podnalov.sk
dnes je sobota,  13. august 2022,  meniny má Lubomír,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:42,  dnes západ slnka: 19:00
IBO vystava Nitra

Vlk dravý - poľovníci verzus ochranári - diskusia

autor: správca admin
pridané: 14.4.2015 21:24
Problematika ohľadom lovu vlka dravého, názory poľovníkov verzus snahy rôznych ochranárskych organizácií. Aký je váš názor, skúsenosti, realita?
počet zobrazení: 39 960
počet hlasov: 2
okruh tém: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 16.12.2015 o 19:54

Prosím ťa uveď mi odkiaľ máš údaj, že "..veľmi veľa ochranárov, možno i viac ako polovica, má prírodovedné vzdelanie.." Z akého zdroja čerpáš a čo je to podľa teba prírodovedné vzdelanie? Lebo medzi také patrí aj matematika, fyzika, mediamatika, chémia, antropológia, jadrová a subjadrová fyzika a množstvo iných s enviromentálnymi a biologickými vedami nesúvisiacich vedných disciplín. Apropo, vzdelanie nie je všetko, kompetentnosť rozhodovania nezávisí len od neho, ale pramení najmä zo skúseností a praxe v danej oblasti. Lesník alebo poľovník či pracovník TANAPu čerpajúci z priamych pozorovaní a praxe získanej v priebehu rokov týkajúcej sa vývoja populácie napr. medveďa má k téme určite povedať viac ako absolvent enviromentálneho manažmentu, ktorý videl medveďa zatiaľ len v učebnici. Keby toto kompetentní na SR pochopili tak v životnej úrovni atakujeme Švajčiarov. A zodpovednosť "ochranárov"? Nebuď smiešny, prakticky žiadna. Nemusia preukazovať odbornú spôsobilosť, skladať skúšky, niesť za svoje konanie pretavené v praxi a reálnom živote dôsledky. Tí akurát vedia vyplakávaním, mediálnym tlakom a demagógiou bez podloženia relevantným výskumom "vyboxovať" nejakú zlepenú novelu či rozhodnutie príslušného orgánu ochraňujúce predmet záujmu daného ochranárskeho spolku bez ohľadu na celkové dopady. Nevedia chrániť plošne, pripustiť zásah aj v podobe kvalifikovaného odstrelu, ktorý neznamená automaticky vždy len úbytok v populácii, ale sústredia sa na svoj predmet záujmu priam tunelovým videním znásobeným prídavnými klapkami na oči. Takto sa bezhlavo presadzovala a presadila ochrana kormorána, za ktorého odstrel sa neskôr z dôvodu jeho premnoženia muselo poľovníkom platiť, inač by rybári lovili ryby akurát tak vo vani a následky tejto "ochrany" poznať v zarybnenosti riek a rybníkov doteraz. A nepočul som, že by sa vyvodila konkrétna zodpovednosť za tento "erudovaný" nápad, ktorý napáchal určite viac škody ako chybný odstrel medveďa poľovníkom, ktorý mal väčšiu labu o 5cm a o 30kg väčšiu hmotnosť, začo je strelec sankcionovaný okamžite. A to uvádzam ten lepší príklad. "Ochranár" si presadí zákaz odstrelu alfa samcov u vlka dravého, pričom na druhej strane jedným dychom dodáva, že rozoznať alfa samca je v prírode prakticky nemožné. Ale z poľovníka by pytliaka spravil obratom, lebo každý väčší vlk bude z jeho pohľadu alfa samec a predsa poľovník má vedieť načo strieľa. V praxi je teda zodpovednosť vyvodzovaná len u poľovníkov, pretože tí tu prax aj reálne tvoria a pohybujú sa v nej. Na druhej strane nepoznám zákon trestajúci sankciami ľudskú hlúposť pri tvorbe neefektívnych a absolútne kontraproduktívnych opatrení, ktoré dokážu v rámci živenia svojho biznisu vyprodukovať niektorí "ochranári". Toľko k neseniu zodpovednosti a kompetentnosti pri tvorbe opatrení ovplyvňujúcich prax. Bohužiaľ, častokrát je však prax nastavená ľuďmi, ktorí v nej nikdy neboli. Ad absurdum.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 49

komentáre

zoradiť
zobrazené 1-40 z 646 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off zepo, 4.7.2022 o 9:53

Reakcia na príspevok od HUGO09, 3.7.2022 o 16:44 :
Daný obrázok je ironická poľovnícka satira na blba B. ktorá je slušná a trefná. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off HUGO09, 3.7.2022 o 16:44

Reakcia na príspevok od dede, 2.7.2022 o 21:38 :
Prosím ťa ,,pre pána kráľa ,,to je čo to je nejaká fotomontáž? už mám nejaké roky ale niečo takéto som nevidel. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on Jano1961, 20.6.2022 o 13:49

Nová správa ( preložená ) zo zahraničnej tlače : Celoeurópsky varovný požiar pred vlkmi Vzťahy s verejnosťou a hľadanie podobne zmýšľajúcich ľudí charakterizujú túto kampaň, ktorú organizujú zástupcovia farmárov z celej Európy. Preto aj tento rok nebude chýbať vatra, ktorá sa v mnohých európskych krajinách zapáli 30. septembra. Poľnohospodárske organizácie vyzývajú na účasť, ale takáto vatra musí byť vopred oficiálne schválená! Prosím, informujte o tom zodpovednú zúčastnenú organizáciu (farmársky zväz, vysokohorský zväz, ovčiarsky zväz, turistický zväz a vlekársku spoločnosť atď.). Na niektorých miestach sa namiesto toho organizujú protestné pochody. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on Jano1961, 16.6.2022 o 19:51

Prinášam správu z českej poľovníckej tlače, ktorá zodpovedá aj situácii na Slovensku : Plán péče o vlka však jejich regulaci fakticky nepřipouští, a tak stát z peněz daňových poplatníků vyplácí miliony na náhradách vlky působených škod, dotacích na předcházení škodám a komunikačních kampaních, které mají za cíl přesvědčit veřejnost, že vlci jsou vlastně fajn. Vedle toho vznikají nikým nevyčíslené škody přírodní, zejména oplocováním pastvin a snižováním jejich plochy, i společenské, například ztrátou pracovních míst v živočišné výrobě či vylidňováním venkova. A právě veškeré s vlky spojené náklady je třeba posuzovat v kontextu soužití s člověkem. Mohou se vlci namnožit tak, že tyto náklady přerostou únosnou mez? Jistě mohou, a i proto také nejen ve Skandinávii stavy vlků regulují. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

off Lysec, 23.4.2022 o 14:49

Reakcia na príspevok od Jano1961, 23.4.2022 o 10:36 :
Pekne a vyčerpávajúco podané. Ovšem pre ŚTBlbudajovcov nepochopiteľné...a preto neprijateľné ... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

on Jano1961, 23.4.2022 o 10:36

Súčasná situácia s vlkom si vyžaduje novú koncepciu chovu a nachádzať nové spôsoby, ako by sa malo s vlkom zaobchádzať, čoho základom je Management ( plán riadenia a hospodárenia ) vlka. Prítomnosť vlka v prírode prináša so sebou množstvo ekologických aj ekonomických problémov a rovnako aj zodpovedajúci potenciál konfliktov. Máme tu nie len zástancov ale aj kritikov ochrany vlka na Slovensku. Zástancovia, ktorí obhajujú ochranu vlka, to vidia ako obnovenie prirodzenosti a tiež zásadný príspevok k fungovaniu pôvodných ekosystémov. Vlk sa často označuje ako „lesná zdravotná polícia“, ktorá udržiava zdravú zver a útočí na choré a slabé jedince. Na tomto mieste je potrebné tiež uviesť, že keď má možnosť uloviť aj zdravú zver, tak ju uloví. O tom by vedeli hovoriť mnohí z nás zodpovedných poľovníkov, ktorí nachádzame pozostatky po nich napr. parožie a iné. Na druhom konci názorového spektra sú zástupcovia chovateľov oviec, kôz a dobytka, ktorí pociťujú priame dôsledky prítomnosti vlka v prírode. Všetky činnosti s tým spojené musia disponovať poznaním dostupných možností zdrojov, medzi ktoré patria informácie o biológii vlkov, o potrave a správaní, ako aj o stave populácie vlka, oblastiach rozšírenia populácie a kvalite ich biotopov. Okrem toho je potrebné stanovenie intenzity vplyvu človeka na populáciu vlka a potravy. Na druhej strane je potrebné zohľadňovať potreby miestnych obyvateľov, rovnako tiež všeobecné postoje všetkých zainteresovaných strán: ochrancov životného prostredia, lesníkov, nás zodpovedných poľovníkov, vedcov, mimovládne organizácie a širokú verejnosť. A práve preto sa dôležitým kľúčovým cieľom managementu vlka stáva práve nadviazanie komunikácie a vzájomná spolupráca medzi týmito skupinami zainteresovaných strán, čomu musí byť prispôsobená jeho metodika vývoja, ako aj budúce rozhodovacie procesy týkajúce sa managementu vlka. Z tohto hľadiska sú všetky záujmy dôležité a je potrebné ich plne rešpektovať a musia byť aktívne zapojené do managementu. Že to bude so sebou prinášať množstvo konfliktov je jasné, ale samotná kvalita aj množstvo vnútorných vzťahov sú rozhodujúce pre ich zvládnutie. Zodpovední poľovníci sú stále pripravení prijať podanú ruku na korektnú komunikáciu aj spoluprácu založenú na vzájomnom rešpektovaní sa. Pamätajme, že len vzájomný súhlas všetkých zainteresovaných strán ( nových aj starých ) je tým jediným spôsobom, ktorý zabezpečí praktické vykonávanie navrhovaných činností a naplnenie všetkých cieľov managementu vlka. Zatiaľ čo zastrešujúci právny rámec týkajúci sa managementu a ochrany mnohých populácií vlkov je stanovený na európskej úrovni, rozhodnutia o implementácii sa musia prijímať na miestnej a regionálnej úrovni na základe aktívnych rozhodnutí manažmentu na zvýšenie pocitu zmocnenia a na zníženie konfliktov s ľuďmi, ktorí žijú v rovnakej oblasti ako vlci. Osoby s rozhodovacími právomocami a ďalšie príslušné zainteresované strany musia plne zohľadňovať potreby a záujmy vrátane úzkosti, ktorú prežívajú niektorí ľudia žijúci v blízkosti vlkov. Existujú rôzne hrozby spojené s prítomnosťou vlkov, ktoré sa musia zohľadniť v rozhodnutiach manažmentu. Veľmi často sa opomína hrozba útoku vlka na človeka. Je preto potrebné informovať, že k dvom zdokumentovaným útokom na človeka došlo v nedávnej dobe v jednom zo severských štátov, kde museli byť po útoku osoby ošetrené. Podľa dostupných informácií v oboch prípadoch išlo o mladé jedince, ktoré prišli do dediny za potravou. Okrem toho všetky ochranné politiky musia byť pragmatické, dlhodobé a ľahko pochopiteľné. Je potrebné mať neustále na pamäti, ako hovorí Univ.-Prof. DR. Klaus Hackländer : „Vlk je oportunista, ktorý sa pri love koristi vydáva cestou najmenšieho odporu a najväčšej efektívnosti.“ Právna ochrana vlka nie je management vlka. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 13

off Lysec, 26.5.2021 o 5:49

Reakcia na príspevok od gancarcik, 25.5.2021 o 8:20 :
Je rozdiel mať veľkú šelmu zastúpenú v revíri tak, že si dlho pamätáš každý deň keď si ju stretol, a zastúpenú tak, že pomaly denne nachádzaš strhnutú zver a okrem medveďa (ktorý stojí za katastrofálnym úbytkom jelenej zveri z posledných rokov) ťažko stretneš niečo iné...Ak nie si "fototraper" ,tak sa ospravedlňujem. Všetka česť Ti! A ja nemám spadnuté na SPK, ja mám spadnuté na PASÍVNU SPK...A nechci odo mňa ako 72 ročného starca, aby som bojoval za vás - pohodlných sopliakov !!!Lesu a lovu zdar ! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

on gancarcik, 25.5.2021 o 8:20

Reakcia na príspevok od Lysec, 25.5.2021 o 7:19 :
Pozdravujem ťa prečo si myslíš že sme pri Trenčíne ani vlka nevideli, môžem ti povedať že sa tu aj legálne ulovil, a máme reálne strety s medveďom. Ja osobne nepoužívam žiadne fotopasce ale vlastné nohy - oči - sluch. Keď máš tak spadnuté na SPK prečo tam zo severu nik nebol delegovaný do vedenia, verím že by to vyzeralo lepšie. S prianím pekného a úspešného dňa LG ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Lysec, 25.5.2021 o 7:19

Reakcia na príspevok od gancarcik, 25.5.2021 o 6:30 :
Trepeš dve na tri. Ak tu chceme mať veľké šelmy aj raticovú zver a aj podmienky pre tradičnú a zdravú voľnú pastvu dobytka ,tak musíme veľké šelmy regulovať. To či nejaké peniaze na ich ochranu a koľko idú z iných zdrojov to ma nezaujíma. My ich potrebujem regulovať a musíme niečo pre to urobiť. A aj Ty aj ja a my všetci sme členmi nejakej nami platenej SPK...ktorá sa však z pohľadu zistenia a prezentácie skutočnej verejnej mienky javí ako totálne zbytočná ...Tiež ma nezaujíma aké problémy majú s vlkom Nemci , to nech si riešia sami a verím, že to aj vyriešia .Možno tak ako to riešia Poliaci (či podľa Teba naši východniari) - celoročným ilegálnym lovom .To je len otázka času ...A nerád volím tento osobný tón , ale prosím Ťa : o tom či poznám prítomnosť raticovej zveri v revíri a či ju tam dokážem nájsť nepochybuj. A určite to dokážem aj bez vašich momentálne moderných fotopascí...Takže určite dokážem zistiť aj jej neprítomnosť ! Tá sa totiž zisťuje veľmi ľahko , ľahšie ako jej prítomnosť ... Ja poľujem (aj ako lesník - profesionál) na severe SR už vyše 50 rokov, tak si tam u vás pri Trenčíne , kde ste o vlkovi a medveďoch doposiaľ väčšinou len čítali či počuli v televízii, poučuj niekoho iného... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

on gancarcik, 25.5.2021 o 6:30

Reakcia na príspevok od Lysec, 24.5.2021 o 8:27 :
Pozdravujem ťa, ano hlásim sa k poľovníkom tejto záľube sa venujem viac ako 35 rokov. Poiaľ si ozaj myslíš že za zákazom lovu vlka stojí nejaký minister a pomohlo mu k tomu pár podpisov si vedľa. Peniaze na podporu ochranu aby bola základňa vlkov v európe smerujú z iných zdrojov. Napríklad vieš aké problémy majú s vlkmi v Nemecku, keď som tam bol na súkromnej poľovačke majiteľovi z jeho psa zostala len čerstvo ohlodaná kostra, a nemôžu nič, lebo vlci sú monitorovaní. A pokiaľ si presvedčený o tých podpisoch prečo sme sa my poľovníci nepodpísali aby sme mohli loviť vlka, no asi preto že to nemal kto dať na podpis s radosťou by som to bol podpísal. Choď si zapoľovať na východ tam to vlkom nikto nedaruje. Kde je veľa predátorov zver je veľmi opatrná preto sa ťažko loví. Noví poľovníci využívajú veľmi autá a v teréne potom nevedia podľa stôp rozoznať či vôbec majú v revíri zver. Ona tam bola je aj bude, strácame schopnosť kvázi videnia. S pozdravom ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off HUGO09, 24.5.2021 o 23:08

Reakcia na príspevok od Huskyman, 24.5.2021 o 21:23 :
Presne túto otázku som aj ja dal tomuto človeku už dávnejšie možno zo dva roky nevysvetlil ale u mňa sú to presne tý ktorý za nič nenesú zodpovednosť (parazity)a o všetkom chcú rozhodovať základ poriadku je zodpovednosť a to platí vo všetkom a darmo nám budú rozprávať že idú robiť poriadok ten si musíme urobiť sami ,ako môže zlodej a podvodník urobiť poriadok zo zlodejmi . ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off rys2, 24.5.2021 o 22:35

Tak, tak, Stagstalker, mimoriadne spravne, presne a hlavne objektivne vykreslujes, co polovnictvo obnasa, co polovnik musi robit, znasat, trpiet. Polovnictvo nie je prechadzka ruzovou zahradou, ako sa mnohi domnievaju! Polovnictvo je v podstate narocna, tazka vec a je len na skodu, ze si to mnohi ludia neuvedomuju! Takych ludi mi je luto! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

on Huskyman, 24.5.2021 o 21:23

Reakcia na príspevok od marekeram, 24.5.2021 o 9:02 :
Marek čím sa živíš? Aké je tvoje povolanie? Za toto berieš nejaké peniaze???? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Stagstalker, 24.5.2021 o 21:15

Reakcia na príspevok od marekeram, 24.5.2021 o 9:02 :
Preto musíš čítať s porozumením a nie selektívne, teda presne spôsobom ako som popísal v príspevku nižšie. Snažme sa argumentovať na základe faktov, nie podľa vopred stanovenej myšlienky a cieľa, kde činnosť poľovníkov označíš ako zlyhanie, lebo ti koncept ich existencie nevyhovuje, a to pravdepodobne preto, že poľovníctvu ako takému nerozumieš a vnímaš ho skreslene- teda len v podobe prikrmovania, lovu a záujmu o maximalizáciu počtu zveri, ktorú je možné uloviť. Keď ma cituješ a povieš A, je dobré v kontexte príspevku povedať aj B, kde som uviedol "Nikto netvrdí, že poľovníci so 100% úspešnosťou zabránia škodám, že sú spasitelia vidieka, ale uvedom si, čo by bolo keby ročne tých 70 tisíc diviakov a ďalšie tisíce inej zveri neulovili. A uvedom si, že toto robia na svoje náklady pri súčasnom platení vlastníkom pôdy, aby svoje hobby vedeli vykonávať. Dokonca, pokiaľ svoje povinnosti neplnia, zo zákona znášajú aj škody na plodinách a porastoch." Napísať, že ulovenie niekoľko 100 tisíc ks zveri je "zlyhaním" je troška silné kafe. Poľovníci to nerobia v rámci svojej pracovnej činnosti, ale po nej, zadarmo, vo svojom voľnom čase. Poľovník je bežný človek, ktorého štát nijakým spôsobom neodbremeňuje od iných povinností tak, aby mohol aj v prospech verejnosti či nižších škôd plniť plán lovu, nemáme extra dovolenku ani priepustky z práce. Dokonca štát ani nevytvára podmienky, aby v určitých obdobiach zlepšil podmienky na lov napr. obmedzením pohybu verejnosti v lesoch či na poliach alebo uložením povinnosti poľnohospodárom, ktoré by podmienky na lov vytvorili (napr. menšie výmery, striedanie plodín, nesiatie až po hranicu lesa). Na jednej strane podľa teba poľovníci zlyhávajú, na strane druhej, myslíš, že je jednoduché niečo uloviť, keď pri čakaní na zver stretneš motorkára, turistu, bežca, cyklistu či psíčkara, ideálne s čelovkou na čele a hvízdajúceho, aby náhodou nestretol po ceste zver? A keď sa toto deje v určitých oblastiach opakovane, kedy a ako má ten poľovník úspešne loviť? Áno je to hobby, áno poľovníci majú z lovu aj divinu (ktorú si mnohí musia odkúpiť), ale je to stále len hobby vykonávané zadarmo, vlastnými prostriedkami (resp. za ktoré si poľovníci platia) vo voľnom čase, ktorý im na lov popri povinnostiach zvýši. Väčšina laikov nerozumie čo obnáša poľovačka, že voľný čas nie je len na lov, ale aj na brigády a iné povinnosti, že niekedy ulovenie jedného ks je aj niekoľko nocí na posede či v lese alebo xy vychádzok bez úspechu lebo nemôžeš streliť hocičo čo stretneš a to ani hocikedy, ale presne určený kus v presnom období jeho lovu ako aj v čase počas dňa (určité druhy aj počas splnových nocí), ktorý máš v povolenke a ktorý je možné odloviť. Že musíš mať aj šťastie, dobrý vietor, vhodné počasie (napr. bez hmly či silného dažďa/vetra), že ti nesmie v oblasti kde vykonávaš lov v daný deň prejsť xy ľudí a podobne. Že pri tých plánoch lovu, ktoré aktuálne máme je poľovanie niekedy až otrava a povinnosť na úkor vlastnej rodiny či dovolenky a vôbec nie oddych. Že nik nenúti poľovníkov loviť? No núti, a to práve zodpovednosť za škody, pokiaľ plán nesplnia. Vieš, po tom ako sa ti náhodou po xy vychádzkach aj zadarí, úspešne zver ulovíš (trafiť totiž nie je samozrejmosť), robota len začína. Lebo ju treba transportovať (niekedy sa bavíme o hodinách v ťažkom teréne), vyvrhnúť, spracovať a následne si ju môžeš s veľkou pompou odkúpiť (za takto získané peniaze poľovné združenie či spoločnosť napr. financuje výstavbu poľovníckych zariadení, krmivo na zimu, odlákavacie políčka pre zver či nájom vlastníkov pôdy za výkon práva poľovníctva), ale viem, že tebe, ktorý si pobyt v prírode a svoje hobby užívaš pravdepodobne zadarmo a bez povinností, uvedené veľmi nehovorí. Ľahšie je hovoriť o zlyhaní pri plnení úloh, obviňovať poľovníkov z činnosti smerujúcej k enormnému nárastu raticovej zveri. Poľovníci z roka na rok lovia viac, ale nie sú to oni, kto ovplyvňujú klímu, zvyšujú úživnosť polí ako aj ich výmery. Ak pri škodách spôsobených raticovou zverou zlyhávajú poľovníci, kto zlyháva pri škodách spôsobených šelmami? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 23

off smetko, 24.5.2021 o 14:52

Reakcia na príspevok od marekeram, 24.5.2021 o 9:02 :
“Ako si teda plní poľovník svoju úlohu "vrcholového predátora" na územiach, kde vlk absentuje?" V tvojej skúške správnosti si to trochu domotal, pretože práve tam je oveľa dôležitejšou veličinou poľnohospodár, ako poľovník so svojím značne okliešteným vplyvom. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 6

off marekeram, 24.5.2021 o 9:02

Reakcia na príspevok od Stagstalker, 22.5.2021 o 22:36 :
RE: Stagstalker "Poľovnícku činnosť šelmy nikdy plne nenahradia, ak tomuto veríš, nemá význam s tebou ani ďalej diskutovať. Jednak v určitých oblastiach nikdy nebudú a jednak preto, že aj v oblastiach kde sa vyskytovať budú, nebudú regulovať len zver, ale všetko aktuálne najľahšie dostupné- vrátane pasúceho sa dobytka či oviec. Efektivita šelmy nespočíva v racionálne vykonávanej regulácii stavov ako to robí človek, ale v minimalizácii energie a rizika pri získavaní koristi, ktorou sú aj hospodárske zvieratá." Samozrejme, že poľovnícku činnosť šelmy nenahradia, pretože šelmy nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by viedla k enormnému nárastu počtov raticovej zveri. Záujmom poľovníckej činnosti je maximalizácia počtov zveri, ktorú je možné uloviť. Ja som teda o vlkoch vo svojom príspevku nenapísal ani čiarku, takže niektoré tie reakcie smerom k vlkom sú mimo misu. Ja som písal o tom že danielia a muflónia zver je extrémne premnožená, premnožená je aj diviačia a jelenia zver a rastú škody, ktoré táto zver spôsobuje nielen poľnohospodárom ale aj lesníckej činnosti. Keď ste spomenuli vlkov, tak je to práve na územiach, kde vlk úplne alebo čiastočne absentuje. A teda skúška správnosti. Ako si plní poľovník svoju úlohu "vrcholového predátora" na územiach, kde vlk absentuje? Zjavne zlyháva. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Lysec, 24.5.2021 o 8:27

Reakcia na príspevok od gancarcik, 23.5.2021 o 13:03 :
Pokiaľ máš skúsenosti len z regiónu , v ktorom (podľa profilu) žiješ, tak sa Tvojim názorom ani nečudujem. Lebo niekde a niekedy sa vykazuje lov neulovených kusov aj preto, lebo nemohli byť ulovené jednoducho preto, lebo v revíri neboli... a aby potom poľovný hospodár nevyzeral ako hlupák. Skúsenosti zo severu, stredu a východu Slovenska však potvrdzujú celkom jasne - mať v revíri chráneného vlka a medveďa (rys to na srnčej zveri v lese len dokresľuje) znamená mať prázdny ,alebo takmer prázdny revír. A to "takmer" možno znamená, že nejaká zver tam je len vďaka zopár jednotlivcom , pre ktorých je Bratislava zahraničie, vláda, parlament a min.ŽP len zbierkou bláznov odtrhnutých od života a predpisy o ochrane predátorov len zdrapom papiera...A ak si presvedčený, že názor verejnosti je taký ako sa prezentujú na sociálnych sieťach niektorí "slniečkári" , tak potom odovzdaj zbrane a poľovný lístok...Lebo podľa mojich skúseností názory ľudí (žijúcich hlavne tam ,kde sa vyskytujú veľké šelmy a hlavne vidiečanov) na poľovníctvo vôbec nie sú negatívne... A nespoliehajme sa na nejaké kvázi osobnosti (ako Rusi na cára Putina), ale prinúťme tých nami platených lenivcov z SPK , aby zdvihli zadky a začali za prezentáciu skutočnej verejnej mienky o poľovníctve aj niečo robiť ! To naozaj si presvedčený, že ak Blbudajovi stačilo pred vládou a parlamentom ako argument za nulovú kvótu lovu vlka v r. 2019 15.000 hlasov a za úplnú ochranu vlka v r.2020 23.000 hlasov (aj to možno väčšinou len nedospelých adolescentov) tak nám ( ktorých je 63.000) nezostáva nič iné len držať hubu a krok ? Potom sa naozaj čudujem, že sa ešte vôbec k nám hlásiš ... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

on gancarcik, 23.5.2021 o 13:03

Pozdravujem, pokiaľ sa jedná o premnoženú zver, ja si osobne myslím že problém je s odlovom v niektorých revíroch a to, že sa len vykazuje lov jelenej netrofejovej zveri. Papier znesie, ale keď by sa v skutočnosti ulovilo to čo sa vykáže najme vo vybraných revíroch tak by nárast netrofejovej jelenej zveri určite nebol. Trofejových jeleňov odlovia, ale jelenice a jelienčatá len časť a zbytok vykážu. Tu je podľa mňa veľký problém, 5 poľovníkov ktorí si prenajali revír nemôže odloviť všetko. A o tých vlkoch už ich nechajte nech si ich tí kancelársky ochrancovia chránia, poďme zabojovať za to aby niesli za niečo aj zodpovednosť, čo takto prispievať z ich rozpočtu na škody spôsobené medveďom a vlkom, určite zmenia časom názor, prečo nechránia jarabicu, dropa, hlucháňa a podobne. Bohužiaľ chýba nám vedúca osobnosť ktorá by nás poľovníkov obhajovala pred verejnosťou a vysvetlila poniektorým že nás nedotuje nikto ale všetko ide z nášho vrecka, lebo ak čítam niektoré príspevky od verejnosti je mi do plaču ako nás vykresľujú. Je fakt pravda ako tu píšu niektorí prestaňme loviť na dva roky a potom uvidia poľnohospodári čo tu nastane, škody požadujú zaplatiť ale umožniť obkosenie nekonečného lánu kukurice nedokážu, no od stola z kancelárie to ide veľmi dobre, ale realita je iná. Ale tu nezmeníme len diskutovaním nič. S pozdravom lovu zdar. LG ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

off Stagstalker, 22.5.2021 o 22:36

Reakcia na príspevok od marekeram, 22.5.2021 o 12:22 :
"Celkom chápem, že každá záujmová činnosť cíti akosi potrebu zdôvodňovať existenciu seba samej." Máš pravdu. Osobne si myslím, že presne týmto spôsobom, (potreba absolútnej ochrany šeliem a záchrany prírody, ktorú dokážu zabezpečiť len "ochranári") vystupujú práve rôzne pseudochranárske organizácie, ktoré sa snažia dokázať, že bez nich ochrana proste nepôjde a v dôsledku poľovníckej činnosti dôjde k vyhynutiu a likvidácii šeliem. Dlhoročná prax podľa mňa dokázala presný opak, napriek tomu, že sa šelmy v minulosti lovili oveľa viac (nielen poľovníkmi ale aj "bežným ľuďom"), dokonca značne nehumánne (otravy, železá, jamy, vyplácanie odmien za ich ulovenie) nevyhynuli. Keď nastal problém s populáciou medveďa, ktorý mal v minulosti značne nižšiu reprodukčnú schopnosť a trpel aj na značne nižšiu úživu svojho prirodzeného prostredia (zabudni na lány kukuríc pod Tatrami, teplé zimy, násobne vyššie počty raticovej zveri a semenné roky buka takmer každé 3 roky ako je tomu dnes, ale aj tolerancie spoločnosti voči škodám šelmami), boli to práve poľovníci, ktorí jeho ochranu iniciovali. A nepotrebovali k tomu ani eurofondy, ani sociálne siete, stačila im chuť a vôľa medveďa v našej prírode zachovať, napriek tomu, že bol podľa mňa vnímaný ako väčší škodca ako je tomu dnes. A keďže činnosť šeliem nekolidovala vďaka ich nižším počtom s činnosťou človeka potreba ich ochrany bola všeobecne pochopená a akceptovaná, práve aj s víziou, že pri náraste ich stavov ich bude opätovne možné regulovať. Šelmy dlhé roky neboli ústrednou témou prepieranou verejnosťou, skôr predmetom odbornej diskusie interných kruhov s cieľom určiť kde a ako a či regulovať, pričom stanoviská odborníkov boli akceptované jednak poľovníckou obcou a jednak verejnosťou. Následne dostali možnosť do rôznych procesov vstupovať laici (zelení pseudoaktivisti), ktorí boli síce bez odborného vzdelania či praxe, ale zato s väčším vnútorným presvedčením ako vedia veci robiť lepšie a pri kreovaní rozhodnutí oveľa viac riadení emóciami ako racionálnym vyhodnotením stavu. Následná krátkodobá prax nám ukazuje čo absolútna ochrana vybraných druhov zveri spôsobuje- od polarizácie spoločnosti, cez zvýšenie kolíznych situácii na cestách ako aj pri ľudskej činnosti až po "humánne" riešenia v podobe "eutanázie" medveďov v intravilánoch obcí. Poľovníckou činnosťou u nás žiadny druh zveri nevyhynul. Záujmom poľovníkov je udržiavať stavy jednotlivých druhov zveri v podobe, aby ju mohli kontinuálne loviť, čo samozrejme súvisí aj geneticky zakoreneným loveckým pudom, ktorý je u každého z nás rozdielny. Netreba hľadať za tým len racionálne dôvody, predpokladám, že tvoje historické ja zbieralo korienky a udržiavalo oheň, preto neočakávam, že pochopíš tých, ktorí majú v sebe viac lovca mamutov. Dôležité je, že podľa mňa aj v súčasnosti má poľovnícka činnosť význam, v kontexte agrárnej krajiny ako aj tvorby vidieka či zachovania tradícii, neoceniteľný, s dlhodobým výhľadom. Poľovníctvo je tu historicky generácie, vzhľadom na každodennú potrebu spravovania krajiny aj bude, avšak tento raciu sa vymykajúci pseudohumánny eko aktivizmus je podľa mňa iba módou posledných rokov, pričom predpokladám, že v horizonte niekoľkých rokov až desaťročí, keď budeme (a už aj sme) konfrontovaní dôsledkami rozhodnutí rôznych ľudí, na ktorých konci sú len hospodárske škody, spoločnosť pochopí, že je to slepá ulička evolúcie a nechajú ju zaniknúť. Teraz nehovorím o snahe spoločnosti správať sa ekologickejšie či šetriť životné prostredie, ale čoraz viac ľudí podľa mňa chápe, že nesadiť, neobnovovať, bezbreho chrániť a z človeka robiť závadný element v prírode je len mantrou pár až sektársky orientovaných jedincov, ktorých je počuť len vďaka fenoménu sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sa darí vytvárať dojem spoločenskej objednávky. Ja si myslím, že spoločnosť na SR časom nájde konsenzus a súčasťou tohto konsenzu bude aj poľovníctvo aj regulácia šeliem. Ľudia chcú prírodu, ale chcú ju v podobe, aby ju vedeli užívať teraz, v dostupnej forme. Ľudia nechcú divočinu v podobe neudržiavaných chodníkov, popadaných mŕtvych stromov a pohyb sprevádzaný ustavičným strachom či nejde medveď. Chcú čistú "hrubú" horu, kde môžu ísť na huby, pokosené lúky, vyznačené chodníky. A takáto príroda potrebuje sekeru, pílu, kosu a človeka. Všímam si a je až úsmevné, že pri argumentácii tebe podobných za škody na úrode a premnoženie raticovej zveri môžu len poľovníci nie majitelia a obhospodarovatelia lánov plodín či spôsob poľnohospodárstva, ale v prípade škôd na majetku chovateľom oviec, včiel či dobytka šelmami za to môžu práve chovatelia, lebo si nevedia riadne zabezpečiť svoj majetok. Aj toto ilustruje ako pokrivené je vnímanie reality niektorými pseudochranármi, čomu sa však nemožno čudovať, keďže rozhodnutia a argumentáciu neprispôsobujú faktom, ale svojmu cieľu- a tým je absolútna ochrana svojho vybraného druhu zveri, ideálne šelmy. Nikto netvrdí, že poľovníci so 100% úspešnosťou zabránia škodám, že sú spasitelia vidieka, ale uvedom si, čo by bolo keby ročne tých 70 tisíc diviakov a ďalšie tisíce inej zveri neulovili. A uvedom si, že toto robia na svoje náklady pri súčasnom platení vlastníkom pôdy, aby svoje hobby vedeli vykonávať. Dokonca, pokiaľ svoje povinnosti neplnia, zo zákona znášajú aj škody na plodinách a porastoch. Poľovnícku činnosť šelmy nikdy plne nenahradia, ak tomuto veríš, nemá význam s tebou ani ďalej diskutovať. Jednak v určitých oblastiach nikdy nebudú a jednak preto, že aj v oblastiach kde sa vyskytovať budú, nebudú regulovať len zver, ale všetko aktuálne najľahšie dostupné- vrátane pasúceho sa dobytka či oviec. Efektivita šelmy nespočíva v racionálne vykonávanej regulácii stavov ako to robí človek, ale v minimalizácii energie a rizika pri získavaní koristi, ktorou sú aj hospodárske zvieratá. Aj preto preferujú pri love slabé a choré jedince, prípadne všetko čo sa im podarí prekvapiť a uloviť. A spoločnosť bude podľa mňa časom postavená pred rozhodnutie- či je prínos šeliem pri regulácii počtov divej zveri natoľko prínosný, aby boli zvýšené náklady na ochranu majetku pred nimi (ktoré sa okrem iného premietnu aj do cien produktov), súčasne budú akceptované aj škody, ktoré napriek ochrane majetku budú páchať na hospodárskych zvieratách (ktoré kompenzuje štát) alebo bude prospešnejšia ich regulácia a optimalizácia stavov (pri súčasnom zachovaní ich existencie v prírode) a ušetrené prostriedky (z ochrany majetku či kompenzácie škôd) zainvestovať práve do efektívnejšieho predchádzania škôd raticovou zverou- napr. kompenzáciou nižších výmer polí, striedania plodín či ponechania časti úrody zveri s cieľom ochrániť zvyšok. Pri súčasnom stave za normálnych okolností podľa mňa k tomu časom dospejeme. Alebo dospejeme do situácie horšej až smutnej, kedy budeme kopírovať západné krajiny. Kde sú síce šelmy absolútne chránené, ale akosi ich tam nevidno. Lebo napriek tomu, že mnohí pseudochranári nepovažujú ľudský element za hodný rozhodovania o činnostiach v prírode, jeho ignoráciou dosiahnu presný opak. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 24

off Lysec, 22.5.2021 o 18:45

Reakcia na príspevok od marekeram, 22.5.2021 o 12:22 :
Ako som už neraz povedal a napísal : vyriešiť niečo neprirodzené (vinou našich postkomunistických poľnovydriduchov premnožené diviaky a jelenia zver ) niečím prirodzeným , čiže totálne chránenými veľkými predátormi, hlavne vlkom , je predpoklad zo sféry utópie, alebo poľutovania hodný výsledok "myslenia" niekoho, kto na skutočné plodné myslenie vôbec nemá...Ak sa už raz škatule pohli (vplyvom ľudskej civilizácie sa nenávratne narušila odveká prírodná rovnováha ) , nezostáva nič iné len s nimi hýbať tak, aby škody boli čo najmenšie. Čiže človek by sa mal po poznaní týchto zákonitostí správať tak , aby sa stav prírodných ekosystémov pohyboval čo s najmenšou amplitúdou okolo osi sínusoidy, ktorá tú dynamickú rovnováhu znázorňuje...Z tohto pohľadu je teda neprípustná nielen snaha predátory vyničiť, ale neprípustná je aj snaha nechať ich populácie nerušene pôsobiť na svoje okolie ...Extrémom je jedno aj druhé ...O tom, že extrémy plodia zas len extrémy ani nehovoriac .... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off WolfHunter, 22.5.2021 o 16:58

Reakcia na príspevok od marekeram, 22.5.2021 o 12:22 :
ako myslím že už som sa ovladal dosť...váženy pán odborník...jedinou praxou je to že škody ktoré predpokladaju vaši polnohospodári su výsledkom monokulturneho pestovania dotovaných technických plodín...kedy xy hektarove lany na jednej strane mega uživne a idealne na koncentraciu zveri na strane druhej komplikovane na vykonavanie regulacie lovom...ste jeden pokrytecky hlupak ktorý vidi šelmy aj tam kde oni same nikdy nebudu a nebudu robit to čo po nich chcete aby nahradzali polovnicke obhospodarovanie!Drísty o tom ze sa hrame na vrcholovych predatorov aj keby sme to nerobili polnohospodari nezmenia pristup budu dalej produkovat politiku nenzratosti ospravedlnujem sa tym par poctivcom lebo viem ze nie vseci cez stromy les nevidia ale ked idete po krku hospodarom koli stavom buzerovat a pokutovat preco ten isty prinicip nie je pri agrobaronoch ...nenormalnym narastom mozno nazvat populacie medveda ...to premnozenie je lokalne a je cez ciaru ho davat za vinu len polovnikom nebrat v zretel zmeny v krajine pocasi pristupu kde ma ta zver byt ked prim pokoj dnes vdaka ludom v lese nema tam vam turisti a mestsky rekreanti štylom hala bala vobec nevadia ...jedine co nezvladame je zavretie ust takym tlčhubam ako ste vy...dajte tie oficialne štatistiky ... pripominam že štatistika je iba štatistika a zo skutočnostou nemusi mat absolutne nič spoločne...na zaver takych chytrolinov je plno nič sa ma netyka ale do vsetkeho sa seriem ... reakcia od uzivatela lubenka ...nestalo by sa nic pretoze si dnes nikto v ramci zodpovednosti za situaciu dvojročnou nečinnostou akože bezzasahom nedovoli experimentovat ako tuto pan vševed...jedine skutočne premnoženie je zjavne u takychto pablbov na ktorých je aj škoda regovat ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 11

off lubenko, 22.5.2021 o 14:18

Reakcia na príspevok od marekeram, 22.5.2021 o 12:22 :
no čo na tento príspevok povedať ,hádam len to že najvyšší predátor by bola príroda ,ale len formou dajakého moru na zver a to nedopustí len poľovník ktorý aspoň z časti tu zver reguluje, ale keby sme sa mali spoľahnúť na dravú zver ,doplatil by na to len človek. Vlk i keď do prírody patrí, ale len tam ,kde má na to prispôsobené podmienky a v množstve kde neškodí sám sebe a si ani neviem predstaviť v akom množstve by tu musel byť, aby tu zver reguloval . Dám len takú otázku ,čo by sa stalo keby poľovníci prestali len dva roky loviť zver? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off marekeram, 22.5.2021 o 12:22

Reakcia na príspevok od Stagstalker, 16.5.2021 o 14:10 :
RE: Stagstalker "Prirodzenú autoreguláciu, ktorá pre existenciu ľudskej činnosti nenastane, musí nahradiť práve človek, tak ako to robí vo svojom prostredí už xy rokov." Celkom chápem, že každá záujmová činnosť cíti akosi potrebu zdôvodňovať existenciu seba samej a tak celkom prirodzene poľovník napíše, že on je tým najvyšším "vrcholovým predátorom" a bez neho žiadna "autoregulácia" nenastane. Dalo by sa to nazvať uhlom pohľadu, ktorý je skreslený danou "profesiou". Nič proti akémukoľvek uhlu pohľadu, ale kritériom a skúškou správnosti akejkoľvek hypotézy nie je nič prozaickejšie, ako prax, teda realita. Poďme sa teda pozrieť na tú realitu. SPPK: “Poľovná zver spôsobila členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vlani škody vo výške 15,5 milióna eur. Škody v miliónoch eur predpokladáme aj v spoločnostiach, ktoré nie sú členom SPPK,” ... “Za posledných päťdesiat rokov došlo k absolútne nenormálnemu, naozaj je ťažké nájsť pre tento stav iné slovo, nárastu zveri. Od roku 1968, podľa oficiálne zverejnených štatistík, narástla populácia diviačej, muflonej, alebo danielej zveri dvadsaťnásobne. O niečo nižší nárast je pri jelenej a srnčej zveri,” Je celkom jasné, že realita sa akosi nezhoduje s tým, že poľovník je ten jediný a právny predátor, pretože svoju úlohu zjavne nezvláda. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Lysec, 17.5.2021 o 18:07

Reakcia na príspevok od lanus, 17.5.2021 o 9:26 :
A podľa mňa sa toto dá dosiahnuť jedine nejakou formou ľudového hlasovania, z ktorého je pre nás najprístupnejšia forma petície .Lenže musím sa zase opakovať : to by niektorí ľudia museli pohnúť riadne svojimi zadkami. A ktorí ľudia by to mali byť : podľa mňa hlavne tí, ktorí sú za to platení ... a ktorí čušia ako vši pod chrastou ...a za prácu vydávajú svoje údajné kuloárne "lobovanie" u politikov...a doposiaľ s tým lobbingom dokázali akurát tak vrátiť právo poľovníkom usmrcovať túlavé mačky ...Ak teda nerátam ako ďalší možný výsledok lobbingu, že povinná SPK sa touto cestou zachráni...čím sa vlastne potvrdí, že naša impotencia voči pseudoochranárom je jediné čoho sme schopní a ,že sme teda právom odsúdení na zánik... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Lysec, 17.5.2021 o 17:54

Reakcia na príspevok od marekeram, 16.5.2021 o 12:38 :
Dnes som sledoval v televízii nejaký film o novej (rozumej karpatskej) "divočine" v Európe. A tam bolo na plnú hubu priznané, že v Poľsku boli vlci umele vysadení v jeho severovýchodnej časti. A od umelého vysadenia k vysadeniu hybridov už nie je až tak ďaleko. Viď akciu našich pseuďákov ,ktorí vypustili na Slovensku bližšie nezistený počet v Čechách namnožených údajných "divých" mačiek. Odvtedy sa zrazu akoby roztrhlo vrece pozorovaní (neraz s fotografiami a videami) údajných divých (väčšinou málo plachých) mačiek z rôznych kútov Slovenska... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on lanus, 17.5.2021 o 9:26

Reakcia na príspevok od Stagstalker, 16.5.2021 o 14:10 :
Aby "trojčlenka" náležite fungovala treba ju však doplniť o najagresívnejší faktor ! : " Racionálnym riešením by bolo konečne zistiť a povedať, aká populácia vlka , medveďa, ALE AJ TZV. OCHRANÁRA je pre našu krajinu dosť" !!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 8

off Lysec, 17.5.2021 o 7:44

Reakcia na príspevok od marekeram, 16.5.2021 o 12:38 :
Niektorí polo a pseudovedátori stále zabúdajú na to, že všetky poznatky o prirodzenej ekológii veľkých predátorov pochádzajú z prirodzených ekosystémov a tam aj bezpochyby platia. Nemôžu ale platiť tam , kde do prírody už niekoľko tisícročí zasahuje človek...a kde má človek takú populačnú hustotu ako u nás (110 obyvateľov na km2, pre porovnanie Čína 131, USA 30, Kanada 3,Rusko 9, Fínsko 15,Švédsko 20,Nórsko 14..Popritom toto všetko sú štáty , kde sa vlk -aj medveď-reguluje a reguluje sa dosť razantne ).. Z tohto celkom jasne vyplýva , že niekto by mal dostať rozum....Lenže nech Boh chráni vlka aj medveďa ak "rozum" dostanú poľovníci .A že teda niektorí mnohí ho už dostali na to zoberte jed ...A jed zoberte aj na to, že tých niektorých mnohých bude stále pribúdať...Takto sme to určite nechceli ...Nuž ,ale komu niet rady, tomu niet pomoci ... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off lubenko, 16.5.2021 o 16:03

Reakcia na príspevok od Stagstalker, 16.5.2021 o 14:10 :
sakra dobre a odborne napísané ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stagstalker, 16.5.2021 o 14:10

"Žiadny vrcholový predátor sa nemôže premnožiť takým spôsobom, žeby požral všetku svoju korisť, to by viedlo nakoniec aj k jeho záhube." Toto je podľa mňa už pomaly až fundamentalisticky prezentované tvrdenie mnohých "ochranárov," ktoré má akože potvrdzovať skutočnosť, že vlk či medveď sa na SR nikdy nepremnožia a nikdy nebudú takým problémom, aby ohrozili populáciu inej zveri. A tak ich stále nebude dosť, lebo veď pokiaľ nezmizli ostatné druhy zveri, tak dravce sa stále nepotrebujú "autoregulovať." Obdobné skvosty dookola preberajú a šíria ďalší a ďalší sociálnymi sieťami "vzdelaní" nasledovníci, ktorí ani takto jednoduchú vetu nie sú schopní podrobiť kritickému rozboru. Ale keďže mnohí z týchto "allfornature" signatárov pravdepodobne považujú človeka apriori ako zlo v prírode a pre prírodu negatívny element, nie ako jej súčasť, tak sa tomu ani nečudujem, už na začiatku by im to rozbíjalo prezentovaný koncept. K predačnému tlaku len toľko, že pri kormoránovi, ktorý bol tiež nevyhnutne chránený to akosi nevyšlo, lebo keď boli zlikvidované ryby v povodí veľkých riek, tak autoreguláciu kormorána ako predátora rýb museli vykonať poľovníci a až tak, že "za zobák" sa vyplácala odmena. Treba si uvedomiť fakt, že na SR nikdy, ale už nikdy nebude "divočina", nie v podobe s akou počíta rovnica pri správaní sa dravcov v skutočne prirodzenom prostredí. Stačí si pozrieť len hustotu obyvateľstva a osídlenosť. Pre vlka u nás tvoria totiž v jeho vnímaní prirodzené prostredie a potravu aj ovce, kravy na pasienkoch, pri medveďovi dokonca aj polia s kukuricou, dostupné úle či skladiská krmovín pri intravilánoch obcí. A lov v prípade šeliem bude vždy v pomere vynaloženej energie, hroziaceho rizika a odmeny. To znamená, že nebudú priorizovať len divú zver, ale hocijakú potravu, ktorá bude pre nich v danej chvíli ľahko dostupná a bude pri nej nižšie riziko a vyššia šanca na úspech. Nie nemyslím si, že vlky a medvede nám tu vykynožia všetku zver a potom sa pustia do oviec a psov. Som však osobne presvedčený, že rastúca populácia oboch šeliem bude viesť k tomu, že z dôvodu obmedzeného teritória a možnosti lovu (keďže pokiaľ v areáli "zlikvidujú" ľahko dostupnú chorú a menej vitálnu zver, tak zdravá zver už znamená viac energie a viac rizika) tak sa zamerajú na relatívne dostupnú potravu a tou bude práve pasúci sa dobytok a ovce. A keď sa im zadarí strhnú aj vitálnu a geneticky vzácnu zver, chlapi z Poľany by vedeli rozprávať. Pri medveďovi bude podľa mňa zasa bude rásť počet kolíznych stretov s ľuďmi, bude sa častejšie vyskytovať v poliach niekde pri Seredi (tam mu už toľko omieľaná absencia "vyrúbaných" stromov a drevnej hmoty neprekáža) a najmä mladšie jedince vytláčané z teritórií iných medveďov budú čoraz viac navštevovať odpadkové koše. A nemyslím si, že sme tak bohatá krajina, aby sme staničky na odpadky budovali všade kde sa mihne medveď, lebo pár desiatok ľudí verí v návrat divočiny niekde pri Dusle Šaľa...Racionálnym riešením by bolo konečne zistiť a povedať, aká populácia vlka a medveďa je pre našu krajinu dosť. Ale merítkom pre dosť nemá byť večné čakanie na nikdy nechodiacu autoreguláciu, ale počet šeliem k reálnej rozlohe prirodzených teritórií, ich prirodzená výťažnosť pre ich potravinové potreby pri súčasnej akceptácii potrieb človeka hospodáriaceho a fungujúceho v prírode, a to jednak na divo žijúcej zveri ako aj práve mať čo najmenšie škody divou zverou pri svojej činnosti, napr. pastierstve či chove dobytka. Lebo nehrozí, aby šelmám na SR došla potrava. Na rozdiel od divej prírody človek vo svojom prostredí produkuje, sadí plodiny, chová včely, zvieratá, tvorí ďalší "jedlý" odpad. Na rozdiel od skutočnej divej prírody, nepoznačenej ľudskou činnosťou, v agrárnej krajine, pri vyčerpaní alebo obmedzení jedného zdroja je pre zver k dispozícii ďalší, ktorý pri niekde na Aljaške hľadala márne. Preto prirodzenú autoreguláciu, ktorá pre existenciu ľudskej činnosti nenastane, musí nahradiť práve človek, tak ako to robí vo svojom prostredí už xy rokov, a teda všetko čo je značne mimo prirodzených čísiel (napr. sledovaním prírastku) alebo mimo svojho prirodzeného teritória (čím myslím najmä intravilány obcí) regulovať. Podobne ako reguluje diviaky, vysokú zver či premnožené škodce napr. krtka v záhrade. Či sa to mnohým páči alebo nie, človek je súčasťou prírody, má právo z nej citlivo ťažiť a nemyslím si, že sme povinní nechávať divinu len vlkovi a medveďovi (v zmysle nech sa množia kým jej majú dosť) a nezahŕňať ju do svojej potravy, najmä v dobe, keď je stále viac na pretrase potravinová sebestačnosť. Všetci chcú jesť "bio", ale bio mäso v regáloch v obchodnom reťazci nerastie. V súčasnej dobe sa máme snažiť docieliť prirodzených počtov šeliem v našej prírode tak, aby tu boli a mali sme z nich radosť, nie aby ich nekontrolované množenie kolidovalo s ľudskou činnosťou. Veď načo dookola zbierame hovná a potom nekonečne čakáme na už neaktuálne čísla aj to len z časti územia a časti jedincov? Určením najvhodnejšej výmery pre jedinca "šelmy" a tým ich pre územie vhodného počtu by sme jednak dosiahli stav, kde by spoločnosť nebola traumatizovaná činnosťou šeliem či už na majetku alebo v intraviláne obcí, nebola by konfrontovaná ich "usmrcovaním" na parkoviskách a najmä by tieto šelmy neboli predmetom iracionálnej, avšak hmotne podloženej nenávisti. Lebo za ochranu asi najviac kričia tí čo nežijú na vidieku, nič nechovajú a nie sú konfrontovaní jednak so škodami na vlastnom majetku ani nižším životným komfortom v podobe strachu pustiť vlastné dieťa po zotmení vysypať odpadky do zbernej nádoby. Nepoznajú pocit bezmocnosti dookola opravovať vyvalené vráta po medveďovi, zničené úle či zbierať dotrhané ovce po nájazde vlkov, napriek tomu, že divej zveri sú plné hory. Nechápu koľko to stojí energie a prostriedkov a tieto "škody štátom uhrádzané" podľa mňa zďaleka nekompenzujú. A títo ľudia, pri volaní po nastavení racionálneho stavu sa dočkajú akurát rozmerov elektrického oplôtka, ktorým si majú zabezpečiť majetok, lebo oni môžu zato, že im medveď zničil úle. A cez víkend môžu pozorovať nájazdy víkendových ochrancov z miest čertiacich sa nad vyrúbaným presvetľovacím pásom v urbárskej hore či komentujúcich ako tá bryndza a korbáčiky podraželi, určite preto, lebo nenažranci už nevedia čo od poctivých turistov pýtať. Tých, ktorých zapracú odpadom polku kuka nádob v obci, odfrčia na autách späť do veľkomiest a večer budú pridávať fotky #nature #prírodatosomja #nestrieľajte vlkov! A keď nadviažem na tvoju poslednú vetu "Na strane druhej vrcholové predátory sú kľúčovým faktorom na udržiavanie populácií kopytníkov v nejakom rovnovážnom stave, teda ani veľa, ani málo. Tak akurát.", s tou nemožno inak, len súhlasiť, rovnovážny stav je riešením. S dovetkom, že pre šelmy ako medveď a vlk je v našom prostredí vrcholovým predátorom práve človek. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 38

off marekeram, 16.5.2021 o 12:38

Reakcia na príspevok od penaj, 12.5.2021 o 20:51 :
Penaj, poľštine rozumiem dobre, ale ten pán na posede dosť protirečí realite. On hovorí v skratke toto. Pochybuje o tom, či poľskí vlci sú čistokrvní a špekuluje o tom, žeby to mohli byť krížence. Za tým účelom zbierajú vzorky slín vlkov z ich koristi a posielajú do Čiech na rozbor DNA. ... Nebolo by dobré si najprv na tie výsledky počkať a až potom špekulovať o hybridizácii? Ďalej pán hovorí, že on nie je proti výskytu vlkov v revíri, ale že je potrebné ich regulovať, aby ich nebolo príliš veľa. Lebo údajne, keď sa tak neurobí, potom vlci požerú muflónov, neskôr požerú jelene, divé svine a srnčiu a nakoniec sa pustia do domácich zvierat a požerú aj psov. Čistá špekulácia. U nás na Slovensku pri argumentácii, či sa vlci majú alebo nemajú loviť kvôli šíreniu Afrického moru diviakov som sa stretol s názormi, že pri takej početnosti vlkov, akú máme vlk nemá prakticky na populáciu diviakov či jeleňov žiadny vplyv. Teda, že vlkov je vzhľadom na početnosť jeleňov a diviakov veľmi málo. To je úplne opačný názor, ako predviedol poľský poľovník, ktorý sa obáva, že vlci požerú úplne všetko. Oba názory sú samozrejme vymyslené špekulácie, nezakladajú sa na realite, neberú do úvahy ekológiu vlka a jeho vplyv na svoju korisť. Žiadny vrcholový predátor sa nemôže premnožiť takým spôsobom, žeby požral všetku svoju korisť, to by viedlo nakoniec aj k jeho záhube. Na strane druhej vrcholové predátory sú kľúčovým faktorom na udržiavanie populácií kopytníkov v nejakom rovnovážnom stave, teda ani veľa, ani málo. Tak akurát. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Lysec, 13.5.2021 o 15:27

Reakcia na príspevok od binka, 13.5.2021 o 9:07 :
Veď preto ich v Čechách nemáte .Už som to pochopil... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off vladimir82, 13.5.2021 o 14:09

Reakcia na príspevok od Huskyman, 13.5.2021 o 8:14 :
Neviem či českí a či z umelých chovov, ale v nízkotatranských dolinách boli vydry naočkované určite, bez vedomia vlastníkov a užívateľov pozemkov. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on Ondrik, 13.5.2021 o 11:09

Reakcia na príspevok od binka, 13.5.2021 o 9:07 :
Ja som to tušil ;):) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on binka, 13.5.2021 o 9:07

I medvědy vám vypouštíme na Liptov. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on Huskyman, 13.5.2021 o 8:14

ja mám z druhej ruky že český ochranári na liptove vypúšťali vydry z umelých chovov, tak neviem či tým ľuďom to už je.e ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off dede, 12.5.2021 o 22:51

Reakcia na príspevok od penaj, 12.5.2021 o 20:51 :
Penaj - Zaujímavé info. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off smetko, 12.5.2021 o 22:47

Reakcia na príspevok od penaj, 12.5.2021 o 20:51 :
Je tomu najmenej päť rokov, čo sa zopár ľudí (2 – 3 partnerské páry v zrelom veku) vybralo na túru do Pienin. Naplánovali si to na dva dni s tým, že prenocujú v nejakej útulni. Nakoniec to dopadlo tak, že noc ich zastihla ešte v lese. Objavili sa vlci, prišli k ním na niekoľko metrov. Nevedeli určiť koľko ich bolo, ale bolo ich viac. Keď zastali, zastali aj vlci. Keď sa pohli, vlci išli súbežne s nimi. Takto ich potme vyprevadili až k útulni. Boli tam aj ženy, ale pre nikoho to nebolo príjemné stretnutie. V útulni už bol jeden pán a keď mu porozprávali čo sa stalo, tak im povedal, že o tých vlkoch vie a aby si z toho nič nerobili. Dokonca, že jeden (myslím, že to mal byť Poliak) k tým vlkom pravidelne chodí, rozpráva sa s nimi.... O nejakom umelom chove vlkov v Čechách som niečo počul, ale neviem čo je na tom pravdy. A ako sa český ochranári angažovali napríklad na Čergove vedia tiež len oni. Toto všetko sú len domnienky, ale prinajmenšom „čudné“ správanie vlkov, tak ako ho spomína Poliak vo videu je fakt. Možno nemusí ísť priamo o hybridy, ale môže ísť o jedince vychované v zajatí a následne „vypustené“. A tie olajkované zábery z fotopascí s neviditeľným prísvitom so svietiacimi očami a vlk tešiaci sa z ľudského pachu (svojho „pána“???), fascinujúce videá divých loviacich vlkov, dokumentárne filmy z miznúcej divočiny tomu len nasvedčujú. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

zobrazené 1-40 z 646 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov