Heming hunting
dnes je nedeľa,  19. máj 2024,  meniny má Gertrúda,  spln: 23. máj 2024,  dnes východ slnka: 04:04,  dnes západ slnka: 19:21
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

Výzva pre poslancov NR SR - Čo si o tom myslíte? - článok

autor: správca admin
pridané: 25.2.2013 22:29

Vážení poslanci NR SR !Znovu sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov slovenského poľovníctva, ktoré nám priniesol zákon 274/2009 Z.z. o poľovníctve.Tento zákon schválil parlament v roku 2009. Predkladalo ho MP a RV SR, v duchu záverov IX. snemu SPZ a skupina okolo Ing. Tibora Lebockého, prezidenta SPZ.Poľovníci na Slovensku potrebovali nový zákon, ale nie taký, ako bol schválený.Zákon vytvoril novú organizáciu Slovenskú poľovnícku komoru, ktorá mala združovať všetky poľovnícke organizácie, ako jednotnú  organizáciu s povinným členstvom. Možno Vám to niečo pripomína.Argumentom Ing. Tibora Lebockého je, že zákon bol schválený ústavnou väčšinou. Bohužiaľ už tu došlo k podvodu na poslancoch, pretože nevedeli čo schválili. Keby mali presné informácie, sme presvedčení, že by tento zákon nepodporili. Podľa dôvodovej správy, nemal mať zákon vplyv na štátny rozpočet. Opak bol pravdou.Táto organizácia si zaviedla na sneme SPK , kde boli iba členovia a funkcionári SPZ systém, ktorý je tvorený povinným platením členských príspevkov do SPK.  Na základe schváleného zákona sa vytvoril tzv. zákonný postup financovania tejto „firmy“.Poľovníci na Slovensku platia členský príspevok poľovníckej organizácií, ktorej sú členmi a v členskom je zahrnuté i zákonné poistné z výkonu práva poľovníctva. Toto  platilo pred prijatím nového zákona a platí aj teraz.Nový zákon priniesol nový členský príspevok do SPKČlenský príspevok musia platiť všetky PO a združenia, ktoré majú prenajatý revír, ale aj tie, ktoré revír prenajatý nemajú. PO bez revíru platia paušálny poplatok a tie, ktoré majú prenajatý revír, platia podľa výmery a bonity revíru. Poplatok sa  pohybuje sa od 0,13 do 0,19 centov / ha. Tento poplatok pri výmere revírov na Slovensku  4 529 512 ha, pri priemere 0,16 EUR prináša tejto organizácií príjem cca 724 722 EUR . Zdôrazňujeme, ide o nový poplatok , o ktorom rozhodli funkcionári SPZ na sneme SPK. Pýtame sa, aký má vzťah SPK ku vlastníctvu pôdy a prenájmu na účel výkonu práva poľovníctva? Na základe tohto zákona, LÚ prebonitovali  poľovné revíry smerom hore, s úplne nereálnymi údajmi, čím sa zvýšili tzv. členské príspevky do SPK.Tieto členské príspevky nepodliehajú zdaneniuNa Slovensku je cca 57 000 poľovníkov a každých 5 rokov sa predlžuje poľovný lístok. V minulosti to riešil štát cez LÚ, v cene 10 EUR. Ročný príjem štátu bol cca 114 000 EUR. Nový zákon preniesol túto jedinú kompetenciu štátnej správy na SPK, ktorá hneď zvýšila tento poplatok o 100 % na 20 EUR, čo je ročný príjem cca 228 000 EUR, pre seba, nie do príjmu štátu. Nechýba tento poplatok v štátnom rozpočte??  Nie je veľký, ale pre úzku skupinu funkcionárov SPK = SPZ je veľmi zaujímavý. Píšeme SPK = SPZ, pretože sa jedná stále o tých istých ľudí, funkcionárov SPK, ktorí sú zároveň tými istými funkcionármi v SPZ. Sám pán poslanec Tibor Lebocký je prezident SPZ a aj prezident SPK.Nový zákon zvýšil nájomné za revíry o cca 200 až 300 %Snem SPK v Michalovciach, na ktorom sa zúčastnili všetci platení funkcionári OPK /Obvodné poľovnícke komory/, zároveň platení funkcionári SPZ, ani jeden člen inej poľovníckej organizácie, schválil nový príspevok do SPK.  Tento príspevok pozostáva z ročného príspevku na:·        tzv. ústredie SPK – pán Tibor Lebocký a spol.·        cca 12 - 13 pracovníkov, zároveň tí istí funkcionári SPZ, vo výške 3 EUR x 57 000 poľovníkov = 171 000 EUR·        príspevok  vo výške 7 EUR - pre pracovníkov OPK Ročný poplatok do SPK za 57 000  poľovníkov je  570 000 EURKeď spočítame tieto príjmy do SPK za celý rok:Členské príspevky – cca                                                    724 722  EURPoplatky za predlžovanie poľovných lístkov –               228 000  EUR
Príspevok  každého člena PO -                                 570 000  EUR 
SPOLU :                                                                  1 522 722  EUR  V tejto sume nie sú zahrnuté príjmy zo všetkých akcií, ktoré organizuje SPK cez SPZ, pretože táto organizácia má monopol na všetku poľovnícku činnosť v tomto štáte, dokonca aj dotácie od štátu, napr. na výstavy a pod.Členské príspevky do SPK musia platiť aj štátne organizácie TANAP, ŠL a Vojenské lesy.                  A to v dobe, keď veľká skupina občanov tohto štátu nevie, ako prežije do ďalšej výplaty. Táto skupina „bossov slovenského poľovníctva“ nevie, ako minúť tieto peniaze a vymýšľa stále nové poplatky za tzv. povinné streľby, kynologické akcie a rôzne. Každá akcia, ktorú organizujú je veľmi dobre spoplatnená.Poľovnícke organizácie na Slovensku a aj SPZ, môžu úplne bez problémov existovať z členských príspevkov, slovenské poľovníctvo nepotrebuje v súčasnej dobe žiadne príspevky od štátu!V dobe hospodárskej krízy, by sa mal každý správať zodpovedne, ako aj v rodine a neplytvať finančnými prostriedkami tam, kde nie sú potrebné. A toto je jasný príklad zneužitia zákona na nehorázne obohacovanie úzkej nekontrolovateľnej skupiny, ktorá si sprivatizovala slovenské poľovníctvo.Máme vážne podozrenie, že sa tu prelievajú peniaze so SPZ do SPK.p. Tibor Lebocký často používa argument, že SPK plní aj sociálny program, zamestnáva cca 100 pracovníkov. Nemáme záujem umelo živiť takúto skupinu!SPK vykonáva a riadi celú svoju činnosť cez SPZ, pričom väčšina jeho funkcionárov sú platení, alebo odmeňovaní  zamestnanci SPK. Títo ľudia sami všetko riadia, sami seba kontrolujú a rozdeľujú peniaze pre seba, ktoré musia platiť všetci obyčajní poľovníci a PO zo zákona. Tento zákon umožnil SPK v stanovách určiť členské príspevky pre poľovníkov, ktorí s tým nikdy nesúhlasili. Systém volenia zástupcov na snemy SPK bol tvorený tak, že sú to stále tí istí platení funkcionári SPZ. Žiadne iné poľovnícke organizácie  nemali možnosť delegovať svojich zástupcov do organizačnej štruktúry SPK. Zámerne  vytvorili systém, podľa ktorého  má v SPK jediné zastúpenie iba SPZ. V registri poľovníckych organizácií na MP a RV je viac ako 950 ďalších poľovníckych organizácií.Celú túto činnosť riadi prezídium SPK na čele s Ing. Tiborom Lebockým – prezidentom SPK, prezidentom SPZ a ostatnými zložkami tejto chobotnice.Ide tu o jeden veľmi dobre premyslený a organizovaný biznis, pričom funkcionári SPK odmietajú zverejňovať akékoľvek informácie o používaní financií členskej základni V minulom roku museli všetci poľovníci k 1.11.2012  príspevkom 3 EUR x 57 000 = 171 000 EUR, prispieť na tzv. ústredie SPK, jedná sa asi o 12 - 13 zamestnancov, p. Tibor Lebocký a jeho aparát.V súčasnej dobe máme do 31.3.2013 takúto  sumu poukázať znovuVážení poslanci NR SR, žiadame Vás o pomoc v mene 99 % nespokojných slovenských poľovníkov, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa tu v poľovníctve deje.Tu ide o úplne ovládnutie a sprivatizovanie celého slovenského poľovníctva.Poľovníctvo sa dostalo do rúk ľuďom, ktorí si z neho spravili zdroj neskutočných príjmov,  úplnej moci a ktorí sa tvária, že bez nich to nejde. V žiadnom okolitom štáte takáto situácia neexistuje. Poľovníctvo nie je profesionálna činnosť, ale záujmová a vieme si predstaviť povinnú komoru, ktorá bude združovať profesionálov ako napr. v Maďarsku, alebo dobrovoľnú, ktorá bude na prospech všetkých jej členov a bude transparentná, nie ako to existuje v súčasnosti. Žiadame Vás o zmenu, o zastavenie tohto zla.Zabudnite na politickú príslušnosť a prosím riešte tento pre nás zásadný problémO situácií v poľovníctve na Slovensku sme informovali aj predsedu vlády, predsedu parlamentu, ministra pôdohospodárstva, ale zatiaľ sa nám nepodarilo tento problém vyriešiť. Žiadame Vás o1.     Zrušenie povinného členstva v SPK, prípadné úplné zrušenie komory,              poľovníci žiadnu komoru nepotrebujú. 2.     Zrušenie predlžovania  poľovných lístkov, vydávanie nových vrátiť na Lesné Úrady. 3.     Vypracovanie radikálnej novely zákona o poľovníctve, ktorý sa bude realizovať za účasti všetkých zástupcov poľovníckych organizácií a odborníkov, na prospech všetkých poľovníkov. Nie ako teraz, v prospech  úzkej záujmovej skupiny.Vážení páni poslanci, sme pripravení stretnúť sa s Vami a podrobne informovať o tejto situácií a spoločne ju riešiť. Ak nebude o toto riešenie záujem, budeme tento zákon riešiť podaním na Ústavný súd a zároveň budeme informovať o tejto situácií aj orgány  Európskeho parlamentu.Žiadame o prijatie u predsedu parlamentu, kde by sme mohli o tomto probléme spoločne diskutovať. V prípade, že nebude o takéto stretnutie záujem, zorganizujeme protestné zhromaždenie.Vážení poslanci, neberte tieto naše požiadavky, ako vyhrážanie, alebo nátlak, ale už nie sme ochotní  takto ďalej existovať!O našich aktivitách budeme informovať aj média na Slovensku.  V Nitre, dňa 12.02.2013                 Združenie poľovníckych organizácií HUBERT                                   Prezident SLOSPPrezident združenia : Ing. Peter Cagala , v.r.                                         Mojmír Gera, v.r.


počet zobrazení: 7 136
počet hlasov: 423
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

prvá škola vábenia jeleňovZelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM