Heming hunting
dnes je utorok,  27. február 2024,  meniny má Alexander,  spln: ,  dnes východ slnka: 06:35,  dnes západ slnka: 17:23
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

Luneburský model lovu diviačej zveri - článok

autor: off Jelsovec
pridané: 21.3.2013 8:22
Luneburský model lovu diviačej zveri

Nedávno sme sa v téme celoročný odstrel lanštiakov dopracovali aj k spôsobu " obhospodarovania "  diviačej zveri a škodám ktoré sú dôsledkom aj nesprávneho spôsobu chovu a lovu. Rozhodol som sa opísať systém, známy ako Lüneburský model, niekto ho pozná, niekto nie. Nehodnotím či je tento model dobrý, alebo zlý a privítam diskusiu všetkých zainteresovaných...

 Lüneburský model vznikol ako súbor dobrovoľných rozhodnutí v rovnomennom okrese, a využíva sa v celom Nemecku, samozrejme s niekoľkými miestnymi úpravami. Chovateľský cieľom sú zdravé stavy čiernej zveri, s vyváženou vekovou štruktúrou, trvale únosné pre poľnohospodárske plodiny a primerané možnosti lovu. Dostatočný počet kusov musí dosiahnuť cieľový vek 5 a viac rokov.

 Pravidlá Lüneburského modelu:

 1. Kusy s hmotnosťou ( po vyvrhnutí ) 50 kg a viac je potrebné hájiť. V závislosti od miestnych podmienok je ponechaná možnosť túto hranicu znížiť. Tolerované odchýlky sú do 10 %.

 2. Z čriedy je nutné odstreliť vždy len najslabší kus.

 3. Samostatne pohybujúce sa kusy , pokiaľ nie sú zaradené v bodoch 4 až 10 je zásadne nutné hájiť.

 4. Atypicky zafarbené, choré a poranené kusy je treba pri rešpektovaní zákonnej doby hájenia loviť celoročne, bez ohľadu na hmotnosť.

 5. Diviačatá je nutné loviť skoro a intenzívne. S lovom je treba začať hneď ako vymizne pruhovanie.

 6. Z lanštiakov prednostne strielať slabé kusy. Lanštiaky - samce je vhodné podľa možnosti hájiť. Hranicu 50 kg nie je nutné dodržať v letných mesiacoch.

 7. Šetriť staré a skúsené bachyne.

 8. Ak je to potrebné, je možné povoliť odstrel nevodiacich bachýň od 1. novembra. Ich spôsob lovu by mal byť vyhradený na individuálny lov.

 9. Prednostne loviť bachyne, ktoré rodili v nevhodnú dobu, minimálne od 1. júla do 30 novembra a to vrátane ich potomstva.

 10. Dospelé kance sú lovené podľa zásad chovu a lovu v danej oblasti, a lovia sa od 1. septembra. Za lovné sú považované kance vo veku najmenej 5 rokov, alebo majúce po vyvrhnutí najmenej 100 kg.

 11. Od 1 . februára do 15. júla má byť lov úplne zastavený. V prípade nadmerných škôd môžu byť v dobe od 1. februára do 31.marca lovené prasatá z predchádzajúceho roku, pri rešpektovaní hmotnostnej hranice 50 kg. Od 1. apríla do 15 júla môžu byť lovené len kusy do hmotnosti 25 kg po vyvrhnutí.

 12. Intenzita lovu musí rešpektovať vývoj početnosti stavov a lov by mal byť členený nasledovným spôsobom:

 - silnejšie kusy, vrátane starých kancov -   10 %

 - kusy do hmotnosti  50 kg - 20 %

- diviačatá - 70 % . Platí pravidlo 3 až 4 diviačatá na jedného lanštiaka. 


počet zobrazení: 2 842
počet hlasov: 5
kategória: poľovná zver
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

Poľovníctvo TEREM