Heming hunting
dnes je nedeľa,  19. máj 2024,  meniny má Gertrúda,  spln: 23. máj 2024,  dnes východ slnka: 04:04,  dnes západ slnka: 19:21
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

História poľovníctva - časť 6. - článok

autor: off milank
pridané: 24.1.2013 20:21

HISTÓRIA ZVERNÍC NA SLOVENSKU.

Chov zveri vo zverniciach nemá na Slovensku takú bohatú tradíciu ako napr. v susednej Českej republike, kde je v súčasnosti takmer 200 zverníc a viaceré z nich vznikli už okolo roku 1400. Zo zverníc, ktoré v súčasnosti obhospodarujú LESY SR majú najbohatšiu históriu Topoľčianky, ale aj Teplý vrch a Betliar. V okolí Topoľčianok sa už okolo roku 1786 spomínajú dve zvernice a to na chov jelenej a diviačej zveri. V roku 1906 pristúpil Jozef August Habsburg k výstavbe „Veľkej zvernice“ s chovom jelenej, diviačej a muflonej zveri na výmere 10 450 ha s dĺžkou oplotenia 89,2 km. Súbežne s tým sa zriadila aj „Malá zvernica“ pre chov danielej zveri s výmerou 510 ha. Tieto dve zvernice sa zachovali s menšími úpravami až dodnes, aj keď „Veľká zvernica“ sa v súčasnosti obhospodaruje už skôr ako voľný poľovný revír. Práve v r. 2006 uplynulo 100 rokov od zriadenia zverníc v Topoľčiankach.

 

 

Rovnako aj v okolí Teplého vrchu a hradu Blh boli podľa historických záznamov už v r. 1790 zriadené dve zvernice s chovom jelenej a diviačej zveri. Danielia zver bola do tejto lokality dovezená v r. 1870. Pokračovateľom týchto tradícií je súčasná zvernica LESOV SR „Teplý vrch“ s výmerou 959 ha a s chovom danielej a muflonej zveri.

Svoju históriu má aj zvernica v Betliari. V okolí tunajšieho kaštieľa bola zriadená v r. 1885 zvernica s výmerou 575 ha, kde popri jelenej zveri bola dovezená danielia a muflonia zver. Na históriu tejto zvernice nadviazala súčasná zvernica „Betliar“ v obvode OZ Rožňava. Obhospodarovaním a udržiavaním týchto zverníc v súčasnosti zabezpečujú LESY SR  zachovávanie historických pamiatok a tradícií v slovenskom poľovníctve. Ostatné zvernice LESOV SR vznikali po roku 1960. Medzi „najnovšie“ patria zvernice Rychňava (1986), Vojnice (1989) a Žuhračka (1996).

 

 

Danielia a muflonia zver vo zverniciach.

 

 

Zvernice LESOV SR boli v minulosti zamerané najviac na chov danielej a muflonej zveri, čo vyplynulo z atraktivity tejto zveri v 60. až 80. rokoch 20. storočia, kedy sa daniel a muflón - ako nové druhy zveri rozširovali do viacerých oblastí Slovenska. Zameranie našich zverníc na chov danielej a muflonej zveri sa pritom zachovalo až doteraz. Obidva tieto druhy majú v zverniciach najpočetnejšie zastúpenie. NKS danielej zveri sú stanovené v 7 zverniciach LESOV SR v celkovej výške 1 305 kusov, jarné kmeňové stavy sa vykazujú na úrovni 1 420 kusov a úlovok v r. 2005 dosiahol 635 kusov danielej zveri. Podstatnú časť (takmer 40 %) z tejto početnosti tvoria zvernice „Vojnice“ a „Svodín“ v obvode OZ Palárikovo, ktoré boli založené práve za účelom chovu kvalitnej danielej zveri maďarského pôvodu. Populácie danielej zveri v týchto zverniciach patria aj v súčasnosti medzi najkvalitnejšie nielen v rámci LESOV SR, ale aj v rámci Slovenska. Počas existencie zverníc sa tu získalo viacero významných trofejí vrátane doteraz najsilnejšej trofeje daniela na Slovensku s hodnotou 215,80 b. CIC z r. 1982. Dobré podmienky a tradíciu v chove danielej zveri má aj zvernica „Teplý vrch“, OZ Rimavská Sobota, keď najsilnejšia trofej daniela z r. 1997 dosiahla 202,1 b. CIC.

 

 

Zvernica Betliar mala doteraz NKS 550 ks danielej zveri,ktorá tu dosahovala dlhé roky len priemernú až podpriemernú kvalitu. Úlovky danielov dosahujúce zlatú medailu boli v minulosti veľmi ojedinelé. Zlepšenie starostlivosti o zver a jej životné prostredie vo zvernici sa v posledných rokoch prejavilo aj nárastom trofejovej kvality danielov a počtu zlatých trofejí (5 zlatých trofejí, najsilnejšia z r. 2005 dosiahla hodnotu 195,48 b. CIC). Po realizovanej rekonštrukcii zvernice „Betliar“ sa postupne prikročí k zníženiu kmeňových stavov danielej zveri zo súčasných 550 na cieľových 150 kusov. Chov kvalitnej danielej zveri sa tu zachová aj v budúcnosti.

 

 

Po danielej zveri je muflonia zver druhým najpočetnejším druhom vo zverniciach a jej NKS sú stanovené vo všetkých zverniciach LESOV SR s výnimkou zvernice „Trnavy“ v CHPO Poľana. V 9 zverniciach sú spolu NKS 929 kusov muflonej zveri, JKS 1245 ks a úlovok v r. 2005 dosiahol 464 ks. V súčasnosti najkvalitnejší chov muflonej zveri je v obvode OZ Palárikovo, kde sa každoročne lovia zlaté muflóny a najsilnejšia trofej z r. 2002 s bodovou hodnotou 239,65 b. CIC bola národným rekordom SR. V poradí druhý najkvalitnejší chov muflonej zveri je vo zvernici „Teplý vrch“, OZ Rimavská Sobota, kde v r. 1994 bol ulovený muflón s hodnotou 237,0 b. CIC, čo v tom čase znamenalo najsilnejšiu trofej na Slovensku. Aj v súčasnosti sa v tejto zvernici lovia kvalitné muflóny, keďže najsilnejšia trofej z r. 2005 má hodnotu 209,1 b. CIC. Medzi kvalitné chovy s produkciou zlatých trofejí môžeme zaradiť aj zvernicu „Žuhračka“, OZ Levice.

 

 

Len priemerná kvalita muflonej zveri sa dosahuje vo zverniciach „Malá zvernica“ OZ Topoľčianky a „Betliar“ OZ Rožňava. Podpriemerná kvalita je vo zverniciach „Biela Skala“ OZ Smolenice a „Sochoň“ OZ Trenčín, kde zrejme v najbližších rokoch nie je možné očakávať kvalitné (zlaté) trofeje, ak sa tu nevykonajú potrebné opatrenia v chove muflonej zveri. Špecifické postavenie má zvernica „Rychňava“ OZ Žarnovica, ktorá slúži skôr ako aklimatizačná a generačná zvernica pre zvyšovanie kvality muflonej zveri vo voľnom poľovnom revíri „Drastvica“. Ďalej by sme sa v našich zverniciach mali uberať jednoznačne cestou kvality a nie kvantity v chove muflonej zveri, čo znamená vo viacerých prípadoch radikálnu úpravu početných stavov a štruktúry populácie. Nie je dôvod zakladať ďalšie nové chovy muflonej zveri, prípadne rozvíjať nekvalitné chovy vo zverniciach.

 

 

Jelenia a diviačia zver vo zverniciach.

 

 

Vyše 30 ročná tradícia v chove jelenej zveri je vo zvernici „Trnavy“ v CHPO Poľana, ktorá má charakter generačnej zvernice s výmerou 23 ha a po vykonanej rekonštrukcii v r. 2004 bude slúžiť na produkciu kvalitného chovného materiálu pre ďalšie zvernice a revíry LESOV SR. A tak prvá zvernica, špeciálne zameraná na chov kvalitnej jelenej zveri na vyhovujúcej ploche sa začala rodiť v r. 2004 v Betliari, OZ Rožňava. Pri rekonštrukcii starej zvernice sa tu vytvorila 1 035 ha časť pre jeleniu zver, kde sa uvažuje s cieľovou početnosťou 150 kusov jelenej zveri. Na tejto ploche sa naplní vyše 30 ročný sen poľovníkov a lesníkov zaoberajúcich sa chovom jelenej zveri, a to spojenie dvoch geneticky najkvalitnejších populácii jelenej zveri na Slovensku z oblasti Poľany a Východných Karpát.

 

 

Ďalšou vhodnou zvernicou pre zavedenie chovu kvalitnej jelenej zveri je „Malá zvernica“ (715 ha) v Topoľčiankach, čo by sa mohlo realizovať zámenou za nekvalitnú populáciu danielej zveri, ktorá rovnako ako aj v prípade „Bielej skaly“, nenašla v lesnatom revíri s nadmorskou výškou 400 až 600 m. n. m. vhodné životné podmienky.

 

 

Chov diviačej zveri vo zverniciach predstavuje v súčasnosti veľmi zaujímavú a perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť intenzívnych chovov Lesov SR. O lov diviačej zveri vo zverniciach pri dosahovaní početných výradov ale aj trofejovej kvality, je predovšetkým zo zahraničia veľmi slušný a narastajúci záujem. Nezanedbateľný je aj finančný efekt chovu a lovu diviačej zveri vo zverniciach. Máme už zabehnuté 3 kvalitné diviačie zvernice: „Sochoň“, OZ Trenčín, „Vojnice“, OZ Palárikovo a „Žuhračka“, OZ Levice. Tieto kapacity však už v súčasnosti nestačia pokryť dopyt po kvalitných diviačích poľovačkách, zvlášť keď vo voľných poľovných revíroch dosahujeme často neisté a slabé výsledky. Počet a kapacity našich diviačích zverníc nie sú ani zďaleka porovnateľné so súčasnou úrovňou v Maďarsku, alebo aj v Českej republike. Z uvedeného dôvodu LESY SR pristúpili od roku 2005 k realizácii „diviačieho programu“, cieľom ktorého je rozšírenie počtu diviačích zverníc a zvýšenie kapacít poplatkového lovu diviačej zveri. V rámci uvedeného programu sa v súčasnosti dokončuje diviačia zvernica „Karná“ (366 ha) OZ Sobrance, ktorá okrem poplatkových poľovačiek bude mať veľký význam v podchytení kvalitného genofondu diviačej zveri na východnom Slovensku a následnej produkcii chovného materiálu pre ďalšie diviačie zvernice LESOV SR na strednom a západnom Slovensku. Rozbieha sa prevádzka dvoch menších diviačích zverníc „Potôčky“ (114 ha), OZ Topoľčianky a „Peséta“ (160 ha) OZ Rimavská Sobota. V štádiu projektových príprav sú ďalšie 2 zvernice a to v obvode OZ Levice a OZ Krupina. Všetky pripravované nové diviačie zvernice budú fungovať na princípe kombinácie vlastného odchovu a odchytu diviakov z voľných poľovných revírov.

 

 

počet zobrazení: 2 323
počet hlasov: 0
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

prvá škola vábenia jeleňovZelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM