podnalov.sk
dnes je sobota,  13. august 2022,  meniny má Lubomír,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:42,  dnes západ slnka: 19:00
IBO vystava Nitra
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Poľovná stráž, predpoklad vzniku práv a povinností - právna poradňa

autor: off Marosko33
pridané: 15.9.2020 15:50
Dobý deň pán doktor, chcel by som sa opýtať na štatút osoby poľovnej stráže. Kedy osoba nadobúda práva a povinnosti, ktoré jej umožňuje zákon o poľovníctve a vyhláška. Ide napríklad o prípady, kedy člen poľovnej stráže ide robiť do poľovného revíru činnosť spojenú s poľovníckym hospodárením (prikrmovanie zvery), v čas tejto činnosti zistí protiprávne konanie, a to napríklad stojace auto na lesnom pozemku. Otázka znie má táto fyzická osoba štatút poľovnej stráže, alebo daný štatút nadobúda až okamihom upovedomenia poľovného hospodára o výkone poľovnej stráže ( pokiaľ by to neoznámil hospodárovi nezneužil by právomoc verejného činiteľa?). Tento príklad by som chcel pripodobniť výkonu policajta obecnej polície, kde právomoci nadobúda až nástupom do práce a právomoci mu končia ukončením pracovnej doby. Aký máte právny názor na to, kedy je poľovník poľujúci v tom istom združení fyzická osoba bez štatútu poľovníckej stráže a kedy tento štatút nadobúda a stáva sa verejným činiteľom.
Ešte by som chcel vedieť aký máte právny názor na tento príklad. Poľovník je člen poľovnej stráže a zistí protiprávne konanie v revíry v čase, keď je riadne zapísaný v knihe návštev a vykonáva právo poľovníctva. Môže použiť výzvy ako verejný činiteľ alebo by mal postupovať ako fyzická osoba. Toto by som chcel taktiež pripodobniť k obecnému policajtovi v čase osobného voľna. Viem, že pri členoch policajného zboru SR je právna úprava iná a aj v čase osobného voľna môže použiť výzvy verejného činiteľa napríklad po výzve polícia.

Z danej otázky by som chcel vedieť Vás právny názor, kedy je člen poľovnej stráže fyzická osoba- poľovník a kedy je člen poľovnej stráže s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z právne záväzných noriem.
počet zobrazení: 1 593
právnik radí:
Dobrý deň Marosko33, podľa ust. § 28 ods. 2 zákona o poľovníctve členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do zoznamu členov poľovníckej stráže, ktorý vedie okresný úrad. Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže sú upravené v ust. § 29 zákona o poľovníctve. Z uvedeného ustanovenia nevyplývajú žiadne Vami načrtnuté situácie obmedzujúce oprávnenia člena poľovníckej stráže vo Vami uvedených prípadoch. Inak povedané, poľovníckemu hospodárovi nemusí oznamovať, že ide využiť niektoré zo svojich oprávnení a cieľ návštevy revíru, pri ktorej využije svoje oprávnenia je irelevantný.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov