Heming hunting
dnes je streda,  6. december 2023,  meniny má Mikuláš,  spln: 27. november 2023,  dnes východ slnka: 07:26,  dnes západ slnka: 15:48
Kniha návštev revíru - online manažér revíru
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

nezmyselný zákaz pre členov PZ - právna poradňa

autor: off pzondava
pridané: 19.5.2022 22:14
Dobrý deň p. doktor!
Na členskej schôdzi predložil výbor PZ návrh na schválenie dodatku do stanov PZ s takýmto znením: Členovi PZ sa zakazuje pozývať si na poľovnícke zariadenia a vodiť do poľovného revíru na individuálnu poľovačku cudzie osoby, hoci aj nepoľovníkov hoci aj bez poľovnej zbrane, bez súhlasu poľovníckeho hospodára alebo predsedu PZ s výnimkou najbližšieho rodinného príbuzného (syn, dcéra, manželka, vnuk, vnučka). Námietky členov, že ide o porušovanie práva a slobôd občanov SR neobstali s tým, že výbor je presvedčený o tom, že stanovy PZ sú interným predpisom určeným pre členov PZ a preto si členská schôdza môže schváliť hocičo ak ide o udržanie poľovníckej disciplíny v PZ. Ja si osobné nemyslím, že by som mohol byť disciplinárne stíhaný za to, že som si pozval na posed a tým na individuálnu poľovačku akéhokoľvek občana SR bez zbrane, aby som mu ukázal lesnú zver. Nevidíte v takomto konaní pán doktor rozporuplnosť konania výboru s ústavou SR ako aj so zákonom o poľovníctve a s občianskym zákonníkom?
počet zobrazení: 1 185
právnik radí:
Dobrý deň pzondava, Vašu otázku by som rozdelil na dve časti. Pokiaľ ide o užívanie posedov, je podstatné ustáliť, v koho vlastníctve sú. Ak ide o vlastníctvo užívateľa poľovného revíru, takýto zákaz dokážem pochopiť, rešpektovať a vynútiť si o.i. hrozbou disciplinárnych sankcií jeho dodržiavanie. Pokiaľ ide o návštevy revíru členmi užívateľa revíru v sprievode tretích osôb (nazvime ich inými než blízkymi osobami), tu Vami uvedený zákaz nie je podľa môjho právneho názoru záväzný a už vôbec nie sankcionovateľný. Ak by sme prijali opačný právny názor, t.j., že interný predpis môže ustanoviť pre členov danej organizácie akékoľvek povinnosti, v teoretickej rovine by sme mohli zakotviť napr. povinnosť pred každou vychádzkou prísť pobozkať nohy predsedovi, či poľovníckemu hospodárovi ..... Je to skrátka úplná absurdita, ktorá nemôže požívať právnu ochranu, keď už pre iné nie, tak pre rozpor s dobrými mravmi. Navyše mi nie je z obsahu Vašej otázke jasné, či je porušenie tohto zákazu sankcionované v rámci Vašich stanov. Z ľudského hľadiska nechápem, ako môže väčšina odsúhlasiť zakotvenie takéhoto zákazu do stanov.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
off vilo72, 26.9.2022 o 11:56

Dobrý deň, osobné animozity vo Vašom PZ dlhodobo vnímam ako súboj silnejších, ktorí majú aktuálne podporu väčšiny. Minulý Váš predseda bol istý čas poloboh, teraz nemá ani nárok na povolenku. Súčasného predsedu čaká obdobné ak si neuvedomí čo znamená byť predsedom PZ pre všetkých členov, iba ešte na to nedozrel čas.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

reklama

Sebron Arms