IBO poľovník
www.huntingland.sk
dnes je nedeľa,  22. apríl 2018,  meniny má Slavomír,  spln: 30. apríl 2018,  dnes východ slnka: 04:45,  dnes západ slnka: 18:43
Kúpou trička s logom LovuZdar.sk podporíte chod portálu LovuZdar.sk                Využite bezplatne sekciu DOPYT na nájdenie najlepšej ceny.                Kúpou produktu z eshopu LovuZdar.sk podporíte chod portálu LovuZdar.sk
ferovia
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

hlasovanie o odvolaní 2 - právna poradňa

autor: off vilo72
pridané: 17.6.2016 15:23
Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď pri otázke k téme hlasovanie o odvolaní. Napriek Vašej priamej odpovedi mám ešte podotázku:
- samotné odvolanie prebehlo na členskej schôdzi takýmto spôsobom:
- tajomník PZ prečítak rozhodnutia o uložení disciplinárnemu trestu. Oboznámil členskú schôdzu, že voči disciplinárnym trestom boli podané odvolania. Neinformoval členskú schôdzu s obsahom odvolaní a ani s priebehom dokazovania. Preto som navrhol predsedovi PZ, ktorý schôdzu viedol, aby nás informoval či bol na zasadanie predvolaný advokát (jeden z trestaných členov dal odvolanie prostredníctvom svojho advokáta, ktorému udelil plnú moc na zastupovanie a podávanie podnetov, preberanie zásielok a pod. Predseda PZ vyhlásil, že advokáta na schôdzu nepozýval nakoľko advokát zastupujúci svojho mandanta sa členskej schôdze ako odvolacím orgánom nemôže zúčastniť a účastník konania sa musí obhajovať sám. Zároveň som vyzval predsedu PZ , aby prezentoval stanovisko, aké zastáva k odvolaniu výbor PZ. Odpoveď som nedostal. Napokon sa začal diskusia krčmového typu (každý rozprával a nikto nepočúval). Kto mal viac drzosti ten sa snažil odprezentovať svoj postoj k prejednávanej veci a okrem toho aj k osobám zúčastneným v konaní. Predseda PZ diskusiu ukončil a vyzval zúčastnených na rozhodnutie či sa bude hlasovať verejne, alebo tajne. Väčšina zúčastnených bola za tajnú voľbu a preto vyzval volebnú komisiu, ktorú si schôdza zvolila na začiatku zasadania, aby rozdala hlasovacie lístky a aby sa hlasovalo. Pri hlasovaní sa postupovalo tak, že členovia PZ hlasovaním prezentovali svoj názor voči trestaniu svojej osoby. Sami hlasovali za seba.

Preto , aby som mal vo všetkom jasno mám na Vás tieto otázky:
-mal byť pozvaný na zasadanie advokát, ktorému člen PZ dal plnú moc na zastupovanie?
- mala sa z priebehu odvolacieho konania spracovať samostatná zápisnica, s podrobným zápisom všetkých príspevkov diskutujúcich?
- mali byť na odvolacom konaní prečítané všetky dokumenty z ktorých vychádzal disciplinárny orgán prvého stupňa?
- mal výbor PZ ako prvostupňový disciplinárny orgán povinnosť prezentovať stanovisko k odvolaniu a prečo sám odvolaniu nevyhovel?
- malo sa z odvolacieho konania vydať rozhodnutie v písomnej podobe, alebo postačovalo výsledok hlasovania poznačiť v zápisnici o konanej schôdze?
- vzťahuje sa na preskúmavanie takého konania správny poriadok (zákon o správnom konaní)?

Za odpoveď na otázky vopred ďakujem.

PS: disciplinárny poriadok SPZ bol od 01. 06. 2016 novelizovaný a v § 7 ods. 1 druhá veta sa vyžaduje už nadpolovičná väčšina veštkých a nie prítomných členov.

počet zobrazení: 723
právnik radí:
Dobrý deň vilo72, v prvom rade ďakujem pekne za upozornenie na zmenu DP SPZ. V danom prípade to však nemá vplyv na moju predošlú odpoveď. Navyše škoda, že tí čo novelu prijali sa opomenuli vysporiadať v prechodných ustanoveniach s tým, ako budú prebiehať konania, ktoré začali pred nadobudnutím účinnosti novely DP SPZ (mohol to však byť aj úmysel). K podstate veci toľko, že komplexnou odpoveďou na Vaše otázky by som porušil pravidlá a zmysel právnej poradne tohto portálu (viď úvodné slovo). Ak Máte záujem túto otázku riešiť, môžte sa obrátiť na mňa alebo iného advokáta a budeme sa danou vec zaoberať a vypracujeme Vám právny rozbor. Pre mňa je podstatné to, že prvostupňové rozhodnutie nebolo potvrdené a preto Vaše súčasné otázky nie sú vo vzťahu k meritu veci podstatné. Napriek tomu v skratke uvediem, že v zmysle ustálenej judikatúry sa na disciplinárne konanie vzťahuje správny poriadok, resp. disciplinárne orgány sa považujú za správne orgány. Na ČS mal byť pozvaný právny zástupca disciplinárne stíhaného ak riadne preukázal oprávnenie konať za neho. K otázke spísania zápisnice zo zasadnutia disciplinárneho orgánu upriamujem Vašu pozornosť na ust. § 10 DP SPZ. Výbor PZ mal povinnosť, ktorú uvádzate, tá mu vyplýva z ust. § 12 ods. 2 DP SPZ. Rozhodnutie v rámci disciplinárneho konania sa vydať musí bez ohľadu na výsledok.

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

OVERLIMIT Dacia Duster
© 2006 - 2018 LovuZdar.sk Všetky práva vyhradené.