Všetko pre poľovníctvo, outdoor a prírodu banner
dnes je nedeľa,  23. január 2022,  meniny má Miloš,  spln: ,  dnes východ slnka: 07:29,  dnes západ slnka: 16:27
elektronická kniha revíru

Pozemkové spoločenstvo & Poľovné združenie - diskusia

autor: on valdo35
pridané: 11.6.2015 18:37
Zdravím Vás.
Má Pozemkové spoločenstvo (ďalej len"spoločenstvo"), ktoré vzniklo v zmysle §5 zákona 97/2013 Z.z. právo:
A) zastupovať vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle §5 ods. 2 zákona 274/2009 Z.z. na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, len na základe § 16 zákona č. 97/2013 Z. z.?
B) preberať náhradu v zmysle §15 ods. 1 zákona 274/2019 Z.z. za užívanie poľovného revíru za vlastníkov poľovných pozemkov patriacich do spoločenstva?
C) postačuje spoločenstvu právnická subjektivita v zmysle zákona 97/2013 Z.z., tým pádom má štatutár spoločenstva právomoc zastupovať a rozhodovať v zmysle zákona 274/2009 Z.z. za spoluvlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti?

Rád by som do tejto problematiky vniesol trocha "svetla", tak ak sa niekto vyzná, nech poradí...
počet zobrazení: 9 473
počet hlasov: 2

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

komentáre

zoradiť
zobrazené 1-40 z 124 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
on valdo35, 4.6.2019 o 12:15

Možno aj táto diskusia pomohla zákonodarcom zadefinovať zrozumiteľnejšie a jasnejšie pravidlá, ohľadne pozemkového spoločenstva. Nové pravidlá som našiel v novom pripravovanom zákone o poľovníctve. „Do podielu výmery poľovných pozemkov, ktoré vlastní, sa započítavajú aj spoluvlastnícke podiely okrem podielov spoločnej nehnuteľnosti8 ) podľa odseku 4; spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti sa započítavajú, ak valné zhromaždenie spoločenstva rozhodlo, že na zhromaždení nebude spoločenstvo zastupovať výbor alebo ak o zastupovaní na zhromaždení valné zhromaždenie spoločenstva nerozhodne. Pri hlasovaní sa vychádza z analýzy vlastníckych vzťahov.“ „Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti8) na zhromaždení zastupuje osoba oprávnená konať za pozemkové spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločenstva, stanov spoločenstva alebo zmluvy o spoločenstve. Ak zastupovanie na zhromaždení neupravuje zmluva o spoločenstve, stanovy alebo ak o ňom nerozhodlo valné zhromaždenie spoločenstva, môže sa zastupovať na zhromaždení každý spoluvlastník s váhou hlasu podľa odseku 8.“ ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off vlavar, 9.6.2017 o 14:53

Pri týchto debatách mám pocit, že ani nejde o to či to dáme opäť týmto, či tomu pz, ale kto a za koľko. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off vlavar, 9.6.2017 o 14:41

Pozemkové spoločenstvo môže byť oprávnené zastupovať práva a oprávnené záujmy ako vlastník poľovných pozemkov v rozsahu a postupmi ustanovenými zákonom len ak je to schválené a zapísané v zmluve o pozemkovom spoločenstve. Spoločné rozhodnutie vlastníkov. Šikovný si to dali do zmlúv. Pri zhromaždení vlastníkov to bolo akceptované a štatutár, či výbor zastupovali všetkých vlastníkov spoločenstva na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov. Aj uznesenie s Výročnej schôdze, že schôdza poveruje predsedu , či výbor zastupovaním aj v súvislosti so zákonom 274/2007 je relevantné splnomocnenie vlastníka s úkonmi. Ak môže vlastník poveriť splnomocnením jednotlivca, môže aj spoločenstvo. Ale musí to byť písomne vyjadrená vôľa vlastníka. Určite pri vyhľadávaní v zákone 93/2013 z. z. sa nespomína nič v súvislosti s poľovníctvom, žiadna odvolávka na zákon 274/2009. Ani opačne. Nie je tam žiadna zákonná kolízia, či protichodnosť v ustanoveniach. Apple 4.7.2015 máš pravdu. Sa chcem opýtať, ak je zver chápaným národným bohatstvom, nie produktom činnosti spoločenstva/urbáru ako s ňou chcú podnikať? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Vepord, 8.6.2017 o 11:23

Napriek uvedenému stanovisku US SR (vydané bolo pred platnosťou zákona č.97/2013 Z.z. a reflektovalo stav pred platnosťou zákona č.274/2009 Z.z.), som osobne i profesne presvedčený, že pozemkové spoločenstvo je JEDNOZNAČNE oprávnené zastupovať práva a oprávnené záujmy ako vlastník poľovných pozemkov v rozsahu a postupmi stanovenými zákonom. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off biofire, 6.6.2017 o 23:01

O pochybnostiach, či Pozemkové spoločenstvo JE , alebo NIE JE VLASTNIKOM spoločnej nedelitelnej nehnuteľnosti už rozhodol USTAVNY SUD SR dňa 6.10.2010 NALEZOM II.US 348/08-42 . Pozemkové spoločenstvo nie je vlastník !!! Ak niekto potrebuje konkrétne informácie , poskytnem ich na 0905 316 036 , alebo na bartosgaspar@gmail.com .Vačšina PS koná nezákonne a v rozpore s článkom 20 ústavy , aby na zhromaždení vlastníkov PR hlasovali hlasmi vlastníkov , získanými PREHLASOVANIM . To je nová /nezákonná forma / nadobudnutia vlastníckych práv . Týmto nezákonným postupom im stačí na získanie PR 26% hlasov . ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off matus66, 21.8.2015 o 8:31

jasné :D ..a povedal kto?? cize nie je pravdou, to čo je v súdnych rozhodnutiach a rozhodnutiach orgánov verejnej správy.. :D ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hekler, 18.8.2015 o 13:44

ale kdeže, to len podľa môjho názoru právna svojvôla a špekulácie prevážili nad zdravým rozumom a znením zákonov .... teraz nemám čas ale ešte sa k tomu vrátim, lebo takto to nemôže zostať ukončené ... to je zavádzajúce ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off namreh, 29.7.2015 o 22:48

Najskôr to bola diskusia,potom dialóg a už to je monológ. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off miro09, 29.7.2015 o 20:53

Tak nehnevajte sa ale toto nie je diskusia ale psychiatra. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 29.7.2015 o 12:11

ku príspevku: macol, 4.7.2015 o 22:56 ... dookola si čítam tento príspevok a neviem ho pochopiť. autor si zrejme myslí, že poľovníctvo je súčasťou hospodárenia v spoločnej nehnuteľnosti. tu je zrejme pes zakopaný. v tomto ho uisťujem, že v zmysle zákona 97 možno hospodáriť len s pozemkami a s tým, čo je s nimi pevne spojené - tráva, stromy... a nie s tým, čo sa po pozemku voľne pohybuje. lebo ak áno, tak potom platí môj absurdný príklad o tom, že pozemkové spoločenstvo môže rozhodovať o čomkoľvek a komkoľvek, čo sa zrovna na pozemku nachádza, alebo má s pozemkom nejakú súvislosť. presne to totiž svojím výkladom macol i matus66 tvrdia. a presne z tohoto dôvodu je odkaz 6) nezmyslom! na rozdiel od macola si myslím, že ak súd rozhodne v prospech ústavy - práv vlastníka - tak to nebude zlé, práve naopak! zatrhne svinstvá, ktoré tu súčasná garnitúra bežne praktikuje. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off apple, 5.7.2015 o 9:21

macol, čo sa historicky zmení na právach vlastníka? na základe akého právneho argumentu možno zbaviť práv vlastníka - člena spoločenstva? to je tá otázka, čo je dôležitá. nie som právnik, no právu okolo poľovníctva sa venujem dosť dlho. dôkazom nech sú ti aj moje podnety k návrhu zákona r.2008, ktoré boli všetky akceptované a zapracované. niektoré som však nemohol ani len prezentovať, bol som jednoducho zastavený. no to je na samostatnú tému. a postupne pribúdali nové poznatky. dnes zavádzam nový termín, objektívna zaujatosť. tá vzniká zo zákona. na prvé počutie divné, no ako chceš nazvať povinné členstvo sudcov, prokurátorov v profesijnej organizácii? je len otázkou času, kedy sa niektorá strana procesu bude domáhať vylúčenia takýchto "členov" z procesu. no samo osebe je to objektívnym faktom. takže by som bol naozaj opatrný pri odvolávaní sa na rozhodnutie súdu. odkazovanie na nejaké budúce rozhodnutia nám však nebráni o veci diskutovať. uvádzať svoje argumenty. trochu ma mrzí, že neuvedieš jediný právny argument, ktorý by spochybňoval nielen môj názor a vyvrátil tvrdenia, poukázal na chybne a nezmyselne použité citácie .... alebo je to pre teba horúca pôda? vyhýbaš sa odpovediam na položené otázky, no tým sa diskusia napriek tvojmu želaniu neskončí. vieš ako končí uplatňovanie odkazu 6)? že predseda urbáru predal parcely členov bez ich súhlasu... to je reálny výstup odkazu 6). a poškodení musia k súdu! neuveriteľné!!! ísť k súdu kvôli právnemu aktu, ktorý je zo zákona neplatný! takže poprosím, diskutujme, uvádzajme zákonné argumenty na podporu svojich postojov a nie naopak - buďme potichu. a buď rád, že nie som sudca, lebo prvou mojou povinnosťou by bolo napadnúť zákon 274 ! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off macol, 4.7.2015 o 22:56

Boli tu povedané všetky právne argumenty niet čo dodať. Naďalej však tvrdím, že viacerí diskutéri prezentujú právo podľa bodu 1 môjho príspevku a je veľkým šťastím, že nie sú sudcovia.... Na margo právnych argumentov poviem len toľko uvidíme ako sa k tomu postavia sudcovia. Buď poprú legálnu históriu právneho inštitútu " spoločná nehnuteľnosť " alebo postavia právo spoluvlastníka nad všetko. Takýto krok však podľa môjho určite skromného názoru bude viesť k tomu, že nebude fyzicky možné spraviť právne perfektné hlasovanie na zhromaždení a tým sa znefunkční systém. Tu hlásaný právny režim bude mať totiž dopad nielen na spoločnú nehnuteľnosť, ale aj na iné spoluvlastníctvo, postúpenie výkonu práva a plnomocenstvá atď. Ospravedlňujem sa, že som skĺzol do právnej teórie, ale inak sa už argumentovať nedá a možno si túto diskusiu prečíta niekto kto bude mať moc a vôľu rozhodnúť a ten chtiac alebo nechtiac bude musieť rozmýšľať aj historicko právne ..... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 4.7.2015 o 9:27

Macol, pekné dychové cvičenie :-) . no chýba akýkoľvek argument pre, či proti. K bohorúhačstvu: Bohorúhačsky popieram i povinné členstvo v spk Bohorúhačsky popieram zákonnosť konštituovania spk. Bohorúhačsky sa odvolávam na fakt, že v celej únii je plne rešpektovaný princíp nakladania s poľovným právom vlastníkom. Bohorúhačsky tvrdím, že štátne orgány sa svojimi rozhodnutiami a konaním vedome vyhýbajú uplatňovaniu zákona o poľovníctve. Ale k diskutovanému problému: Je právo poľovníctva hospodárením na pozemku? Objasni, ako s ním hospodári také spoločenstvo vlastníkov, kde ho má zákon 97 v predmete činností spoločenstva. Poprosím uviesť, kde sa vlastník vzdal svojho práva v prospech nejakého spoločenstva, ktorým právnym aktom a akých práv sa vzdal, poprosím uviesť zákon a §. Vlastník zostáva vlastníkom aj so svojimi právami, nech je aj v spoločenstve vlastníkov. Dôkazom je list vlastníka. Či nemám pravdu? Ak nie, poprosím uviesť zákon a §. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off mitko, 3.7.2015 o 14:13

už čuším...,povedané bolo asi všetko,niečo viac by už bolo opakovaním a to by už stratilo na podstate a zaujímavosti tejto diskusie...:) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off macol, 3.7.2015 o 14:06

Vaša diskusia má formu, ktorá je bežná v súdnych sieňach. Každý sa snaží silou akýchkoľvek argumentov presadiť svoj názor. Existujú však dva spôsoby práce so zákonom 1./podľa mňa horší/ keď si cieľ stanovím skôr ako začnem pracovať so zákonom 2./ určite spravodlivejší/ ak pracujem so zákonom a na konci dôjdem k výsledku Bohorúhačské popieranie inštitútu spoločnej nehnuteľnosti cez oddeľovanie niektorých práv z celého balíka majetkových dispozičných práv je právnym nezmyslom. Ak by sme to dopustili, tak by došlo k rozvratu a obrovskej právnej neistote v ktoromkoľvek právnom vzťahu medzi pozemkovým spoločenstvom a druhou osobou. Takýto výklad by nesporne narušil nosnú myšlienku vzniku a povinnosti byť pozemkovým spoločenstvom s právnou subjektivitou. Nie je to tak dávno keď sme tu mali pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity kde každý vlastník vystupoval sám... pričom odkazujem na mnohé rozhodnutia správnych súdov vo veci neplatností rozhodnutí lesných úradov z dôvodov neplatnosti zmluvy medzi PZ/PS/ a pozemkovým spoločenstvom bez právnej subjektivity. Pre právnikov: Viem si predstaviť viaceré obhajoby jednej alebo druhej strany cez: 1. teóriu práva konfliktu dvoch špeciálnych právnych noriem 2. teóriu nedotknuteľnosti vlastníckeho práva 3. cez ochranu minoritného vlastníka 4. atď..... Našťastie, keďže sa nám už podarilo nalomiť piedestál nedotknuteľnosti notárskej zápisnice a jej akože nepreskúmateľnosti zo strany štátnych orgánov , musia túto z môjho pohľadu jednoduchú otázku riešiť štátne úrady. Videl som už notárske zápisnice jednej aj druhej povahy a preto si počkám ktorá právna múdrosť prevládne. Až následne právny názor vyslovia súdy. Kedže mám vedomosť o niekoľkých prebiehajúcich sporoch nemusím byť ani Sibyla aby som mohol povedať, že judikát bude čoskoro.... Zatiaľ mám len radu: Ak len trochu môžete rešpektujte zákon 97/2013 a jeho § 16 a všetci ostatní sa po niekoľkoročnom súdnom spore nedivte, keď nebudete poľovať. Lebo klasik síce hovorí: „ Účel svätí prostriedky“ ale niekedy je tento spôsob veľmi drahý...... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off apple, 3.7.2015 o 7:17

mitko, vlastník môže nakladať so svojimi právami len zákonným spôsobom. Niekto iný s nimi môže nakladať len za taxatívne vymedzených podmienok a zákonom vymedzeným spôsobom . Rozumiem snahám hlasovať o nich kvôli jednoduchosti procesu, ale žiadny zákon , tobôž už nie ústava také niečo neumožňuje. Viete čo vraví??? Prečítajte si to všetci nahlas a počúvajte sa: „ĽUDIA SÚ SLOBODNÍ A ROVNÍ V DÔSTOJNOSTI I V PRÁVACH. ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY SÚ NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ A NEZRUŠITEĽNÉ.“ Tu máte napísané, že o právach nemožno hlasovať, že o nich nemôže rozhodovať niekto iný, že každý si je nositeľom svojich práv a rozhoduje si o nich sám. O čom sa tu teda vedie taká vášnivá debata? O čom to tu presviedčate? Že nejaký odkaz 6) novelizuje ústavu? A poprosím, nepodsúvajte mi, že je to môj názor. Tak znie ústava, ja len z nej citujem. A k tomu mi naozaj stačí priemyslovka. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off mitko, 2.7.2015 o 22:35

kurňa aj s diskusiou... :))) vlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti predsa nikto /ani z.97/2013 o PS/ nevzal právo rozhodovať o predmetnej veci...ba práveže naopak,svoje právo má možnosť vyjadriť predsa na Zhromaždení,kde sa môže svojvolne rozhodnúť,ako naloží so svojím podielom. A ak nie je spokojný,má ďalšie právo umožnené zákonom 97/2013 a to v § 15,odst.2 a hotovo! :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 2.7.2015 o 15:18

ďakujem za kritiku, poučím sa z nej. ty si zas znovu prečítaj príspevky a nezavádzaj. ešte raz ďakujem. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off namreh, 2.7.2015 o 13:41

tak ako môžeš vedieť čo je urbár?je to k téme.To tvrdíš len ty že nie je.Ty si tu odsúdil zmluvu o založení a aj stanovy.Veď ty o urbáre nevieš nič,ale chceš rozhodovať ako má konať. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 2.7.2015 o 13:17

namreh, poprosím ťa o jednu vec: pýtaj sa k problému, alebo argumentuj niečím. no neodvádzaj tému na inú koľaj. ale mimo témy: nie! a ani nemám potrebu. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off namreh, 2.7.2015 o 13:09

apple prosím odpovedz mi na otázku,si v nejakom urbáre?Ďakujem za odpoveď. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 2.7.2015 o 10:50

a k interpunkcii: aby si jej porozumel - Nahrádzajú vypustenú časť textu, vnútri textu vyznačujú prerušovanú reč. napíš, čomu nerozumieš, vysvetlím, rozvediem, použijem i zložené vety ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off apple, 2.7.2015 o 10:42

matus, poprosím ťa o jediný príklad zákona, alebo judikátu, ktoré umožňuje hlasovanie o právach iných! a navyše na základe nejakých domnienok. vyjadri sa jednoznačne: možno o uplatňovaní práv vlastníka - poľovnom práve hlasovať? zbavuje zákon 97 vlastníka jeho práv a rozhodovania o nich? nie som právnik, a tuším začnem byť na to hrdý.... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off matus66, 2.7.2015 o 10:32

apple v súdnej praxi sa bežne tvrdenia a postup žalobcu (občasne žalovaného) označuje ako "brojenie". Nevadí, nie si právnik, ani právom sa neživíš, nemáš teda prečo ovládať odbornú teminológiu.. Tomu zvyšku nerozumiem, použil si viacej interpunkčných znamienok, než slov, možno preto :) V zásade, som ale len reagoval na Tvoje príspevky, ale zjavne nemáme spoločný názor. Nevadí, aj o tom (pluralita názorov) je demokracia. Už zostáva teda len vyčkať na nejaký súdny spor a tam vzniesť obdobné námietky a tešiť sa na výsledok. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 2.7.2015 o 9:37

ale, ale, ale.... tak uplatňovanie práva je brojenie???? mám sa teda ešte čo učiť. argument, že na slovensku je to tak je skutočne sinlým právnym argumentom! a bohužiaľ platí... a prečo stále podsúvaš nejaké hlasovanie o právach, dokonca už 100%tné... o právach sa nehlasuje!!!! tie vlastník môže uplatňovať zákonným spôsobom a nie niekto iný miesto neho!!!!!!!!!!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off matus66, 2.7.2015 o 9:24

vieš Ty čo apple :), v SR je aspoň 90 % poľovných revírov uznaných tak ako to píšem ja (ak sa mýlim, tak ma prosím opravte). Zvyšok je bez účasti PS.. Tak si skús nájsť jeden v Tvojej blízkosti, kde máš nejaký vlastnícky (spoluvlastnícky) podiel a začni proti jeho existencii brojiť týmito svojimi "právnymi" argumentami. Začni tým že poľovné združenie neexistuje a končí tým, že zhromaždenie vlastníkov poľ. pozemkov sa malo urobiť len s vlastníkmi (splnomocnencami) a nikým iným. A keďže sa ti asi nepozdáva už ani väčšinové hlasovanie, tak tvrď že sa musí rozhodovať jednohlasne.. :) No a keď bude po všetkom, tak môžeme pokračovať.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off apple, 2.7.2015 o 9:22

matus, ak platí ústava, ak platí, že práva vlastníka sú nedotknuteľné okrem prípadov, z dôvodov presne vymedzených zákonom /OZ/ tak je mi divné, že o nich môže niekto rozhodovať väčšinovým hlasovaním. tieto práva ani za socializmu neboli popreté, ani že právo poľovníctva patrí vlastníkovi. dokonca ani pri združstevňovaní!!! a ty tu tvrdíš, že užívanie právo poľovníctva je dokonca obhospodarovaním!!!!! nuž na to treba odvahu, to ti musím uznať. ale to je všetko. tvrdíš, že na základe §16 zákona 97 možno o právach hlasovať! to je fakt silná káva. a že väčšinovýn hlasovaním môžu rozhodovať uplatňovaní práva vlastníctva - práva poľovníctva. nastupuje nová éra popierania základných ľudských práv? verím, že nie, hoci to tu tým veľmi silno zaváňa. ty totiž tieto práva priamo popieraš naozaj divnými konštrukciami a dávaš signál, že čosi v tejto republike nie je v poriadku. áno, nie je, pretože ešte aj štátne inštitúcie, ktoré majú v prvom rade dbať na zákonnosť ju svojím reálnym konaním popierajú. a misto toho, aby si sa voči tomu razantne ohradil, tak tento stav ešte podporuješ nezmyselnými, scestnýmije, zdôvodňovaniami. je mi ľúto že sa takto musím vyjadriť, ale nejde to ináč. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off matus66, 2.7.2015 o 8:16

Jeden z dôvodov, prečo je obsahom z. 97/2013 z.z. osobitná definícia spoločnej nehnuteľnosti je ten, že spoločnú nehnuteľnosť nemožno deliť, to zn., že je to jedna nehnuteľná vec, ktorú nemožno rozdeliť na viac nehnuteľných vecí, aj keď pozostáva z viacerých pozemkov. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti a tým i spoločenstvo ako celok je nedeliteľné, spoluvlastnícke podiely sú k sebe trvalo viazané. Je preto nemysliteľné, aby na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov vystupoval len jeden spoluvlastník, resp. jeden spoluvlastník popri spoločnom zástupcovi, takýto postup by bol jednak rozporný so zmyslom chápania spoločnej nehnuteľnosti a jednak by to bolo technicky nevykonateľné (neviem si predstaviť ako a k čomu by sa takýto čiastočný podiel mal zarátať, či odrátať od výmery spoločnej nehnuteľnosti alebo ako vôbec). Zmyslom pozemkového spoločenstva je rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou a jej užívaní spoločnej veci, vlastníci môžu spoločnú vec prenajať (§ 9 ods. 13 cit. zákona) prenajať..a ani netuším, ako inak by to asi mali spraviť, než tak, že práve predseda PS + člen výboru v zmysle uznesenia z VZ a postupom vopred schváleným v stanovách PS takúto zmluvu podpíšu. Alebo sa bude chodiť po desiatkach, či stovkách spoluvlastníkov a každý jeden pripojí svoj podpis (a keďže apple neuznáva iné zastúpenie než zmluvné na základe splnomocnenia :) tak neznámi vlastníci sa vykopú z hrobov a spolu s maloletými vlastníkmi osobne zmluvu podpíšu)? Práve takýto spôsob konania za spoločnú nehnuteľnosť na zhromaždení vlastníkov – teda určenie jednej, či dvoch osôb je právne najčistejší – veď prípadné rozpory medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa vyriešia priamo na VZ (+expressis verbis je daná možnosť súdnej ochrany prehlasovaných, čo u zhromaždenia vlastníkov nejestvuje) a najmä je tento spôsob technicky najjednoduchší (čo nie je čisto právny argument ale plne korešponduje s obsahom už heklerom citovaného rozhodnutia ÚS SR /inak môjho obľúbeného/). ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stagstalker, 1.7.2015 o 19:42

matus: Mal som napísaný dlhší príspevok, ale odhlásilo ma, tak to tu nasúkam aspoň v skratke. Výkon práva poľovníctva považujem za majetkové právo, ktoré však vyžaduje osobitný druh odbornej spôsobilosti (môže ho vykonávať iba ten kto zložil skúšku z poľovníctva, spĺňa podmienky pre vydanie poľovného lístka, i pre vydanie zbrojného preukazu a spravidla je (môže byť) členom poľovníckej organizácie využívajúcej právo poľovníctva.Vlastník/vlastníci však určujú to, ktorý z oprávnených odborne spôsobilých subjektov bude užívať revír a to postúpením na základe zmluvy o užívaní poľovného revíru, pokiaľ sa ho teda nerozhodnú užívať sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie. Čo sa týka rozhodovania o užívaní spoločnej veci v intenciách zákona č. 97/2013 Z.z., pod týmto ja osobne chápem užívanie vo forme vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov a hospodárenie v lesoch a na vodných plochách, čo vyplýva aj z § 19 predmetného zákona, pričom len v uvedenom/ naznačenom rozsahu môže spoločenstvo rozhodovať čo sa užívania týka. Taktiež netreba zabúdať ani na účel a dôvod pre aký vznikajú pozemkové spoločenstvá v intenciách zákona 97/2013 a tým nie je výkon práva poľovníctva ako jednej z foriem užívania spoločnej nehnuteľnosti (čo vyplýva aj z definície tohto pojmu uvedeného v Zákone o poľovníctve) a to vzhľadom nato, že zákon o takomto spôsobe resp. možnosti užívania spoločnej nehnuteľnosti ani nehovorí a ani naň neodkazuje. Toto právo, jeho vznik, využitie aj postúpenie upravuje práve Zákon o poľovníctve, ktorý ho viaže na osobu vlastníka. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off matus66, 1.7.2015 o 10:35

valdo35, podľa mňa len tak ako si písal, teda áno, ale musí mať so sebou listiny preukazujúce vôľu členov PS zistenú zákonným spôsobom - uznesenie z valného zhromaždenia, zápisnicu a pod. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off namreh, 30.6.2015 o 21:22

valdo 35 tebou sa nedá,už som to písal ale tu končím.zisti si presne čo je urbár a potom tu rýp. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on valdo35, 30.6.2015 o 16:29

Lenže v otázke "A", "C" sa pýtam: "či predseda PS môže zastupovať spoluvlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti LEN na základe § 16 zákona č. 97/2013 Z. z." t.j., že na zhromaždenie vlastníkov poľ. poz. príde predseda PS bez zápisnice, stavov, zmluvy, poverenia, atď.... a bude sa odvolávať LEN a LEN na §5 ods. 2 zákona 274/2009 Z.z. 6) § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. Môže takto predseda PS rozhodovať? 1: ÁNO 2: ÁNO, ak má zo sebou ... 3: NIE. Ďalej, namreh tá notárka akceptovala 79% výmery PS, alebo 100% výmery PS? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 30.6.2015 o 15:03

asi takto: bavíme sa tu o zákone a jeho aplikovaní. môj názor na zákon je už dávno známy: je to neskutočný, nevykonateľný zmätok slúžiaci len záujmom niekoľkých jednotlivcov. ešte sa nebavíme o práci štátnych orgánov, no odvolávame sa na to, že také drísty evidujú. len sa treba pozreť, ako je nastavený proces nápravy chybne evidovaných zmlúv a kto o tom rozhoduje a potom viacerým dôjde. to, čo som tu napísal, vyjadril svoj názor, za tým si stojím. ak sa mýlim, treba povedať, že v čom a nie byť urazený. keby ste naozaj vedeli, o čom je zákon a aspoň trošíčku ho ovládali, tak vospolok nebudete uzatvárať zmluvy s neexistujúcimi PZ SPZ. a v prvom rade by tak mali konať na olh. no skutočnosť je iná. a ešte aj tu sa prezentujú názory, ktoré nie sú v súlade aspoň so základmi právneho štátu. a úplne ma dvihlo, keď som v jednej novej literatúre zbadal akýsi príklad zo súdu, kde jednou stranou bolo pz spz. tu máte tiež dôkaz, ako to u nás vyzerá. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off namreh, 30.6.2015 o 14:00

apple ja som priniesol na podpis zmluv práv polovnictva uznesenie, zápisnicu a prezenčnú listinu z valnej hromady PS ktorú podpisalo 79 % vlastníkov.táto valna hromada sa konala cca 3 mesiace pred podpisovaním zmluv a poverila ma podpísaním práv.Stále tvrdíš že som porušil zákon a niekoho práva? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mitko, 30.6.2015 o 13:50

Ano,kontroluje podľa LV a keď natrafí na LV z ktorého jasne vyplýva,že sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť,vôbec sa dielčimi vlastníkmi-podielnikmi nezaoberá,lebo postupuje v zmysle zákona 97/2013...,myslím,že dokonca musí tak postupovať. Pri tomto LV dbá na to,aby sa prípadná výmera zastupovaná zvoleným splnomocnencom PS a zástupcom SPF (zástupca neznámych vlastníkov podielov) nedupľovala. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 30.6.2015 o 10:57

mitko, po úvahách a štúdiu som dospel k názoru: notár zo zákona kontroluje podľa LV, teda potrebuje aj ostatné náležitosti k tomu. a to sú plnomocenstvá vlastníkov.... takže ani tu nemôže fungovať ten odkaz 6).... ten odkaz predsa nemôže rušiť znenie zákona a zbavovať práv vlastníka. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mitko, 29.6.2015 o 16:24

aby bolo diskutujúcim,aj čitateľom jasnejšie...,tú 1/500tinu som uviedol iba ako príklad,to môže byť rôzny zlomok vyjadrujúci veľkosť vlastneného podielu z celku /z celkovej výmery spoločnej nehnuteľnosti - PS/ ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mitko, 29.6.2015 o 8:26

V diskusii sa spomína,že zákon 274/2009 o poľovníctve dáva výhradné právo rozhodovať o postúpení výkonu práva poľovníctva vlastníkovi poľovného pozemku - beriem. Tento istý zákon v ďalších svojich ustanoveniach /nebudem ich citovať/ tiež vlastníkovi umožňuje za určitých podmienok poľovný pozemok vyňať,aby poľovným pozemkom nebol - beriem. Dokážete mi ale odpovedať,resp.dokázali by ste poradiť vlastníkovi 1/500tiny spoločnej nehnuteľnosti ako by mohlo byť v tomto prípade jeho ZÁKONNÉMU (v zmysle zákona 274/2009) nároku vyhovené??? Prepáčte,skĺzol som do roviny príkladu a to nie preto,žeby som si nevedel s odpoveďou poradiť,skôr pre ilustráciu aby bolo jasnejšie,že spoločné nehnuteľnosti (pozemkové spoločenstvá) sú ŠPECIFIKOM obhospodarovania pozemkov,preto na túto činnosť bol vytvorený samostatný zákon, ktorým sa musia riadiť a tým pádom aj rozhodovať väčšinovým právom v zmysle tohoto zákona. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 29.6.2015 o 7:44

matus, asi takto k užívaniu ciest motorkármi... :-D. pokiaľ súčasťou pretekov bol i lov zveri pretekármi/výkon práva poľovníctva/, tak rozhodne by to bolo nezákonné rozhodnutie! ale to nemá naozaj s témou nič spoločné ;-) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off matus66, 28.6.2015 o 23:53

aby som ešte trochu zamiešal tému (aj keď to s tým priamo nesúvisí).. Určite si niektorí z Vás všimli, že v obci Cinobaňa sa cez víkend uskutočnili preteky motoriek, proti ktorým miestni poľovníci dosť brojili (odkaz). Čo myslíte, kto dal za vlastníkov lesných pozemkov súhlas na užívanie lesných ciest a udelenie výnimky pre jazdu po pozemkoch, pozemkové spoločenstvo, či vlastníci? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

zobrazené 1-40 z 124 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
najpolovnik