podnalov.sk
dnes je sobota,  1. október 2022,  meniny má Arnold,  spln: 9. október 2022,  dnes východ slnka: 06:49,  dnes západ slnka: 18:22
Kniha návštev revíru - online manažér revíru

verejné komunikácie - diskusia

autor: off samo7227
pridané: 29.2.2012 9:15

čo sa podľa vás, pre účely zákona o poľovníctve, rozumie pod pojmom "verejná komunikácia"

počet zobrazení: 3 622
počet hlasov: 0

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

komentáre

zoradiť
off apple, 8.4.2012 o 10:20

---§ 22 ods3 135/1961 Zb: Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.--- môj názor, nemusí byť najsprávnejší, ale takto to zatiaľ vidím: lesné cesty sú síce verejnosti prístupné v zmysle napr zákona o lesoch, ale nie sú verejnou komunikáciou. je to trochu neprehľadné celé, ale mám za to, že lesné cesty sú účelové neverejné, nie sú súčasťou cestnej siete pre verejnosť. ---- Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie , a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.------ teda mne vychádza, že: lesná cesta je súčasťou lesného pozemku. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 7.4.2012 o 22:34

dík, viem viac... no nepostihuje to problém celkovo... je viac rozporov... aspoň ja to tak vnímam... v súvislosti s vlastníctvom, definovaním lesnej cesty a pod. asi to budem musieť trochu poštudovať. vezie sa v tom viac zákonov a nevidím tam zatiaľ jednoduchý výklad. samo má pravdu, ten pohyb so zbraňou je zaujímavý ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off apple, 7.4.2012 o 21:54

lowec, zákon 274/2009 pre naše potreby definuje pohyb po lesných komunikáciach. tebou spomínané usmernenie pre nás nemá význam. ... dôležitý je tento zákon: 135/1961. čosi napovie aj STN 73 6108... tu je myslím dôležité, či lesná sieť v konkrétnej lokalite považovaná za verejnú... neviem, snáď to niekto ovláda a napovie ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off samo7227, 7.4.2012 o 20:55

dosť zásadná otázka v suvislosti s pohybom so zbraňou ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Lesanek, 7.4.2012 o 14:04

Lesné cesty sú účelové komunikácie verejné. Neverejné sú účelové kmunikácie v oplotených areáloch, napr. v závodoch, farmarských dvoroch a pod... . K tomuto členeniu účelových komunikácii je treba pozrieť nielen zákon o pozemných komunikáciach, ale i jeho vykonávaciu vyhlášku. Prislušný obecný úrad môže aj verejnú účelovú komunikáciu prehlásiť za neverejnú, avšak nie bezdôvodne. Téma je šíršia, odporúčam naštudovať vyššie uvedené predpisy. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lowec, 29.2.2012 o 10:43

oprávnenia na využívanie lesných ciest a používania lesných pozemkov číslo 1971/2009-720/901 zo dňa 14. mája 2009 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), vydáva podľa § 58 ods. 1 písm. n) zákona o lesoch toto usmernenie. Účelom usmernenia je upraviť formu oprávnenia, ktorým fyzické osoby a právnické osoby preukazujú oprávnenie využívať lesné cesty, alebo používať lesné pozemky podľa zákona o lesoch a vo vzťahu k ustanoveniu § 305 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off samo7227, 29.2.2012 o 10:42

nemal som na mysli túto otázku v súvislosti so zaradením VK do nepoľovnej plochy ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Jelsovec, 29.2.2012 o 10:29

podľa cestného? tam sú spomenuté dialnice, cesty, miestne a účelové komunikácie. Ale možno sa mýlim. V každom prípade, pokiaľ by mali byť dľa zákona nepoľovnou plochou, mali by byť uvedené v par.2 ods. písm. f. Lebo lesné cesty sú definované len v STN - ke, pokiaľ dobre viem... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off samo7227, 29.2.2012 o 10:24

aj tie som mal na mysli...no hlavne tie lesné cesty... hmm...podľa cestného zákona snáď aj ano ??? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off goret, 29.2.2012 o 10:16

ako turisticky značené chodníky a cyklotrasy ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Jelsovec, 29.2.2012 o 10:06

aha, jasné...v tom prípade , pokiaľ nie je lesná cesta výslovne uvedená, nie je verejnou komunikáciou ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off samo7227, 29.2.2012 o 9:46

Jelsovec - § 62, ods.9 goret - dávam do pľacu otázku - čo lesné cesty ? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off goret, 29.2.2012 o 9:28

dopravna: železnica, diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko a prístav ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Jelsovec, 29.2.2012 o 9:21

kde je v zákone pojem " verejná komunikácia " ? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
najpolovnik