju jazvecicku kopovom by mal riesit SKCHJ. Toto osobne odsudzujem. Najhorsie na tom je, kto to spravil. Ak by to bol niekto mimo klubu kopova, nemal by som nic proti. Ale takto sa dotycny moze len hanbit. Ked chcel toto urobit mal z klubu odist. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off BucokB, 4.2.2014 o 16:49

Lado66 sam mate doma tatranku to vam nikto neberie, ale nemiesajte hrušky s jablkami a nechajte to na ľudí tým ktorim kopov nieje ukradnutý ako vam! Kopovom zdar! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off abba1, 4.2.2014 o 8:01

toto je téma o KCHSK, vytvorte si svoju a tam si robte reklamu, proti vašej snahe vytvoriť nové plemeno nemám absolútne nič, ale táto kombinácia nie je najšťastnejšia (daxel je tu 100 rokov a stále vyskakujú vysokonohé jedince) ..... v Maďarsku sa bežne poľuje aj s krížencami, tam patrí aj tatranka, premenujte ju na MATRANKA a dielo bude dokonalé ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off goret, 4.2.2014 o 8:01

lado66, o akej závisti píšeš? Zdá sa ti správne, ak niekto potrebuje šéfovať 2 chovateľských klubov? Čo myslíš, môže alebo nemôže v takomto prípade dôjsť ku konfliktu záujmov a nové bude vznikať na úkor pôvodného? Podľa mňa to nie je závisť, ale obava o naše pôvodné plemeno. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lado66, 4.2.2014 o 7:39

Tak chlapci Mária Terézia - kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska vydala vo svojich dekrétoch v 18. storočí zákaz kríženia kopova - psa čiernej farby s hnedým pálením, strednej veľkosti s inými psami.Ale nestalo sa tak .Pri plemene slov. kopova bol použitý farbiar ale to nieje všetko pozrite sa do Maďarska tam vo veľkom podporili nové plemeno / MALÝ KOPOV/ hanbou je že nedokážete podporiť vznik nového Slovenského plemena ale za hranicou nám kradnu priamo kopova to Vám nevadí, super nech žije závisť. ..... toto je hanba! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Tapusik, 1.2.2014 o 18:29

jagos som rád, že sleduješ problematiku v KCHSK, problémy sú nato aby sa riešili a nie aby sme pred nimi oči zatvárali a tvárili sa, že sa nič nedeje... Jedna kapitola z veľkej knihy je uzavretá a môžeme začať písať ďalšiu kapitolu, všetko má svoj čas... Chcem sa všetkým členom KCHSK poďakovať za pochopenie a podporu, pri zostavovaní aktuálneho zoznamu členov KCHSK... ešte raz vďaka... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

off jagos, 31.1.2014 o 19:34

tak a je po téme. Môže sa kopať na skúškach ďalej :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jami, 31.1.2014 o 18:14

dnes som bol na stranke kchsk a co som tam nenesiel ? zoznam clenov ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off jmatta, 19.1.2014 o 20:01

kchsk.zoznamclenov2013@gmail.com, prosím nových členov KCHSK o zaslanie údajov ohľadom členstva v KCHSK do dátumu: 22.jan.2014 Ďakujeme za pochopenie, jmatta a kol. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off jmatta, 19.1.2014 o 12:42

Chcel by som sa všetkým členom KCHSK poďakovať za pomoc pri vytváraní menného zoznamu členov Klubu chovateľov slovenských kopovov. Tým, že ste zaslali svoje údaje o členstve v klube (meno, adresu, platbu), významne ste zjednodušili spracovanie doterajších podkladov pre predmetný zoznam, ktorý je nutný k ďalšiemu - podstatnému kroku. Ďakujem pekne za všetkých, ktorí materiál spracovávali. S úctou,jmatta ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 6

off pacenko, 12.1.2014 o 15:57

Braňo. Pán predseda sa už stará o svoje plemeno ;) Ťapušík to napísal ozaj veľmi pekne... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off BucokB, 11.1.2014 o 19:39

Tapusik neskutočný komentár!!!! A pánovi predsedovi je všetko ukradnuté!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off stefa, 9.1.2014 o 9:15

Janko, som rád, že sa Ti konečne otvorili oči. Vítaj medzi nami !!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off misakp, 8.1.2014 o 12:58

predseda klubu sa oznacuje uz len ako predseda klubu tatranskeho durica nie KCHSK.tam mu to lepsie kaplo.Uz nemaju co robyt v klube KCHSK aj z vyborom. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off benus1, 8.1.2014 o 9:56

Keď som sa dozvedel, z januárového čísla PaR, o tatranskom duričovi oblial ma studený pot a rýchlo som ani nevedel komu zavolať. Počul som už dávnejsie o tejto aktivite predsedu KCHSK, ale neveril som tomu. Toto ma presvedčilo.Nikto v histórii klubu ešte nespravil väčšiu škodu nášmu národnému plemenu. Argumenty za toto nové plemeno sú veľmi slabé (záujem prejavila poľovnícka verejnosť), veď existuje Alpský jazvečíkovitý durič, pre tých komu sa kopov nezmestí do auta .Zarazilo ma to že šľachtenie je už tak ďaleko. Každá minuta venovaná tomuto plemenu, uberala Slovenskému kopovovi. Bol sov BA na Svetových klub. výstavách národných plemien, každý klub bol reprezentovaný lepšie a viac.KCHSK by mal, podľa môjho názoru, popracovať na zjednotení štandardu, sprísniť kritériá výberu do chovu a oveľa viac propagovať naše najstaršie poľovné a najpočetnejšie národné plemeno. Lesu a Slovenskému kopovovi zdar. J. Beňuš Lučenec KCHSK - Otvorený list DR SPZ - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off jmatta, 6.1.2014 o 19:40

Páni, za posledné dva roky som mal možnosť stretnúť na kynologických akciách, poľovačkách atď.veľa poľovníkov, kopoviarov, kynológov. Boli medzi nimi starší aj mladší, známi aj úplne cudzí. Môžem otvorene povedať, že sa ozaj nemáme začo hanbiť. Naprosta väčšina z týchto ľudí má svoj názor, svoje skúsenosti a hlavne má záujem pomôcť. Že sa menej vyjadrujú, nevadí. Podstatné je, aby sa vyjadrili v správny čas a na správnom mieste a samozrejme aby dostali priestor vyjadriť svoj názor na situáciu a smerovanie v KCHSK. Chováme toto plemeno roky, ale stále sa máme čo učiť a vylepšovať. Je pre mňa v skutku potešením, ak stretnem ľudí, ktorí možno nikdy a nikde nepísali, ani nevysedávali s "kynologickou šľachtou" Slovenska, ale ich skúsenosti a rozhľad sú pre mňa školou. Musíme urobiť maximum, aby sme priestor pre zdravý rozum v Slovenskej kynológii spoločne pripravili. jmatta ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 10

off Karin, 6.1.2014 o 19:34

Sledujem chod klubu už 25 rokov, ale takáto zlá situácia si dovolím tvrdiť že tu ešte nebola. Veľa členov klubu sa bojí, a radšej vyčkávajú ako sa veci vyriešia.Ale ja pevne verím, že sa nám spolu podarí zachrániť to čo nám zverili naši predkovia kopoviari, pretože osud kopova je naša srdcová zaležitosť. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off Leon, 6.1.2014 o 18:19

Štefane lidi mají hrozně krátkou paměť a velice rychle zapomínají kdo komu ještě nedávno tleskal a lezl do ...... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off JankoP, 6.1.2014 o 13:01

Kamaráti, situácia vo výbore klubu je vážna . Niektorým ľuďom , ktorí majú právo rozhodovať o chove kopova, vôbec o kopova nejde.Napĺňajú svoje osobné ambície. Netreba sa na to len pozerať , ale je na čase aj niečo urobiť. Rozhodnite sa každý sám za seba . Ja som sa rozhodol . Nechcem sa hanbiť pozrieť do očí tým ,ktorí chcú poľovať s kvalitným slovenským kopovom . Verím že nás bude dosť na to , aby sme niečo zmenili. Prajem Vám veľa odhodlania. Jano Pilát ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

off stefa, 6.1.2014 o 13:00

Michal, dobre si to napísal, len sa bojím, že práve to "ulitníctvo", ktoré spomínaš vo svojom príspevku prevládne aj v tomto prípade a celá ťarcha zodpovednosti aj s následnou perzekúciou voči iniciátorom ostane na pleciach malej hŕstky aktívnych - viď osud niektorých členov predošlého výboru vrátane mňa. Na tom všetkom je však najsmutnejšie to, že aj teraz sa pridávajú k iniciátorom tí istí ľudia a väčšina ostáva vo svojej ulite, alebo sa maximálne zmôže na anonymný príspevok na nete. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off slovenskystavac, 5.1.2014 o 23:01

Priatelia Kopoviari, chcel by som Vám vyjadriť svoju podporu vo Vašej snahe! Po tých už asi siedmych rokoch boja na "fronte" nášho druhého národného plemena Slovenského hrubosrstého stavača plne chápem Vaše pocity zo stavu nielen v rámci KCHSK, ale aj v rámci celej organizácie slovenskej poľovníckej kynológie. My sme tiež napísali kopec žiadostí, sťažností a listov, lenže naši vyvolení sa neunúvali ani odpovedať, ako keby oni platili a volili nás a nie my ich...Keby aspoň prejavili elementárnu slušnosť a poslali buď len negatívnu odpoveď, človek by si aspoň udržal nádej, že v našej organizácii a spoločnosti niečo funguje, ale takýto arogantný prístup len potvrdzuje zvrátenosť ich princípov. To, akú podporu národným plemenám dlhodobo predvádza SPZ a SKJ je úbohé a väčšinou v štýle odfajknutia úlohy. A žiaľ najsmutnejšie na tom je, že sa kynológia celkovo čoraz viac obmedzuje na kynológiu výstavnícku. Žeby preto, že z výstav a posudzovania dobre tečie? Videl niekto podrobný prehľad a vyúčtovanie ktorejkoľvek výstavy? Prečo nie sú sprehľadnené a zverejňované toky financií, uznesenia a zápisnice zo zasadnutí riadiacich orgánov, prakticky neexistuje kontrola uznesení a následný postih za ich neplnenie...niekto potrebuje niečo skrývať? zrejme áno, keď je problém odkryť karty...a verte mi, že medzi mnohými harcovníkmi existujú neuveriteľné väzby utužené rokmi trvajúcim spolupútnictvom. Preto je načase udrieť po stole (až sa mi žiada napísať, že po papuli) a zaviesť elementárne pravidlá demokracie a slušnosti, aby sa naše hobby zaobišlo bez podrazov a mohli sme sa mu naplno venovať. Aj keď je najjednoduchšie a hlavne najlacnejšie (!) zaliezť do ulity, zaplatiť si 10 Eur členské a venovať sa psom na dvore, práve to však najviac vyhovuje starým štruktúram. Preto sa treba vzburcovať a vzoprieť, vyjadriť svoj názor, samozrejme si vypočuť aj názory druhých...Ale hlavne splniť si jedinú a základnú členskú povinnosť, prísť na schôdzu a zvoliť si ľudí, ktorých prvoradý záujem je rozvoj a dobro národného plemena!!! Držte sa! Kopovom a národným plemenám zdar!!! Michal Urban, chovateľ SHS ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 9

off franto, 4.1.2014 o 20:26

reagujem na Metej123, na otvorený list z roku 2009, prešlo už skoro už 5 rok, celé volebné obdobie skoro 5 rokov, výbor KCHSK, do dnešného dňa skováva počet platných členov v klube KCHSK,vieme, prečo, ale nechápem, že po odchode polovicu členov z výboru KCHSK, náš preslávený pán predseda klubu nezvolal konferenciu a doplnil členov výboru KCHSK, lebo výbor KCHSK volí konferencia, keď že už vyčerpal všetkých náhradníkov do výboru klubu. Vlani si sám doplní dvoch nových členov do výboru klubu, asi prečo, lebo sa bojí o svoju existenciu a nechce vyjsť s pravdov von, ktorú skrýva už 5 rok, stále sa vyhýba konferencie a odkryť svoje špinavé z zákulistné podvody. Je na čase v klube KCHSK zvolať konferenciu klubu za účasti všetkých právoplatných členov a nastoliť konečne v klube poriadok, v klube nech pracujú kopoviari, ktorí chcú robiť, nie ako doteraz, polovica odstúpila a z polovice robí len štvrtina. Je na čase, aby sa zvolil konečne demokratickými voľabami nový funkčný výbor, aby sme zachovali slovenského kopova ako ho chceme v doladení exterierových a pracovných vlastností, ako ho máme mať a už keď pán prezident klubu tkzv. Tatranského duriča, nech sa vybíja v novom klube a klub KCHSK prenechá tým, ktorí ho budovali do jeho slávneho pôsobenia. Kopovom zdar !!!!!!!!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off jmatta, 2.1.2014 o 19:15

Všetkým kopoviarom a aj ostatným psiarom, ktorí venujú svoj čas zveri,lesu a štvornohému partnerovi - psíkovi veľa šťastia v roku 2014! kchsk.zoznamclenov2013@gmail.com ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 8

off Matej123, 1.1.2014 o 9:06

Nemali by sme si pripomenúť a porovnať so súčasným stavom tento príspevok ?? z 11.3.2009 zverejnený na odkaz ,možno nám trochu rozšíri a pripomenie snahu otvoreného listu mať aktuánu potrebu zoznamu členskej základene privíta uskutočniť konečne potrebné zmeny v našom krásnom hobby : Reakcia prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu na otvorený list iniciatívnej skupiny členov Klubu chovateľov slovenských kopovov vedených podpredsedom klubu Ing. Štefanom Cimbalíkom. Vážený pán podpredseda KCHSK, vážení členovia iniciatívnej skupiny! Z úcty k predmetu nášho spoločnému záujmu a k národnému plemenu som sa rozhodol reagovať na Váš neštandardný spôsob komunikácie, ktorý vzhľadom na skutočnosť, že som Vás dňa 23. februára 2009 osobne prijal vo svojej zvolenskej kancelárii, kde sme sa dohodli na podpore len takých riešení, ktoré sú v súlade s internými predpismi a platnými uzneseniami SPZ, Štatútom Kynologickej rady a Stanovami KCHSK, považujem za neodôvodnený a Váš postup hodnotím ako snahu vytvoriť v kynologickej komunite dojem, že prezídium SPZ nemá záujem riešiť problémy slovenskej poľovníckej kynológie. Preto s odvolaním sa na § 3, ods. 11 a § 9, ods. 15 Stanov SPZ, následne na § 30, ods. 3 a § 36 Vás vyzývam, aby ste akceptovali postup, ktorý bol schválený na rokovaní Prezídia SPZ dňa 24.2.2009 v Liptovskom Mikuláši. SPZ organizuje a riadi kynológiu prostredníctvom riadne a demokraticky zvolenej Kynologickej rady a na základe informácií jej predsedu prijalo prezídium uznesenie k postupu riešenia konfrontácie názorov členov na prácu súčasného vedenia KCHSK takmer ihneď, presne nasledujúci deň po našom stretnutí vo Zvolene. Vážený pán podpredseda, uvedomujúc si všetky práva, vyplývajúce zo Stanov SPZ, sa v tejto etape sporu v prvom rade prihováram za konštruktívny dialóg a za zachovanie pragmatického prístupu v záujme obnovenia stavu kolegiálnej spolupatričnosti všetkých, komu záleží na osude slovenskej poľovníckej kynológie a osobitne na revitalizácii vzorovej činnosti Klubu chovateľov slovenských kopovov. S úctou Tibor Lebocký ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off goret, 30.12.2013 o 10:52

tak si odkašli a prezraď, čo všetko potrebuješ, aby kopoviari tvojou cestou poriešili ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 30.12.2013 o 1:18

vážený, ja na vám kašlem na opakovanie. toto naozaj nie je cesta... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jmatta, 29.12.2013 o 23:08

Pán apple, už som sa raz vyjadril a osobne nevidím najmenší dôvod na opakovanie sa. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.jm ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 29.12.2013 o 21:33

len aby sa nezabudlo, vážnejší problém sa už riešil takouto cestou, a na zvolanie konferencie bolo dosť podpisov. no jevčák nekonal.... /nejdem celú históriu popisovať/ a v tomto postupe ho lebocký a všetci svätí podporovali. a teraz robíte to isté, navyše už s vedomím, že žiadne spz vám nemá čo riešiť. a to nie je názor, ale právna skutočnosť! tomuto sa divím... Keby sme ja a moji priatelia riešili veci vami doporučeným spôsobom a štýlom, zaradili by sme sa na úroveň ľudí zodpovedných za tento chaos a o toto naozaj nestojíme. Ďakujem za váš názor, ale ak dovolíte, budeme to riešiť spôsobom, ktorý sme si zvolili." z príspevku jmatta, 20.12.2013 o 6:01 ... nuž zvolili ste? alebo chcete aby sa len "niečo" vyriešilo? a čo vlastne??? okrem iného ma zarazilo konštatovanie vo vašom liste: "doslova niekoľko hodín pred konaním konferencie, bolo „prijatých 102 nových – mimoriadnych členov“!" - a ktorýže výbor ich prijal??? nejdem ani pitvať, o čo sa vlastne snažíte. len o zoznam???? no zaujímavé. takže si dovolím aj vysloviť názor, v rozpore s vaším _dovidenia-: nie je mi jasné koho farby vlastne hájite. to by ste mohli objasniť. lebo váš postup naznačuje, že sa vám súčasné postavenie klubu vlastne páči, máte len výhrady k nejakým drobnostiam, ale princípy chcete zachovať. a len pre úplnosť, spomeňme si: odkaz , je tam i citácia lebockého, a spomeňte si, že súčasný prezident skj sedel za predsedníckym stolom.... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jmatta, 29.12.2013 o 21:14

Reakcia členskej základne KCHSK je podľa očakávania vysoko pozitívna.O tom svedčí aj počet zobrazení predmetného listu na stránke lovuzdar. Do polovice januára budú mať členovia priestor na zasielanie údajov o členstve. Následne budú všetci členovia KCHSK informovaní o finálnom kroku. Je to bohužiaľ úbohé, že po rokoch riešime napr. údaje o členstve v klube takouto formou. Mimochodom, načo sa potom vyplatili tisíce € za "softvér"klubu? Ale "pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže":) Členská základňa musí mať možnosť vyjadrovania sa k činnosti v klube a jeho smerovaniu! Toto nie je s.r.o. KCHSK je združenie žijúce z príspevkov členskej základne! Na to sa nejako pozabudlo. Je na čase si to po rokoch pripomenúť. Inak sa do predu nepohneme. jm ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jmatta, 29.12.2013 o 16:54

kchsk.zoznamclenov2013@gmail.com ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off stefa, 28.12.2013 o 18:10

Ani nie je podstatné, odkiaľ sú, podstatné je, že čo konajú! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off mlsrb, 27.12.2013 o 19:06

Pán jagos čestné slovo nerozumiem tomu ja som zo západného slovenska a skus mi to presnejšie vysvetliť ako je to bez praktického uplatnenia ? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off misakp, 27.12.2013 o 15:56

do vyboru si nevpustia ludi zo zap.slovenska.celu stranku slovenskeho kopova dokazili pani ktory to vsetko riadia.mali sme polovnicke podujatie kde sme chceli prezentovat slovenskeho kopova a ziadali sme od nich neja drobnosti odkupit ani na to nemali cas ich poslat.je to cele smiesne ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

zobrazené 1-40 z 86 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Poľovníctvo TEREM