podnalov.sk
dnes je utorok,  5. júl 2022,  meniny má ,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:56,  dnes západ slnka: 19:45
elektronická kniha revíru

Poľovníctvo malo a stále má aj ženskú stránku - článok

autor: off Jano1961
pridané: 5.6.2022 10:31

Tak ako sa stále viac a viac žien uplatňuje v mužskom svete, tak sa ich stále viac a viac zúčastňuje pri výkone práva poľovníctva. Už z historického pohľadu môžeme vidieť, že ženy, ktoré boli aktívne na love, mali tendenciu vykonávať svoju prácu s väčšou vášňou ako ich mužskí spoločníci. Ak k tomu pripojíme ešte fakt, že lovecké božstvá starých Grékov a Rimanov, Artemis a Diana, boli ženy, to ukazuje na to, že schopnosť žien byť úspešnými na love bola vysoko cenená.Prečo sú božstvá lovu ženské ?Grécka bohyňa Artemis a rímska bohyňa Diana nezískali titul bohyne lesa a lovu bezdôvodne. Predpokladom ich zvolenia nebola len sila ( a akú silu má žena, to všetci dobre vieme, že kolegovia zodpovední poľovníci ? ), ale rozvážnosť, múdrosť a láska k prírode.V minulých obdobiach sa tradovalo, že poľovníctvo je mužskou baštou, no v posledných časoch môžeme pozorovať nárast počtu poľovníčok. Aj keď existujú dôvody, prečo sa aj výkon práva poľovníctva stáva čoraz viac aj ženským a aj napriek všetkým podobnostiam sú medzi poľovníkmi a poľovníčkami stále badateľné rozdiely.Kolegyne poľovníčky vstupujú na pole s hlbokým ocenením nášho dedičstva a vášňou starať sa o voľne žijúcu zver a ich biotopy, ktorých sme všetci súčasťou. Ženy poľovníčky, svojou prítomnosťou prispievajú k narušeniu stereotypov, otvárajú dialóg a začleňujú nové, rôznorodé hlasy do komunity poľovníctva. Mnoho žien prichádza medzi poľovníkov cez prácu so psami. Aportovanie, stopovanie alebo prechádzka so svojím štvornohým kamarátom napĺňa ženské srdce hrdosťou a radosťou. Skúšky psov často vzbudzujú zvedavosť na ďalšie vedomosti. Spoznávanie prírody a jej zvieracích obyvateľov je zásadným dôvodom cesty k poľovnému lístku. Okrem toho majú aj ďalšie dôvody na získanie poľovného lístka - tráviť čas v prírode,  byť aktívna pri ochrane prírody, zachovanie biodiverzity, zdravé stravovanie, stretnutia rovnako zmýšľajúcich ľudí, výzva a podpora mysle a tela, prebratie zodpovednosti za divokú prírodu a lesy.Aj keď kolegyne poľovníčky chcú loviť zver z mnohých rovnakých dôvodov ako mužská časť poľovníkov, predsa k tomu prinášajú pridanú hodnotu. Tou je, že si dokážu viac užívať čas v prírode a tiež neočakávané veci, ktoré sa v nej udejú. Obľubujú spoločné chvíle s rodinou a priateľmi a radi im poskytnú svoju pohostinnosť vo forme perfektne pripravenej a zdravej diviny. Okrem toho milujú ten moment, keď sa tma pomaly mení na sivú a keď vtáky začínajú spievať. Ako často hovoria, oplatí sa kvôli tomu vstávať.Kolegyne poľovníčky nie sú radi len vonku, ale chcú vedieť aj trochu viac o tom, kto je tu v prírode okrem nich a tiež by ich chceli vidieť. Chcú sa dozvedieť veľa o voľne žijúcej zveri a to im výkon práva poľovníctva aj umožňuje. Rozmanité oblasti, od zoológie cez poľovnícke zákony až po poľovnícke tradície a zvyky si vyžadujú disciplinované učenie a praktické spojenia na celý život. Rozdiel ktorý je badateľný je, že kolegyne poľovníčky sú ambicióznejšie už v kurzoch, lepšie sa učia a dosahujú lepšie známky než ich mužskí kolegovia.Podľa nejednej z nich, stráviť niekoľko hodín na posede je ako dovolenka, starosti a stres každodenného života sú rýchlo irelevantné, najmä v dnešnom uponáhľanom svete má tento oddychový čas cenu zlata. Vnímanie rozdielu medzi každodenným životom a lovom je oveľa dôležitejšie pre poľovníčky ako pre ich poľovníckych kolegov.Sú tiež nezávislé a nezľaknú sa žiadnej úlohy, akokoľvek namáhavej. Ako často hovoria, zažiť prírodu znamená chrániť ju, starať sa o ňu a zachovávať ju a to ide ruka v ruke so špinou, potom a tvrdou prácou.Nakoľko sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo povedomie ľudí o ich jedle, aj preto ženy objavili  poľovníctvo. Kolegyne poľovníčky sa snažia využiť možnosť konzumovať najprirodzenejší mäsový produkt. Samozrejme, že v prípade konzumácie kvalitnej diviny majú dobrý pocit aj z toho, že vedia, čo s rodinou jedia a že na nich len ťažko môže zapôsobiť nejaký potravinový škandál.Je možné pozorovať nejaký rozdiel pri love medzi pohlaviami ?Kolegyne poľovníčky sú vo väčšine prípadov opatrnejšie a menej hazardujú. Vždy pred samotným stlačením spúšte viac uvažujú. Uvedomujú si, že najväčším problémom je zlý zásah, čím zrania zver a spôsobia mu tým utrpenie. Vypestovali si viac empatie voči voľne žijúcej zveri. K lovu mladej zveri majú iný vzťah, ktorý vychádza z toho, že svoje deti nosia do pôrodu. A preto pri mierení napr. na teľa si zrazu uvedomujú, že chcú uloviť potomka matky.Mužskí kolegovia môžeme len ťažko pochopiť, že kolegyne poľovníčky sa môžu vracať domov spokojné a šťastné aj napriek „ nevyužitej príležitosti “. Buď preto, že si neboli isté, alebo preto, že si v ten deň chceli len užiť prírodu. Väčšinu času sa netrápia, až kým nám nepovedia, čo videli. Potom si často vypočujú  našu otázku„A prečo si nestrieľala? “Čo ich neraz privedie k tomu, že si samy položia jednoduchú otázku „Ale prečo? Musíme ospravedlňovať zmeškaný výstrel ? „Niekedy majú nutkanie to urobiť. Vlastne uvedomujú si to hlavné, že guľka, ktorá neopustí hlaveň, sa nikdy nemôže pomýliť. Ženy poľovníčky si však vedia poradiť aj s týmto chlapským podpichovaním.Pre ženy, kolegyne poľovníčky je dôležité podobne ako v bežnom živote, tak aj pri výkone práva poľovníctva cítiť sa pritom pohodlne.A čo na kolegyne poľovníčky hovoria ich mužskí kolegovia ?Je to znak toho, že sociálne zmeny ovplyvňujú všetky oblasti nášho života. Ukazuje to tiež, že poľovníctvo nie je niečo, čo sa vykonáva len z mužských pohnútok, ale že všetci ľudia, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo inú povahu, sa do toho môžu zapojiť.Prečo sa viac žien stáva poľovníčkami ? Na jednej strane sú ženy čoraz sebavedomejšie a cielene sa presúvajú do oblastí, ktoré v skutočnosti nezodpovedajú vzoru, ktorý si spoločnosť tak dlho budovala, na druhej strane tieto priekopníčky prevažne mužského lovu ukázali, že sú rovnocennými lovcami a svoje schopnosti nemusia skrývať za schopnosti svojich kolegov.V poľovnom združení, ktorého som členom máme kolegyne poľovníčky a tiež poznám aj iné kolegyne poľovníčky a môžem s plnou vážnosťou povedať, že sú skutočným prínosom a to vo všetkom čo súvisí s výkonom práva poľovníctva.Ing. Ján Krnáč


počet zobrazení: 209
počet hlasov: 1
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov