podnalov.sk
dnes je utorok,  16. august 2022,  meniny má Leonard,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:46,  dnes západ slnka: 18:55
IBO vystava Nitra
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

právomoci hospodára - právna poradňa

autor: off boro77
pridané: 29.9.2019 22:19
Dobrý deň.

Potreboval by som poradiť mal som strieľať jeleňa IV.vekovej triedy od 1.októbra ak nestreli jubilant.V nedeľu 22.9. mi hospodár zavolal že mu jubilant volal že môže povoliť strieľať jeleňa IV.vekovej triedy nám trom ,ktorým členská schôdza schválila .Tak od pondelka sme mali začať loviť,tak sa aj stalo.V pondelok neskoro večer poslal hospodár email kde povoľuje odstrel ďalším štyrom .Ale oni mali povolenie na II.vekovú triedu ako im schválila členská schôdza.V utorok ráno ulovil jeleňa IV.vekovej triedy ten čo mal II.vekovú.Tak som zavolal hospodárovi čo to má znamenať,veď oni nemali povolenie na II.vekovú triedu.On mi povedal že sa nemám starať...Má na to právomoc meniť rozhodnutia členskej schôdze..A čoho sa dopustil.
počet zobrazení: 750
právnik radí:
Dobrý deň boro77, bez poskytnutia Vašich interných predpisov vymedzujúcich práva a povinnosti členskej schôdze, resp. poľovníckeho hospodára a zakotvujúcich ustanovenia a o možnom disciplinárnom stíhaní Vašich členov, resp. funkcionárov nie som schopný seriózne Vašu otázku zodpovedať.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
on hunternh, 7.10.2019 o 14:28

Zotrvávam na svojej požiadavke, bez toho skutočne nemôžem Vašu otázku seriózne zodpovedať.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off boro77, 3.10.2019 o 0:17

naše interne predpisy.§ 7 Povolenky na poľovačku, kontrolne značky 1. Povolenky na poľovačku, ako aj kontrolne značky na označovanie ulovenej zveri eviduje, vydáva a prijíma poľovný hospodár. Povolenky na poľovačku, ako aj kontrolne značky vydá poľovný hospodár, schváleným členom, ak mu nebránia žiadne podmienky stanovené týmto poľovníckym poriadkom, v deň ich schválenia členskou schôdzou. 2. a) Poľovník, po dosiahnutí minimálnych bodových limitov ( uvedených v písmene „b“ tohto bodu ) v hodnotení aktivity členov PZ v predchádzajúcom roku, môže písomnou žiadosťou žiadať o pridelenie a následné schválenie množstva a druhu zveri, ktorú má záujem uloviť v danej poľovníckej sezóne. Písomné žiadosti sumarizuje a uchováva poľovný hospodár, ktorý spolu s výborom PZ predkladá návrh na pridelenie odstrelu jednotlivým členom PZ členskej schôdzi na schválenie. Uprednostnení sú členovia, ktorí v danom roku dovŕšia životné jubileum 50 a 60 rokov. Členská schôdza schvaľuje návrh nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na svojom zasadaní, ktoré sa koná najneskôr do konca mája. Zákazy a povinnosti 1. Členom PZ je zakázané do poľovného revíru vodiť so sebou hostí bez predchádzajúceho schválenia výborom PZ. Výbor PZ nemôže schváliť ako hosťa vylúčeného člena PZ, túto právomoc má iba členská schôdza. Hostí, ktorým má byť vydaná povolenka na lov zveri, schvaľuje členská schôdza. 2. Členom PZ sa nedovoľuje prizývať svojich známych a rodinných príslušníkov k výkonu práva poľovníctva a ostatnej činnosti súvisiacej s poľovníctvom, pokiaľ to nevyžadujú okolnosti zvýšenej potreby práce a lovu zveri. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na manželky a deti členov PZ. 3. Každý člen PZ je povinný aktívne bojovať proti pytliactvu a to v akejkoľvek forme, nevynímajúc prípady pytliactva členmi PZ. Tolerancia resp. podpora pytliactva je hrubé porušenie zákona o poľovníctve a stanov PZ, pričom ten kto tak koná vedome, alebo z nedbanlivosti bude okamžite vylúčený z PZ.Zákazy a povinnosti 1. Členom PZ je zakázané do poľovného revíru vodiť so sebou hostí bez predchádzajúceho schválenia výborom PZ. Výbor PZ nemôže schváliť ako hosťa vylúčeného člena PZ, túto právomoc má iba členská schôdza. Hostí, ktorým má byť vydaná povolenka na lov zveri, schvaľuje členská schôdza. 2. Členom PZ sa nedovoľuje prizývať svojich známych a rodinných príslušníkov k výkonu práva poľovníctva a ostatnej činnosti súvisiacej s poľovníctvom, pokiaľ to nevyžadujú okolnosti zvýšenej potreby práce a lovu zveri. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na manželky a deti členov PZ. 3. Každý člen PZ je povinný aktívne bojovať proti pytliactvu a to v akejkoľvek forme, nevynímajúc prípady pytliactva členmi PZ. Tolerancia resp. podpora pytliactva je hrubé porušenie zákona o poľovníctve a stanov PZ, pričom ten kto tak koná vedome, alebo z nedbanlivosti bude okamžite vylúčený z PZ. § 5 Zákazy a povinnosti 1. Členom PZ je zakázané do poľovného revíru vodiť so sebou hostí bez predchádzajúceho schválenia výborom PZ. Výbor PZ nemôže schváliť ako hosťa vylúčeného člena PZ, túto právomoc má iba členská schôdza. Hostí, ktorým má byť vydaná povolenka na lov zveri, schvaľuje členská schôdza. 2. Členom PZ sa nedovoľuje prizývať svojich známych a rodinných príslušníkov k výkonu práva poľovníctva a ostatnej činnosti súvisiacej s poľovníctvom, pokiaľ to nevyžadujú okolnosti zvýšenej potreby práce a lovu zveri. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na manželky a deti členov PZ. 3. Každý člen PZ je povinný aktívne bojovať proti pytliactvu a to v akejkoľvek forme, nevynímajúc prípady pytliactva členmi PZ. Tolerancia resp. podpora pytliactva je hrubé porušenie zákona o poľovníctve a stanov PZ, pričom ten kto tak koná vedome, alebo z nedbanlivosti bude okamžite vylúčený z PZ.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
najpolovnik