Heming hunting
dnes je nedeľa,  21. apríl 2024,  meniny má Ervín,  spln: 24. apríl 2024,  dnes východ slnka: 04:46,  dnes západ slnka: 18:43
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

Kosba na poľovných pozemkoch a v poľovných revíroch spôsobuje usmrcovanie zveri, hlavne mláďat - Tlačová správa - článok

autor: správca admin
pridané: 17.6.2015 19:28
Tlačová správa


Vážené zodpovedné inštitúcie, vážená odborná verejnosť, vážení priatelia prírody, občania Slovenskej republiky,


dovoľujeme si Vás upozorniť na veľmi dôležitú problematiku týkajúcu sa nás všetkých. V tomto období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a to často na poľovných pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obhospodarované. Pri kosbe týchto pozemkov dochádza k masívnemu úhynu zvierat a hlavne mláďat. Legislatíva SR samozrejme tento výkon obhospodarovania vymedzuje a zákonom ukladá užívateľom povinnosti, ktoré však mnohí zanedbávajú. Je našou povinnosťou – a nie len ako poľovníkov, upozorniť na neplnenie zákona a to nie len z hľadiska legislatívnej normatívy, ale hlavne z hľadiska ľudského.


Dovoľujeme si Vás vyzvať k súčinnosti a k plneniu opatrení, ktoré sú v tejto veci na území Slovenskej republiky platné a záväzné, aby sme tak predišli tragickému úhynu mláďat, ktorý je doslova masakrom našej prírody.


Povinnosti užívateľov poľovných pozemkov a poľovných revírov v súvislosti


s ochranou a zlepšovaním podmienok zveri


Zákon o poľovníctve č. 274/2009


§ 25 ZOP: Povinnosti užívateľa poľovného pozemku:


 oznámiť užívateľovi PR aspoň 3 dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov


 používať plašiče zveri pri kosení TTP, obilnín a krmovín


 práce pri zbere vykonávať tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju


 dohoda s užívateľom PR o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri


§ 26 ZOP Povinnosti užívateľa poľovného revíru:


 vykonáva po oznámení užívateľa poľovného pozemku potrebné opatrenia na záchranu zveri


 používanie pri ochrane zveri poľovne upotrebiteľných psov


A) Písomná zmluva s užívateľom poľovného pozemku o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri


B) Problematika premietnutá do viacerých nástrojov poľovníckeho plánovania napr. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike


C) Program GREENING v pláne aplikácie

počet zobrazení: 1 905
počet hlasov: 0
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM