podnalov.sk
dnes je utorok,  16. august 2022,  meniny má Leonard,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:46,  dnes západ slnka: 18:55
IBO vystava Nitra
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Trofej uhynutého jeleňa - právna poradňa

pridané: 20.4.2020 20:02
Dobrý deň
pred piatimi rokmi jeden člen nášho poľovníckeho združenie našiel uhynutého jeleňa, ktorý bol hodnotiteľskou komisiou obodovaný na 192 bodov. Jednalo sa o jedného z najväčších jeleňov evidovaných v PZ. Po skončení chovateľskej prehliadky bol jeleň nálezcovi daný dočasne do úschovy. Medzičasom sme ako PZ nadobudli spoločné priestory, kde mala byť trofej jeleňa vystavená, no na výzvu od poľovného hospodára, aby nálezca trofej odovzdal, odpovedal, že trofej daroval kamarátovi do Českej republiky.
Máme ako PZ právo na trofej jeleňa alebo na náhradu škody od nálezcu (ak vychádzame zo zákona o poľovníctve, paragraf 66)?
počet zobrazení: 918
právnik radí:
Dobrý deň matkochorvat, ust. § 66 ods. 3 veta prvá zákona o poľovníctve (zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) hovorí jednoznačne, že uhynutá zver nájdená v rámci poľovného revíru patrí jeho užívateľovi. Na základe uvedeného je Vaše poľovnícke združenie vlastníkom predmetnej trofeje. Pokiaľ ju nálezca daroval, predal, či inak scudzil inej osobe, urobil tak neoprávnene, nakoľko jednou zo základných zásad vlastníckeho práva podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej v texte len „Občiansky zákonník“) je princíp „nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže na druhého preniesť viac práv než má sám), čo znamená, že tento prevod je neplatný. Užívateľ poľovného revíru ako vlastník trofeje môže požadovať jej vydanie. Podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Rovnako máte nárok aj na náhradu škody, avšak v danom prípade môže byť problémom spôsob jej vyčíslenia. V každom prípade odporúčam obrátiť sa na nálezcu s uvedenou právnou argumentáciou a pokúsiť sa dohodnúť mimosúdne (buď na vrátení trofeje, alebo na inej kompenzácii). Iniciovanie súdneho konania v danej veci síce je možné, avšak je na Vašom zvážení, či by takýto postup, najmä s ohľadom na spornú a ťažko určiteľnú výšku škody bol pre užívateľa poľovného revíru z ekonomického hľadiska osožný. V prípade, ak nedosiahnete vrátenie trofeje mimosúdne a aj napriek uvedenému budete trvať na iniciovaní súdneho konania, odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vašu situáciu s ohľadom na konkrétne detaily, ktoré ja nepoznám, odporučí najvhodnejší postup.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov