Heming hunting
dnes je nedeľa,  21. apríl 2024,  meniny má Ervín,  spln: 24. apríl 2024,  dnes východ slnka: 04:46,  dnes západ slnka: 18:43
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

KLAMSTVÁ versus REALITA v SPK - článok

autor: off apple
pridané: 23.4.2013 15:19

Stanovisko k článku p. Šubu, uverejnenom na www stránke SPK a PIDe. 3. apríla 2013 podvečer bolo mailom na SPK doručené a prevzaté stanovisko k článku p. Šubu ohľadom Výzvy poslancom. Je zrejmé, že naše stanovisko SPK nemieni publikovať na stránke SPK, keďže sa tak doteraz neudialo. Svoj materiál: Termínový kalendár chovateľských prehliadok za rok 2013 FRIDAY, 05 APRIL 2013 10:34  SPK však uverejnilo. Taktiež promptne, dokonca i v nedeľu publikovali stanoviská OPK. Chceli sme byť korektní a počkať, až to uverejnia a až potom to uverejniť inde, no ako vidíte, nejde to. Asi preto, že sa im nepáči, no zabúdajú na jedno: tú stránku financujú členovia a nie je súkromným majetkom kancelárskej skupiny. Na    PID - e  /www.polovnictvo.com/sme boli tiež odmietnutí, ešte aj s radou, aby sme to nedávali, lebo vraj na nás chystajú právnikov.  KLAMSTVÁ VS. REALITA, úspešná "dohľadávka" pravdy na spôsob SPKAlebo ako to vlastne je, kto klame a zavádza? Vážený pán Šuba!Dovoľte  nám  aspoň trochu vysvetliť, o čom je Výzva poslancom NR SR, a taktiež v závere aspoň vetu k následnej organizovanej podpore OPK. Nebudeme sa vyjadrovať ku všetkým Vašim „pravdám“, ale časť si zaslúži pozornosť.

citát...Na argument vydávanie a predlžovania platnosti  poľovných lístkov  musím uviesť, že to  nebola požiadavka SPK  pri príprave zákona o poľovníctve, ale požiadavka MP a RV SR aby ju samospráva zabezpečila...– nedošlo k mýlke: nebola to požiadavka SPK? SPK predsa ešte neexistovalo, tak predsa nemohlo mať požiadavky! No SPZ už zobralo r.2008 dotáciu z ministerstva 1,2 milióna SK na Informačný systém jednotnej poľovníckej organizácie a zavedenie centrálnej evidencie členov SPZ“!   K čomu teda bol tvorený takýto systém navyše ak ešte nebol schválený zákon, SPZ nebolo ani samo sebou poverené – viď stanovy SPZ zo 7.11. 2009? Teda ktože tam zakomponoval kompetenciu? Čia to teda bola požiadavka na vytvorenie evidencie jednotnej poľovníckej organizácie??? Kto bol ten nezodpovedný tvorca zákona? Alebo SPZ? Alebo nezodpovedný  GR sekcie legislatívy, aj vtedy  JUDr. Puškáč, predseda legislatívnej komisie SPZ. Alebo nezodpovedný JUDr. Ňuňuk, súčasný člen legislatívnej komisie SPK?Uvedená požiadavka bola jednoznačne zo strany SPZ, teda ďalšie nehorázne klamstvo!citát...Keď túto kompetenciu (vydávanie PL) bola nútená SPK prevziať– to znie priam ako z rozprávky o zlej strige... zaujímavé, že voči núteniu do tejto povinnosti sa nik pri prijímaní zákona neohradil, a povieme aj prečo, lebo by nebol donucovací prostriedok na členstvo v komore!!! A že ste sa na ňu systematicky pripravovali dávno pred prijatím zákona? Viď predošlý text a znovu klamstvo!citát...Dňom 1.6.2010 sa jej aj ... dozvieme koľko nás vlastne je a tiež koľko má členov napríklad Pribina , ktorá tvrdí že má 1000 členov a nám oznámila oficiálne , že ich má 213...  Vážený pane, tu sa v plnej nahote preukazuje vaša odbornosť a vedomosti o zákone!!! Váš neukojiteľný hlad po stále chýbajúcich eurách... SLOS Pribina zaplatila za svojich členov, ktorí sú bez revíru. Ostatní majú túto povinnosť vo svojich PO! Teda len ďalšie klamstvo, manipulácia!!! Nože tu verejne prezentujte, koľko členov má SPZ a koľkí zaplatili do komory. Mám oprávnenú domnienku, že rozdiel je okolo  10 000 členov!citát...Snemu sa zúčastnili  volený zástupcovia regiónov ako delegáti , ktorých volili na úrovniach OPK aj členovia - o.i  aj Pribiny... Dovolíme si povedať niečo iné: kto sú to tí členovia orgánu OPK, ktorí prevádzali voľbu? Boli zástupcami poľovníckych organizácii v zmysle zákona? Veru nie, sú to zástupcovia organizačných zložiek SPZ bez právnej subjektivity, a tí v zmysle zákona nemajú čo vystupovať ako zástupcovia poľovníckych organizácií, teda ani voliť. Znovu hrubé porušenie zákona, v zmysle ktorého voliť mohli len zástupcovia PO! Akým právom volili akési organizačné zložky, dokonca bez právnej subjektivity? Aký bol výsledok takých volieb? SPZ si navolilo svojich zástupcov, bez ohľadu na hlasy iných právnických osôb podvodom, v rozpore so zákonom! Takže prečo klamete???? Čo vás vedie k takýmto argumentom??? Ako je vôbec možné, že aj v tomto sú stanovy SPK v hrubom rozpore so zákonom??? Pre istotu, keďže znovu zjavne neovládate zákon, zacitujem z neho:§ 43Členstvo v komoreČlenom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.A poznáte aj § 32??? citát...Podľa mojich vedomostí iná PO vo väčšine prípadov ani kandidáta nepostavila... Vážený pán Šuba, zorientujte nás, ako sú informované iné poľovnícke organizácie, ich zástupcovia, napr. kedy sa koná zasadnutie OPK, čo sa prerokúva? Materiály k prerokovaniu atd. kde možno nájsť? Vojenské tajomstvo! No nijako! A vysvetlite ostatným, ako má poľovnícka organizácia presadzovať svojho kandidáta, keď je jej na roveň postavená akási bezprávna organizačná zložka???  Podľa vašich vedomostí... to je čo za kritérium? Ježíte sa, keď hovoríme o pohrobkovi Národného frontu, aj tu ho máte v praxi!! Všetky rozhodnutia, dokonca i voľba na snem a jeho delegáti dodnes nemajú oporu v zákone!!! Teda aká je v skutočnosti komora???  citát...Neviem o organizácii , ktorá by dokázala efektívne fungovať bez financií a vykonávať za štát 13 jeho prenesených kompetencií a iné aktivity slúžiace poľovníctvu v oblasti kynológie , strelectva , osvety a komunikácie s nepoľovníckou verejnosťou a iné...To snáď nemyslíte vážne, za prezentáciu pokladáte listy plné pravopisných chýb, alebo nebodaj túžbu po medaili za odstrel mačiek??? Alebo navykanie zveri na ľudský potravinový odpad prostredníctvom zmluvy s Tescom? Potom sa divíme, že máme kontajnerových macov a diviakov medzi panelákmi. Pri nich vravíte: NEKŔMTE ICH ZVYŠKAMI POTRAVÍN, ZAMYKAJTE KONTAJNERY, a sami robíte presný opak!!! Alebo minuloročná žiadosť o povolenie predĺženia doby lovu žiadaná SPK. Čo na tom, že SPK takú kompetenciu nemá, teda žiadosť bola nezákonná, čo na tom, že boli arktické zimy a poľovník má starosť, aby zver mala krm na prežitie, no komora žiada strieľať!!! To je skutočný obraz činnosti SPK! A porozprávajte o míňaní našich peňazí na reklamnú činnosť pre Toyotu, len povedzte, koľko nás stálo a stojí vaše užívanie terénnych áut na rozvážanie sa po celej republike. Porozprávajte, ako sa z SPK stala profesná komora, hoci v zákone nič také nie je... porozprávajte nám, ako je možné, že v registri poľovníckych organizácií nájdeme registrované poľovnícke organizácie s názvom: OkO SPZ, ako je vôbec možné, že sa niečo také dostane do registra, ako je možné, že vôbec niekto uvažuje týmto smerom!  Porozprávajte nám, ako je možné, že SPZ dvadsať rokov nemalo štatutára!!! Dvadsať rokov!!! Ako je možné, že dodnes má stanovy zaregistrované v rozpore so zákonom!!! Ako je možné, že SPZ sa až r.2012 zaregistrovala ako poľovnícka organizácia!!! No nemohol sa predtým, lebo nikdy v zmysle platného zákona ňou ani nemohol byť! Porozprávajte, kde je zaregistrované ústredie SPZ, ktoré si v rozpore so zákonom prenajíma revír Zádielska dolina! Alebo nám vysvetlite, ako je možné, že ste uzavreli zmluvu o poistení, keď ste nemali 20 rokov v stanovách určeného štatutára SPZ!!! Ako je možné, že ste naprosto nelegálne, nezákonne zastavili v minulosti vydávanie poľovných lístkov pre členov SLOS Pribina, hoci zmluva bola naprosto v poriadku.  A nemali ste nato ani právo! /Viď list MP a RV SR ./To vaša , spz-ťácka je mimo zákon! Čo nám to tu podsúvate o zamestnancoch! Kto sú tí zamestnanci? A ešte sa sťažujete, že máte málo peňazí a treba vám viac! O akej kontrolnej činnosti to píšete? O dozornej rade? Nuž poviem vám, ako funguje vaša dozorná rada! Odmietla mi poslať uznesenie vo veci mojej oprávnenej sťažnosti na voľby v zmysle zákona na ustanovujúcu konferenciu. Zabudol ste, že prvý krát ste mi ju zamietol osobne ako riaditeľ SPZ?? To ako môže zamestnanec zamietať členovi???? Ani vlastné stanovy, dokonca ani názov svojej funkcie akosi neovládate! A dozorná rada mi dá stanovisko, že zamieta, dôvod uvedie, že verí podvodníkom a ešte sa mi podsúva, že s tým môžem mať  náklady!!!  To je váš obraz! A ešte sa aj nehanbíte tu osočovať!   Porozprávajte nám, nevedomým, ale protitotalitným, ako je to s kynológiou v SPZ! SPZ združuje v rozpore s  vlastným zákonom kynologické kluby, ktoré majú svoju registráciu ako právnické osoby. Teda koho vlastne SPZ zastupuje v SKJ? Čo tam hľadá, akým právom v rozpore so stanovami SKJ?? A taktiež, akým právom sa dokonca do činnosti SKJ a kynologických klubov montuje SPK?? To je VÁŠ zákon, VÁŠ obraz!!! Porozprávajte nám o povinných streľbách, o vyhrážaní sa na OPK, že ak ich neabsolvujeme, tak polícii neodporučia predĺženie zbrojného preukazu. Nech kukám, ako kukám, v zákone žiadnu takú povinnosť nemáme. Ani v zákone o zbraniach. Ale v smernici máme napísané, že stačí, ak len zaplatíme, a už je to v poriadku.citát...Okrem toho  SPK má svoje kontrolné orgány – poľovníkov , vykonávajúcich kontrolnú činnosť a orgány rozhodovacia a schvaľovacie , ktoré o.i schvaľujú rozpočet a jeho hodnotenie – rozbor...A na čo ste prišli? Že štát nevyberá nič za strelenú zver, tak to ide vyberať SPK??? To je vaše zdôvodnenie výpalného za revíry... a to kontrolujete? Či výpalné pravidelne nateká??? Nikde ani slova o tom, že užívateľom revírov v tej istej súvislosti vznikajú násobne vyššie náklady na starostlivosť o zver, na jej prikrmovanie, liečivá a s tým spojené ďalšie náklady, napr. na dopravu? Že táto platba je u niektorých vyššia ako nájom za revír? To už nepasuje filozofii výpalného, všakže?SPK je organizácia zo zákona, má povinnosti tým pádom aj z iných zákonov. Napr. zákona o slobodnom prístupe k informáciam, má povinnosti niektoré veci zverejňovať, poskytovať informácie. Zaujímavé, že vtedy neviete čítať, písať a neodpovedáte, alebo píšete úplné hlúposti. Tak sme napr. žiadali aj informáciu o hospodárení. Stránka SPK má silný náboj histórie, ale nie súčasnosti. Žiadne informácie v zmysle zákona, zo zasadnutí, ale smiešny článok o návšteve dvoch pánov z nórskeho ministerstva a bulharského študenta. Snažil som sa dopátrať tých ministerských pánov, no na stránke ministerstva som ich nenašiel... po bulharskom študentovi som radšej nepátral, ale zrejme to bude dôležitý žiak. No aspoň je tam foto, nech je vidno, prečo sa fotilo. Toyota.  Na trištvrte záberu. Zaujímavé, že sa utajoval zápis a uznesenie zo snemu v Michalovciach, a to takmer celý rok. Divím sa, lebo z toho šiel tiež nemalý profit vďaka prijatým dovtedy utajovaným stanovám. Spomeňme si na ustanovujúce schôdze, pri voľbách neboli predložené napriek uzneseniu prezídia žiadne stanovy, i...  ale vraj už na okresných schôdzach „zvolených“ delegátov už boli!  Nežiadúci sa dovtedy vyselektovali, tak mohli byť.  Vravím v množnom čísle, lebo poznatky sú zaujímavé... podľa stránky SPK sú páni z prezídia zrejme celý čas v Zádielskej v nelegálne získanom a užívanom revíri za peniaze členov SPZ a nerokujú, lebo žiadna správa o nich, žeby zasadali. Nuž máme organizáciu zo zákona...  Stále rozmýšľame  o tých kontrolných činnostiach a orgánoch... čo asi tak kontrolujú. Asi dochádzku. Lebo inak by im neuniklo, že v čase tvorby komory sme tu mali OKO SPZ zaregistrované ako právnické osoby a následne ako poľovnícke organizácie. Nitra, Galanta, Bratislava, Komárno, Senec. Teda ich členovia neboli členmi SPZ, ale inej právnickej osoby. Kto im uzavrel poistku, kam platili členské, ako je možné, že „boli zároveň členmi SPZ“, akých  a koho členov prijímali vlastne akože do SPZ? Opak je pravdou... nemohli byť členmi SPZ, lebo ich prijala ako členov iná právnická osoba.... to len malý príklad. A podstata činnosti kontrolnej spočíva asi v tom, že po rokoch šepnú niekomu, že sa o tom vie. Tak ten ktosi dá prijať uznesenie prezídia SPK, že to treba napraviť. A tak sa potichu napráva. No na riadne registrovanú a s platnou zmluvou o zákonnom poistení SLOS Pribina treba za to nabliakať, znevažovať, kriminalizovať, zastaviť bezprávne vydávanie poľovných lístkov len aby nebolo počuť, že sú sami mimo zákon. A ktovie, či aj klamstvá kontrolujú... naposledy na sneme SPK pán prezident sa nechal počuť, že prezident SLOS Pribina bol pozvaný a bez ospravedlnenia neprišiel. Zaujímavé tvrdenie, no nie prvé takéhoto charakteru - klamstva. Pravdou je, že ho pozvali, no dva dni pred snemom zavolal pán riaditeľ SPK, že už nie je treba aby prišiel, lebo už netreba. Lebo sme zaplatili komore. To sa však už v novinách nedočítate. Ozaj, a v tomto mesačníku písali niekedy aj o niekom inom, ako o komore a SPZ? Vlastne áno... žitnoostrovské poľovnícke slávnosti. To robí iná poľovnícka organizácia. Ale tak, že všetkým z okolitých okresov bol nariadený mimoriadny účelový poplatok bez ohľadu na to, či idú na akciu alebo nie. A ak nezaplatia, hrozí im vylúčenie za porušenie stanov SPZ... 

 citát...Podľa zákona o poľovníctve SPK vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich organizačných zložiek. Ak Pribina alebo iná PO požiada a je schopná - SPK  ju môže poveriť podľa zákona...  Tu sa tiež pozastavme. Aký zákon, akú rovnosť medzi právnickými osobami ste zaviedli? Ako je možné, že  poľovnícke vzdelávanie a skúšky nemôžu vykonávať nezávislé organizácie? Prečo to nie je umožnené napr. takým spôsobom, ako je to pri vodičských preukazoch, nezávislými štátom preskúšanými a schválenými právnickými osobami? Lebo by NF nefungoval správne, však? Prečo má SPK nejakú zodpovednosť za chovateľské prehliadky? Nech OLÚ určí, ktorá PO ju vykoná. Žiadny problém. Lenže to by už nebola jednotnosť a dosah na priebeh vecí, však? A celoštátna? Ak sa PO dohodnú, že ju chcú mať, tak si ju spravia. Ja si stále pripadám ako v materskej škôlke. Tu sa detičky chyťte špagátu a ideme len kam ja chcem, všakže! Tak je totiž vybudované SPK, na princípoch demokratického centralizmu!Prepáčte ale je mi smutno z toho, že si mnohí poľovníci neuvedomujú samotnú podstatu poľovníctva, ktorá je zakotvená vo „Svätohubertovskom“ princípe – najprv chráň potom poľuj.   Píšete len prázdne slová, demagógiu. Sami ste dostali poľovníctvo tam, kde je. Svojou činnosťou, svojím vystupovaním, svojím nerešpektovaním zákona, ktorý ste si sami navrhli, pripravili, podieľali na ňom. Sami, prečítajte si vlastnú samochválu zo snemu SPZ! Pravdou je, že ste stvorili hrozný paškvil, nerešpektujúc fakt, že o samospráve mali rozhodovať zástupcovia právnických osôb a nie jedna organizácia odvolávajúc sa na počet svojich členov. Každá právnická osoba , každá PO je si rovnocenná, tak ako je možné, že ste im v stanovách postavili na roveň organizačné jednotky v rozpore so zákonom? Nuž len zo strachu, že by ste neuspeli, vážený pane! SPK je len naplnenie snov niektorých funkcionárov SPZ za každú cenu, nič viac!Uvedomujete si vôbec, čo ste tu vyslovili???? Že akýsi „volený“ funkcionár tu rozhoduje o tom, či bude alebo nebude niekto poľovať? Na základe stalinských stanov SPK, na základe toho, že nik nesmie konať proti záujmom komory? A že vy konáte v rozpore so zákonom, ústavou? Pripomeniem Vám uznesenie prezídia SPK o podnete na OKP Nitra o vylúčení SLOS Pribina z komory. Pripomeniem vám posledný snem SPK v Žiline, kde ste deklarovali, že nám dávate poslednú šancu pred vylúčením z komory, pretože konáme proti jej záujmom! A aj ste ich pomenovali: osem krát sme sa toho dopustili v období od jesene 2011! A aké to boli previnenia? Pomenujte ich!  Povedzte ostatným, že to boli naprosto legitímne kroky, nič nezákonné, to bolo len vaše stalinické ponímanie absolutistickej nadvlády voči neposlušným, a komu sa nepáči, tak ho potrestáme. Len na okraj: píše sa rok 2013, a nie 1970! Dali ste nám dokonca: poslednú príležitosť na zmenu správania a celkového postoja k jednotnej poľovníckej samospráve. Dejú sa tu neuveriteľné neprávosti a všetko je v poriadku. Akože nič sa nedeje, prezident v súvislosti s petíciou verejne hovorí o zneužívaní petičného práva. To sa ako dá zneužiť, vyslovením názoru a nech sa k nemu vyjadria aj ostatní, a verejne, v zmysle nášho ústavného a zákonného práva??? Takto sa vyjadruje poslanec za stranu SMER!!! To spomínam len niektoré veci, je toho viac. To len Národný front takto mohol postupovať, stalinisti trestať za iný názor a vyhlasovaním tých, čo odmietali totalitu, za nepriateľa!!!  Presne takí ste, celé SPK. Slzy sa tlačia do očí, ako sa bez hanby označujete za pokračovateľov odkazu, myšlienok generála Červínka. Nie je vám hanba označiť SPZ vybudovaný na totalitných princípoch za nástupcu demokratickej poľovníckej organizácie a následne to isté si uvedie aj SPK, znovu budovaná na tých istých totalitných princípoch, nerešpektujúc, že žijeme v demokratickej spoločnosti, dvadsaťštyri rokov po revolúcii!

 Ešteže spomínate Maďarsko. Bol som svedkom, ako p. Lebocký dával za vzor maďarský model komory. Zabudol však povedať, že maďarský ústavný súd presne takú komoru ako je naša zatrhol, presne ako náš model z nášho najlepšieho zákona ,za ktorý sme chválení v Európe a ponechal v nej len profesionálnych poľovníkov! To sú vaše argumenty – klamstvá! Tam, kde je nejaká jednotná organizácia, tiež zabudol povedať, že taká vznikla na základe dohody jednotlivých organizácií a nie vďaka počtu hlasujúcich poslancov v parlamente na základe zákona! Prečo nepoviete, ako ste podviedli poslancov! Nikde nemajú takúto komoru proti vôli jej členov. A nezabudnite pripomenúť znenie stanov SPK, že ak niekto je proti jej záujmom, tak ho vyhodíte. Záujem komory je teda jasný už zo znenia takých stanov – chceme byť nezrušiteľní, veční ako Lenin, a a slúži nám k tomu aj ministerstvo, ktoré v žiadnom prípade, hoci protizákonne nedopustí, aby na nás niekto čo len ukázal. A už vôbec nedopustí, aby sa niekto za vaše nezákonnosti zodpovedal. No nepripomína to organizovanú skupinu, ktorá presadzuje nelegálnym spôsobom záujmy jednej, malej časti poľovníkov? A dokonca tí istí sedia v jej orgánoch... ako je možné, že nikomu nevadí, že ten, kto má kontrolovať, je poľovník a je vydierateľný povinným členstvom v komore?? Lebo ak rozhodne v neprospech komory, tak ide proti jej záujmom...  toto je demokratické ponímanie zákonov!Už ste ukázali vaše predstavy o poľovníctve, stačilo. Najlepším riešením bude vaše uznanie, že to, čo tu stvárate, nemá podporu poľovníckej verejnosti a vyvodíte si z toho správne závery.

    No a k Vami uverejnenej kópii fotografie: páni ma ubezpečili, že pred samotným fotografovaním si skontrolovali v odbornej literatúre, ako je to správne. Uvádzajú aj zdroj: Lebocký, Ciberej: Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri, stranu 36, kde je jeleň na ľavom boku, ale hlavne stranu 101, foto s textom: Autori knihy po úspešnom love. Srnec na ľavom boku, flinty na pleci, na záver jednej z nich vidno a naozaj vyzerá byť zatvorený, zálomok v ruke lovca: akási tráva (tu sa naši poľovníci ospravedlňujú, že ako zálomok použili vetvičku), fotené v noci... nuž ak nás takto inštruujú dvaja vysokoškolskí učitelia v poľovníctve, tak prečo to vyčítate obyčajným poľovníkom? Alebo máte také medzery vo vzdelaní a nerešpektujete najnovšie poznatky demokraticky najvyššie volených funkcionárov, učiteľov a lektorov poľovníctva???   Aspoň pár slov k následnej organizovanej podpore OPK: pri zaujímaní postojov býva zvykom si overiť, k čomu sa vyjadrujeme. Ste myslím všetci  členovia SPZ. Toho istého, ktorého skutočný právny stav popisujeme vyššie. Nenapadlo vás, že v prvom rade by ste mali reagovať na dodržovanie zákona a nie na tých, ktorí ho vyžadujú? Máte stanovy vašej materskej organizácie SPZ v poriadku?  Ste hrdí na beztrestné bezprávie, keď sa ho tak zastávate? Môžete, čo sa vám môže stať? To sú hodnoty, na ktorých chcete budovať poľovníctvo, to je morálka, ktorú nám chcete vnútiť? Bez ohľadu na už uvedené, koľkým z vás už r. 2010 zaniklo členstvo v zmysle stanov nezaplatením členského v termíne do SPK? Kto vás prijal nazad do SPK? Uvedomujete si vôbec, že vo svojich orgánoch umožňujete hlasovať organizačným zložkám bez právnej subjektivity spolu s riadnymi poľovníckymi organizáciami? Uvedomujete si, akú cenu majú všetky vaše rozhodnutia? Naozaj si myslíte, že my sme tí, po ktorých je treba kričať? Vážený riaditeľ SPK, naozaj OZ VLK nie je naším najväčším nepriateľom,  v tom sa vzácne zhodneme... Mojmír Gera, Jaromír PavlorekSLOS PRIBINA 


počet zobrazení: 2 348
počet hlasov: 8
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM