podnalov.sk
dnes je utorok,  16. august 2022,  meniny má Leonard,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:46,  dnes západ slnka: 18:55
IBO vystava Nitra
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Môže/nemôže? - právna poradňa

autor: off skener
pridané: 28.9.2020 9:00
Dobrý deň pán doktor, chcel by som sa opýtať či môže resp. má kompetenciu zamestnanec/vedúci úradu (OÚ lesný a pozemk.odbor) podať informácie tretej nezainteresovanej strane,konkrétne sa jedná o stanovy PS...vďaka!
počet zobrazení: 1 332
právnik radí:
Dobrý deň skener, odpoveď na Vašu otázku je vecou právneho názoru a isto sa nájde nikto s opačným právnym názorom ako ho prezentujem ja. Stanovy PO sú jej interným predpisom a práva a povinnosti vyplývajúce z nich zaväzujú iba jej členov, pričom každý jeden člen k nim má prístup. Nevidím jediný právne relevantný dôvod, pre ktorý by mali byť takéto stanovy podané tretej osobe. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že PO nie je povinnou osobou podľa "infozákona". V prípade, ak by sme si osvojili názor, že je možné na základe „infozákona“ žiadať od okresných úradov interné predpisy, bolo by tento postup možné aplikovať aj v iných sférach, čo by umožňovalo prakticky komukoľvek vyžiadať napr. z Obchodného registra SR zakladateľské listiny či spoločenské zmluvy obchodných spoločností. Jednoduchá odpoveď na Vašu otázku teda znie, že okresný úrad nemá kompetenciu poskytnúť stanovy PO tretej osobe, nakoľko takáto žiadosť nemá podľa môjho právneho názoru oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise a prieči sa zmyslu a účelu "infozákona", nakoľko ide o interný predpis zaväzujúci výlučne členov PO. "Infozákon" navyše vo svojom ust. § 11 ods. 1 písm. a) hovorí o tom, že ak osoba (poľovnícka organizácie), ktorá nie je viazaná povinnosťou poskytovať informácie podľa tohto zákona odovzdala povinnej osobe (v danom prípade okresnému úradu) informáciu, môže nesúhlasiť so zverejnením takto poskytnutej informácie (stanov PO).

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
off skener, 18.10.2020 o 9:33

Áno nemám, ja ju totiž to stále hľadám :) Tak mi vysvetlite stanovisko ministerstva...?!

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off HUNTER75, 16.10.2020 o 6:54

SKENER - nemáš pravdu. V prípade STANOV ide o interný predpis PZ/PO a teda nie je to dokument okresného úradu, na ktorý sa vzťahuje infozákon. Orgán štátnej správy len posúdi obsah uvedeného dokumentu. Prikláňam sa k stanovisku JUDr. Horvátha.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off skener, 8.10.2020 o 14:48

Ministerstvo má na to asi iný názor: Dobrý deň, sprístupňovanie informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Tento zákon ukladá orgánom štátnej správy povinnosť sprístupňovať všetky informácie okrem tých, na ktoré sa vzťahuje niektoré z obmedzení uvedených v § 8 a nasl. Na stanovy poľovníckej organizácie sa takéto obmedzenie nevzťahuje, preto ich okresný úrad, ak dostane takúto žiadosť, musí sprístupniť.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov