podnalov.sk
dnes je utorok,  9. august 2022,  meniny má Lubomíra,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:36,  dnes západ slnka: 19:07
elektronická kniha revíru
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Výklad § 69, 71. - právna poradňa

autor: off asdfgh
pridané: 6.10.2015 10:21
Dobrý deň pán doktor,

často sa v praxi stretávam s otázkou náhrady škody spôsobenej poľovníctvom a zverou v zmysle § 69 a 70 zákona 274/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a hlavne jej vymožiteľnosti. Podľa môjho názoru v/u znenie zákona zakladá podmienky dohody medzi poškodeným a užívateľom PR. V prípade dohody je situácia bezproblémová. Ak sa však strany nedohodnú, mám za to, že poškodený má právo domáhať sa náhrady škody len cez občiansko-právne konanie a miestne príslušný OÚ - odbor pozemkový a lesný v tomto prípade vystupuje ako poradný resp. expertný orgán.

S pozdravom

Ing. Ján Kováč, CSc - OPK ZC - legislatívna komisia.
počet zobrazení: 2 554
právnik radí:
Dobrý deň asdfgh, pokiaľ ide o yymožiteľnosť práva na Slovensku, tá je notoricky známa. Vo vzťahu k náhrade škody spôsobenej zverou a na zveri je o to komplikovanejšia, že neexistuje ustálená judikatúra a súdna prax sa touto otázkou doposiaľ zaoberala len veľmi málo. To či je znenie zákona o poľovníctve v časti upravujúcej túto problematiku šťastne naformulované nechám na posúdenie každého. Pokiaľ ide o dohodu, je to na ozaj bezproblémové, v opačnom prípade je jediná cesta na uspokojenie pohľadávka súdna žaloba. Nemôžem súhlasiť v tej časti, v ktorej uvádzate, že OU slúži ako poradný alebo expertný orgán. V právomoci OU nie je zaoberať sa otázkou náhrady škody spôsobenej zverou a na zveri, toto postavenie mu v rámci tzv. delenej právomoci priznával len "starý" zákon o poľovníctve účinný do 31.8.2009.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
off golat, 10.1.2016 o 8:33

Aj ja si myslim, ze OUnemá co robit v urcovaní skody ked mu tozo zákona neprináleží

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 2.11.2015 o 8:06

všetkým sa ospravedlňujem za nasledujúci príspevok mimo tému, ale nedá sa ináč. matus, čím viac si to čítam, tak tým menej vidím dôvod na ospravedlňovanie. si vzdelaný v tomto smere, tak si naozaj neviem ináč vysvetliť tvoje zastávanie sa nelegálnej komory s protiústavným násilným združovaním. a profesná tiež je nezákonne len s cieľom vyhýbať sa plateniu daní, tak sa zobuď! volili a volia v nej organizačné zložky, ktoré na to zo zákona nemajú právo! oni totiž nie sú poľovnícke organizácie, všakže... takže na rovinu: ak si funkcionár komory, tak hájiš bezprávie, ale to i bez toho... len si spomeň, že ťa učili, že právo nemôže byť postavené na bezpráví! takže otázka: si funkcionárom komory? napíš, v čom ako právnik vidíš urážanie, prosím. očakával som, že zareaguješ, no akosi sa k tomu nemáš....

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 29.10.2015 o 12:07

matus, ako mám teda vnímať vyjadrenie ináč??? ... "Pokúste sa preto u Vašej OPK zamyslieť sa nad sformulovaním akejsi mediačnej komisie" ... činnosť takejto komisie nie je v súlade so stanovami ani zákonom, a netreba zabúdať, ža zákonom sa treba riadiť! na základe čoho teda možno takúto komisiu vytvoriť????????? ja vážim slová, ale prepáč, ak sa ťa to dotklo, ospravedlňujem sa. aj z to, že celý ten humbuk s nelegálnou komorou. je mi ľúto. aj tých, ktorí to myslia dobre, makajú a venujú jej svoj čas. bohužiaľ len podporujú nezákonnosť. komora nie je občianske združenie a ani sa tak nemôže správať!!!! má prenesený výkon štátnej správy, takže sa v duchu toho musí aj správať, všakže...

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off matus66, 29.10.2015 o 8:34

nerozumiem a nechápem prečo ma urážate.. Váš postoj mi príde taký.. slovenský. Mojím príspevkom som vôbec nevyslovoval nejakú podporu SPK, či OPK, alebo komukoľvek inému, skôr sa snažím o to, aby bežní poľovníci, keď už oni a ich PZ, či PO musia byť členmi SPK, tak nech z toho aspoň niečo majú. SPK (ako som už viac ráz uviedol) nie je štátnym orgánom, preto vzťahovať na ňu č.l. 2 ods.2 Ústavy SR je nesprávne. SPK predstavuje profesnú komoru s povinným (núteným) členstvom a takáto osoba by sa preto (podľa môjho vlastného názoru) mala okrem zákonom uložených povinností všemožne usilovať o to aby bola poľovníkom viac na osoh, ako na škodu. Napr. OPK v LC kúpila a zapožičala (zmluvne) miestnym trubačom 3 lesné rohy, aby títo mohli na spoločných poľovačkách po novohradskom regióne trúbiť slovenské poľovnícke signály, je toto snáď nezákonná (protiústavná) aktivita ????? Bolo by snáď nezákonné, keby si opk vytvorila neformálny orgán, ktorý by užívateľom PR (ktorí sú zároveň jej členmi) radil ako má postupovať pri vzniku škody?? To hádam ani nemyslíte vážne..

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 27.10.2015 o 8:49

hekler, ale hej.. :-D, no nerozumiem, ako môže napísať takú "myšlienku", žeby verný komorník?

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Hekler, 26.10.2015 o 17:50

apple nedopraješ im robotu ? ja navrhujem aj meditačné komisie v každej OPK ...

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 24.10.2015 o 11:57

matus, a na základe čoho, akého ustanovenia zákona takéto "mediačné komisie" môže komora stvoriť? tá je preds tiež konštituovaná zo zákona a tiež môže len to, čo jej zákon umožňuje... nechcem viesť prázdne polemiky, ale toto tiež nie je cesta.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off matus66, 12.10.2015 o 8:44

hunternh má pravdu, tzv. "delená právomoc" okresných (lesných) úradov a súdov pri vymáhaní škody je už minulosťou a v súčasnosti je pôsobnosť OÚ v danej otázke úplne vylúčená a o náhrade škody rozhoduje výlučne civilný súd. Je tomu tak preto štátnemu orgánu, nie je dovolené konať iné než to, čo mu dovoľuje zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR), a súčasné znenie zákona o poľovníctve takúto pôsobnosť pre OÚ už nezakladá. Takúto "vlastnú" iniciatívu pri mediácii vzťahov medzi poškodenými a užívateľmi poľovných revírov si preto skôr dokážem predstaviť u orgánov SPK. Pokúste sa preto u Vašej OPK zamyslieť sa nad sformulovaním akejsi mediačnej komisie, ktorá by v podobných veciach pomáhala užívateľom PR situáciu riešiť.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off hunternh, 6.10.2015 o 14:27

Prepáčte, ale OU nemá čo robiť sprostredkovateľa tam, kde nemá danú právomoc zo zákona. On sa do tejto veci nemá zapájať vôbec.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off asdfgh, 6.10.2015 o 13:45

O.K. formulácia úlohy OÚ v celom procese nebola práve našťastnejšia. Mal som skôr na mysli akúsi rolu "sprostredkovateľa", kedy autorita orgánu štátnej správy by mohla viesť k dohode sporiacich sa strán a utlmiť emocionálnu stránku sporu, ktorá v niektorých prípadoch býva významnejšia ako samotný predmet sporu.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov